Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Х - Саобраћај и складиштење - Поштанске активности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 53 - Поштанске активности

Обухвата поштанске активности јавног и комерцијалног сервиса, као што су пријем, пренос (прерада и превоз) и уручење поштанских пошиљака (писмоносних пошиљака и пакета), под различитим условима пружања услуга.

Поштанске активности укључују и курирске, експресне, хибридне, убрзане, директне и др. поштанске услуге.

 

Грана 53.1 - Поштанске активности јавног сервиса

Поштанске активности јавног сервиса су активности оператора који раде под јединственим услужним системом у оквиру једног или више одређених давалаца услуга.

Активности подразумевају да при обављању поштанских услуга, поштански оператори користе поштанску мрежу, јединице поштанске мреже, прерадне центре, обављају превоз пошиљка према утврђеној путањи, прикупљају и уручују поштанске пошиљке.

Могу се уручити/исплатити поштанске пошиљке, нпр. писмоносне пошиљке (писма, дописнице, штампане ствари, упутнице и др.) и пакети, адресована роба или документи.

Овде су укључене и друге услуге неопходне за подржавање јединственог услужног система:

  • прикупљање поштанских пошиљака из поштанских сандучића, јединица поштанске мреже, посредством овлашћеног лица, у пословним просторијама корисника или електронским путем.
  • пријем, прерада, превоз и уручење (достава или испорука), унутрашњих и међународних поштанских пошиљака које обављају јединице изван оквира јединственог услужног система, у пружању услуга може бити укључено једно или више саобраћајних средстава приватног или јавног превоза.
  • пријем, пренос и исплату новчане упутнице

Не обухвата:

  • пословање поштанских штедионица и остало финансијско пословање које обавља пошта, осим упутничког промета, дел. 64.19

 

Грана 53.2 - Поштанске активности комерцијалног сервиса

Обухвата услуге које подразумевају посебне захтеве у погледу начина (курирске, експресне, убрзане, хибридне и др.) и квалитета преноса:

  • пријем, прерада превоз и уручење унутрашњих и међународних поштанских пошиљака које обављају јединице изван оквира јединственог услужног система. У пружању услуга може бити укључена једна врста саобраћајног средства приватног/јавног превоза или више њих.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла