Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња текстила
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 13 - Производња текстила

Обухвата припрему и предење текстилних влакана, довршавање тканина (укључујући одећу), производњу готових текстилних производа (нпр. постељног платна, тепиха, канапа итд.), осим одеће. Гајење природних влакана сврстано је у област 01, док је производња синтетичких влакана хемијски процес класификован у групу 20.60. Производња одеће сврстана је у област 14.

 

Грана 13.1 - Припрема и предење текстилних влакана

Обухвата припрему и предење влакана. Сировина може бити од различитих материјала (нпр. свиле, вуне, биљних и животињских влакана, вештачких влакана, папира, стакла и др.).

Обухвата:

 • припремање текстилних влакана:
  • намотавање и прање свиле
  • одмашћивање и карбонизовање вуне и бојење вуне
  • гребенање и чешљање свих врста животињских, биљних и вештачких влакана
 • предење и производњу пређе и конца за ткање и шивење од било ког текстилног материјала, укључујући и мешавине, ради продаје или даље производње
  • трљање лана
  • текстурирање, упредање, дублирање, каблирање и бојење предива од вештачких или синтетичких филамената
 • производњу предива за ткање, плетење и др.
 • производњу предива од папира

Не обухвата:

 • припремне поступке повезане с пољопривредом, дел. 01
 • мочење биља ради добијања влакана (јуте, лана, кокоса и др.), дел. 01.16
 • чишћење памука, дел. 01.63
 • производњу синтетичких или вештачких влакана и каблова и производњу једножичног предива (укључујући и предива велике јачине и предива за тепихе) од синтетичких или вештачких влакана, дел. 20.60
 • производњу стаклених влакана, дел. 23.14

 

Грана 13.2 - Производња тканина

Обухвата ткање текстилних влакана. Предиво може бити од различитих материјала (свиле, вуне, биљних и животињских влакана, вештачких влакана, папира, стакла и др.).

Обухвата производњу:

 • широких тканина од памучних предива, чешљане или влачене вуне, вештачких и синтетичких предива, свилених предива итд.
 • широких тканина од ланеног, рафијиног, конопљиног, јутеног предива и предива других ликастих влакана и специфичних предива
 • тканог буклеа, жанила-тканина, фротира, газе и др.
 • тканина од стаклених влакана
 • тканина од угљоводоничних и осталих вештачких влакана
 • имитације крзна ткањем

Не обухвата производњу:

 • плетених и кукичаних материјала, дел. 13.91
 • подних прекривки од текстила, дел. 13.93
 • уско тканих тканина, дел. 13.96
 • нетканих тканина и филца, дел. 13.99
 • осталих текстилних предмета, дел. 13.99

 

Грана 13.3 - Довршавање текстила

Обухвата довршавање текстила и одеће, нпр. бељење, бојење, оплемењивање и сл.

Обухвата:

 • бељење и бојење текстилних предива, тканина и текстилних предмета, укључујући одевне предмете
 • дораду, апретирање, сушење, парење, скупљање, поправљање, санфоризирање и мерцеризацију тканина и текстилних предмета, укључујући одевне предмете
 • плисирање тканина, импрегнацију, превлачење и гумирање одеће
 • бељење тексас платна
 • импрегнацију, превлачење и гумирање тканина
 • штампање на тканинама и одећи

Не обухвата:

 • производњу текстилних тканина које су импрегниране, пресвучене, прекривене гумом, где гума представља главни састојак, дел. 22.19

 

Грана 13.9 - Производња осталог текстила

Обухвата производњу производа од тканина, осим одеће,  нпр.: готових предмета од текстила, тепиха и ћилима, конопаца, густо тканих тканина, додатака и др.

Обухвата:

 • производњу плетених и кукичаних тканина:
  • еластичних и плисираних тканина
  • букле и фротир тканина
  • мрежастих тканина и тканина за постављање на прозоре, плетених на рашел или сличним машинама
  • осталих плетених и кукичаних тканина
 • производњу имитације коже плетењем

Не обухвата:

 • производњу мрежастих тканина и тканина начињених од чипке и намењених за постављање на прозоре, дел. 13.99
 • производњу плетене и кукичане одеће, дел. 14.39

Обухвата:

 • производњу готових производа од било ког текстилног материјала, укључујући и производе од плетених или кукичаних тканина:
  • ћебади и путних покривача
  • постељина, стоног, тоалетног и кухињског рубља
  • покривача, јоргана, јастука, јастучића, врећа за спавање и др.
 • производњу готових производа за опремање просторија:
  • завеса, застора, ролетни, прекривача за кревете, прекривача за намештај или машине и др.
 • производњу церада, шатора, производа за камповање, једара, сунцобрана, прекривача за кола и др.:
  • застава, барјака, заставица и др.
  • крпа за прашину, за судове и сличних предмета, појасева за спасавање, падобрана и др.
 • производњу ручно тканих таписерија
 • производњу делова од текстила за електричну ћебад

Не обухвата:

 • производњу текстилних предмета за техничку употребу, дел. 13.96

Обухвата:

 • производњу текстилних прекривача за под: тепиха, поњава, асура и др.
 • производњу игланих подних облога од филца

Не обухвата:

 • производњу прекривача за под − од плуте, гуме или пластичних материјала, чак и у случају када им је основа од текстила, дел. 16.29
 • производњу отирача и покривача од плетарских материјала, дел. 16.29
 • производњу линолеума или других тврдих прекривача за под, дел. 22.23

Обухвата:

 • производњу плетеница, ужади, канапа и конопаца (каблова) од текстилних влакана, трака или сличних материјала, без обзира на то да ли су импрегнирани, превучени, покривени или обложени гумом или пластичном масом
 • производњу чворованих мрежа од упреденог конца, ужади или канапа
 • производњу производа од канапа или мрежа: рибарских мрежа, одбојника за бродове, јастука за истоварање, омчи за терет, конопаца и ужади опремљених металним прстеновима и др.

Не обухвата:

 • производњу мрежица за косу, дел. 14.19
 • производњу жичаних каблова, дел. 25.93
 • производњу мрежа за спортски риболов, дел. 32.30

Обухвата све делатности које се односе на производњу текстила или производа од текстила који нису поменути у областима 13. или 14, укључујући велики број процеса и разноврсну робу која је произведена.

Обухвата:

 • производњу трака, уско тканих тканина и оних које су састављене на основи без потке спојене лепком
 • производњу метализираног предива и порубних трака, гумених нити упредених с текстилним материјалом, текстилног предива или трака  прекривених, импрегнираних, превучених или обложених гумом или пластичним масама
 • производњу корд-тканине велике чврстоће, од вештачког предива, за гуме за возила
 • производњу разних омотача, ремења за пренос (ојачаног металом или другим материјалом или не), тканина за сита, тканина за филтрирање и др.

Не обухвата производњу:

 • транспортних или преносних трака од гумиране тканине, где је главни саставни део начињен од гуме, дел. 22.19
 • плоча и фолија од целуларне гуме или пластике, у комбинацији са текстилом само ради ојачања, дел. 22.19 и 22.21
 • плетених тканина од металне жице, дел. 25.93

Обухвата:

 • производњу филца
 • производњу тила и других мрежастих тканина или чипке у метражи, тракама или у мотивима везених тканина
 • производњу текстилних трака осетљивих на притисак
 • производњу пертли за ципеле од текстила
 • производњу женских рукавица без прстију и јастучића за пудрирање

Не обухвата:

 • производњу подних облога, дел. 13.93
 • производњу целулозне вате и производа од ње: убруса, тампона и др., дел. 17.22

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла