Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња готове хране за животиње
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 10.9 - Производња готове хране за животиње

Обухвата:

 • производњу готове хране за домаће животиње, укључујући концентрате за исхрану животиња
 • производњу немешаних крмива за стоку
 • прераду кланичних отпадака ради добијања хране за животиње

Не обухвата:

 • производњу хране од рибе за исхрану животиња, дел. 10.20
 • производњу уљних погача, дел. 10.41
 • делатности при којима настају отпаци који, иако непрерађени, могу бити храна за животиње, нпр. остаци уљног семења (дел. 10.41), остаци од млевења жита (дел. 10.61) и сл.

Обухвата:

 • производњу хране за кућне љубимце (псе, мачке, птице, рибе итд.)
 • прераду кланичних отпадака ради добијања хране за кућне љубимце

Не обухвата:

 • производњу хране од рибе за исхрану животиња, дел. 10.20
 • производњу уљних погача, дел. 10.41
 • делатности при којима настају отпаци који, иако непрерађени, могу бити храна за животиње, нпр. остаци уљног семења (дел. 10.41), остаци од млевења жита (дел. 10.61) и сл.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла