Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja tekstila
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 13 - Proizvodnja tekstila

Obuhvata pripremu i predenje tekstilnih vlakana, dovršavanje tkanina (uključujući odeću), proizvodnju gotovih tekstilnih proizvoda (npr. posteljnog platna, tepiha, kanapa itd.), osim odeće. Gajenje prirodnih vlakana svrstano je u oblast 01, dok je proizvodnja sintetičkih vlakana hemijski proces klasifikovan u grupu 20.60. Proizvodnja odeće svrstana je u oblast 14.

 

Grana 13.1 - Priprema i predenje tekstilnih vlakana

Obuhvata pripremu i predenje vlakana. Sirovina može biti od različitih materijala (npr. svile, vune, biljnih i životinjskih vlakana, veštačkih vlakana, papira, stakla i dr.).

Obuhvata:

 • pripremanje tekstilnih vlakana:
  • namotavanje i pranje svile
  • odmašćivanje i karbonizovanje vune i bojenje vune
  • grebenanje i češljanje svih vrsta životinjskih, biljnih i veštačkih vlakana
 • predenje i proizvodnju pređe i konca za tkanje i šivenje od bilo kog tekstilnog materijala, uključujući i mešavine, radi prodaje ili dalje proizvodnje
  • trljanje lana
  • teksturiranje, upredanje, dubliranje, kabliranje i bojenje prediva od veštačkih ili sintetičkih filamenata
 • proizvodnju prediva za tkanje, pletenje i dr.
 • proizvodnju prediva od papira

Ne obuhvata:

 • pripremne postupke povezane s poljoprivredom, del. 01
 • močenje bilja radi dobijanja vlakana (jute, lana, kokosa i dr.), del. 01.16
 • čišćenje pamuka, del. 01.63
 • proizvodnju sintetičkih ili veštačkih vlakana i kablova i proizvodnju jednožičnog prediva (uključujući i prediva velike jačine i prediva za tepihe) od sintetičkih ili veštačkih vlakana, del. 20.60
 • proizvodnju staklenih vlakana, del. 23.14

 

Grana 13.2 - Proizvodnja tkanina

Obuhvata tkanje tekstilnih vlakana. Predivo može biti od različitih materijala (svile, vune, biljnih i životinjskih vlakana, veštačkih vlakana, papira, stakla i dr.).

Obuhvata proizvodnju:

 • širokih tkanina od pamučnih prediva, češljane ili vlačene vune, veštačkih i sintetičkih prediva, svilenih prediva itd.
 • širokih tkanina od lanenog, rafijinog, konopljinog, jutenog prediva i prediva drugih likastih vlakana i specifičnih prediva
 • tkanog buklea, žanila-tkanina, frotira, gaze i dr.
 • tkanina od staklenih vlakana
 • tkanina od ugljovodoničnih i ostalih veštačkih vlakana
 • imitacije krzna tkanjem

Ne obuhvata proizvodnju:

 • pletenih i kukičanih materijala, del. 13.91
 • podnih prekrivki od tekstila, del. 13.93
 • usko tkanih tkanina, del. 13.96
 • netkanih tkanina i filca, del. 13.99
 • ostalih tekstilnih predmeta, del. 13.99

 

Grana 13.3 - Dovršavanje tekstila

Obuhvata dovršavanje tekstila i odeće, npr. beljenje, bojenje, oplemenjivanje i sl.

Obuhvata:

 • beljenje i bojenje tekstilnih prediva, tkanina i tekstilnih predmeta, uključujući odevne predmete
 • doradu, apretiranje, sušenje, parenje, skupljanje, popravljanje, sanforiziranje i mercerizaciju tkanina i tekstilnih predmeta, uključujući odevne predmete
 • plisiranje tkanina, impregnaciju, prevlačenje i gumiranje odeće
 • beljenje teksas platna
 • impregnaciju, prevlačenje i gumiranje tkanina
 • štampanje na tkaninama i odeći

Ne obuhvata:

 • proizvodnju tekstilnih tkanina koje su impregnirane, presvučene, prekrivene gumom, gde guma predstavlja glavni sastojak, del. 22.19

 

Grana 13.9 - Proizvodnja ostalog tekstila

Obuhvata proizvodnju proizvoda od tkanina, osim odeće,  npr.: gotovih predmeta od tekstila, tepiha i ćilima, konopaca, gusto tkanih tkanina, dodataka i dr.

Obuhvata:

 • proizvodnju pletenih i kukičanih tkanina:
  • elastičnih i plisiranih tkanina
  • bukle i frotir tkanina
  • mrežastih tkanina i tkanina za postavljanje na prozore, pletenih na rašel ili sličnim mašinama
  • ostalih pletenih i kukičanih tkanina
 • proizvodnju imitacije kože pletenjem

Ne obuhvata:

 • proizvodnju mrežastih tkanina i tkanina načinjenih od čipke i namenjenih za postavljanje na prozore, del. 13.99
 • proizvodnju pletene i kukičane odeće, del. 14.39

Obuhvata:

 • proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala, uključujući i proizvode od pletenih ili kukičanih tkanina:
  • ćebadi i putnih pokrivača
  • posteljina, stonog, toaletnog i kuhinjskog rublja
  • pokrivača, jorgana, jastuka, jastučića, vreća za spavanje i dr.
 • proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija:
  • zavesa, zastora, roletni, prekrivača za krevete, prekrivača za nameštaj ili mašine i dr.
 • proizvodnju cerada, šatora, proizvoda za kampovanje, jedara, suncobrana, prekrivača za kola i dr.:
  • zastava, barjaka, zastavica i dr.
  • krpa za prašinu, za sudove i sličnih predmeta, pojaseva za spasavanje, padobrana i dr.
 • proizvodnju ručno tkanih tapiserija
 • proizvodnju delova od tekstila za električnu ćebad

Ne obuhvata:

 • proizvodnju tekstilnih predmeta za tehničku upotrebu, del. 13.96

Obuhvata:

 • proizvodnju tekstilnih prekrivača za pod: tepiha, ponjava, asura i dr.
 • proizvodnju iglanih podnih obloga od filca

Ne obuhvata:

 • proizvodnju prekrivača za pod − od plute, gume ili plastičnih materijala, čak i u slučaju kada im je osnova od tekstila, del. 16.29
 • proizvodnju otirača i pokrivača od pletarskih materijala, del. 16.29
 • proizvodnju linoleuma ili drugih tvrdih prekrivača za pod, del. 22.23

Obuhvata:

 • proizvodnju pletenica, užadi, kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana, traka ili sličnih materijala, bez obzira na to da li su impregnirani, prevučeni, pokriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom
 • proizvodnju čvorovanih mreža od upredenog konca, užadi ili kanapa
 • proizvodnju proizvoda od kanapa ili mreža: ribarskih mreža, odbojnika za brodove, jastuka za istovaranje, omči za teret, konopaca i užadi opremljenih metalnim prstenovima i dr.

Ne obuhvata:

 • proizvodnju mrežica za kosu, del. 14.19
 • proizvodnju žičanih kablova, del. 25.93
 • proizvodnju mreža za sportski ribolov, del. 32.30

Obuhvata sve delatnosti koje se odnose na proizvodnju tekstila ili proizvoda od tekstila koji nisu pomenuti u oblastima 13. ili 14, uključujući veliki broj procesa i raznovrsnu robu koja je proizvedena.

Obuhvata:

 • proizvodnju traka, usko tkanih tkanina i onih koje su sastavljene na osnovi bez potke spojene lepkom
 • proizvodnju metaliziranog prediva i porubnih traka, gumenih niti upredenih s tekstilnim materijalom, tekstilnog prediva ili traka  prekrivenih, impregniranih, prevučenih ili obloženih gumom ili plastičnim masama
 • proizvodnju kord-tkanine velike čvrstoće, od veštačkog prediva, za gume za vozila
 • proizvodnju raznih omotača, remenja za prenos (ojačanog metalom ili drugim materijalom ili ne), tkanina za sita, tkanina za filtriranje i dr.

Ne obuhvata proizvodnju:

 • transportnih ili prenosnih traka od gumirane tkanine, gde je glavni sastavni deo načinjen od gume, del. 22.19
 • ploča i folija od celularne gume ili plastike, u kombinaciji sa tekstilom samo radi ojačanja, del. 22.19 i 22.21
 • pletenih tkanina od metalne žice, del. 25.93

Obuhvata:

 • proizvodnju filca
 • proizvodnju tila i drugih mrežastih tkanina ili čipke u metraži, trakama ili u motivima vezenih tkanina
 • proizvodnju tekstilnih traka osetljivih na pritisak
 • proizvodnju pertli za cipele od tekstila
 • proizvodnju ženskih rukavica bez prstiju i jastučića za pudriranje

Ne obuhvata:

 • proizvodnju podnih obloga, del. 13.93
 • proizvodnju celulozne vate i proizvoda od nje: ubrusa, tampona i dr., del. 17.22

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla