Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња коже и предмета од коже
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 15 - Производња коже и предмета од коже

Обухвата штављење и дораду, бојење и прераду коже, као и производњу финалних производа од коже. Обухвата и производњу производа од вештачке коже, а они су овде укључени јер су израђени на сличан начин као и производи од коже (нпр. пртљаг) и често се производе у истој производној јединици.

 

Грана 15.1 - Штављење и дорада коже; производња путничких и ручних торби и каишева; дорада и бојење крзна

Ова грана укључује производњу коже и крзна, као и производе од њих.

Обухвата:

 • штављење, бојење и дораду коже
 • производњу семишоване, пергаментне, лаковане или метализиране коже
 • производњу композитне коже на природној основи
 • дораду крзна и коже с длаком: стругање, чешагијање, штављење, бељење, шишање, чупање и бојење

Не обухвата:

 • производњу сирове коже, дел. 01.4
 • производњу сирове коже у кланицама, дел. 10.11
 • производњу кожне одеће, дел. 14.11
 • производњу имитације коже која није заснована на природној кожи, дел. 22.19 и 22.29

Обухвата:

 • производњу кофера, ручних торби и сличних предмета од коже, вештачке коже или материјала као што су пластичне фолије, текстил, вулканфибер и картон, ако се примењује иста технологија као и за кожу
 • производњу сарачких производа и каишева
 • производњу каишева за сатове од неметалних материјала
 • производњу различитих предмета од коже или вештачке коже: погонских каишева, теснила и др. за техничке сврхе
 • производњу седларских предмета од коже и опреме за јахање
 • производњу кожних пертли за ципеле

Не обухвата:

 • производњу кожне одеће, дел. 14.11
 • производњу кожних рукавица и покривки за главу, дел. 14.19
 • производњу обуће, дел. 15.20
 • производњу седишта за бицикле, дел. 30.92
 • производњу каишева за ручне сатове од племенитих метала, дел. 32.12
 • производњу каишева за ручне сатове од неплеменитих материјала, дел. 32.13
 • производњу заштитних радних појасева, дел. 32.99

 

Грана 15.2 - Производња обуће

Обухвата:

 • производњу обуће за све намене и од свих материјала, направљене било којим поступком, укључујући стављање у калуп
 • производњу делова обуће: горњих делова, спољашњих и унутрашњих ђонова, штикли и др.
 • производњу камашни и сл. производа

Не обухвата производњу:

 • горњих делова обуће од текстила, дел. 14.19
 • делова од дрвета за обућу (нпр. штикле и калупи), дел. 16.29
 • делова од гуме за обућу, дел. 22.19
 • делова од пластике за обућу, дел. 22.29
 • ципела за скијање, дел. 32.30
 • ортопедске обуће, дел. 32.50

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла