Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 16 - Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Obuhvata proizvodnju proizvoda od drveta (npr. dasaka, ploča, furnira, sanduka, parketa, obloga, montažnih kuća od drveta itd.). Proizvodni proces obuhvata testerisanje, rendisanje, rezanje, profilisanje, laminiranje i sastavljanje drvenih proizvoda, počevši od oblovine koja se testeriše, ili tesane drvne građe koja može da se reže dalje da bi se dobile daske, letve i drugi oblici. Tesana drvna građa ili drugo profilisano drvo može kasnije da se struže ili glača i da se sastavi u gotove proizvode.

Proizvođači su razvrstani u grupe prema vrsti proizvoda. Ovde nisu svrstane pilane.

Ne obuhvata:

 • proizvodnju nameštaja, del. 31.0
 • montažu drvenih delova opreme i sl., del. 43.32, 43.33 i 43.39

 

Grana 16.1 - Rezanje i obrada drveta

Obuhvata:

 • obradu i rezanje drveta
 • testerisanje, struganje i obradu drveta mašinama
 • proizvodnju drvenih železničkih pragova
 • proizvodnju profilisanih drvenih proizvoda
 • proizvodnju nesastavljene drvene građe za patosiranje
 • proizvodnju drvene vune, drvnog brašna, cepki, iverja i dr.
 • sušenje drveta
 • impregnaciju ili hemijsku obradu drveta uz korišćenje zaštitnih sredstava ili drugih materijala

Ne obuhvata:

 • sečenje trupaca i grubu obradu drveta u šumi, del. 02.20
 • proizvodnju furnira, šper, slojevitih, vlaknastih i iverastih ploča, del. 16.21
 • proizvodnju šindre i tesanog drveta, del. 16.23
 • proizvodnju briketa od drveta za loženje, del. 16.29

 

Grana 16.2 - Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, pruća i slame

Obuhvata proizvodnju proizvoda od drveta, plute, pruća i slame.

Obuhvata:

 • proizvodnju furnira koji je dovoljno tanak da može da se koristi za furniranje, prevlačenje iverastih ploča ili u druge svrhe:
  • obrušene, bojene, prevučene, impregnisane furnirske listove
  • furnir u obliku uzorka
 • proizvodnju vezanih, furnirskih i sl. ploča
 • proizvodnju ploča srednje gustine (MFD) i drugih ploča vlaknatica
 • proizvodnju iverastih ploča
 • proizvodnju ploča vlaknatica
 • proizvodnju slojevitog i komprimovanog drveta
 • proizvodnju lepljenog drveta i laminiranog furnira

Obuhvata proizvodnju parketa od drveta, laminiranog parketa i traka.

Ne obuhvata:

 • proizvodnju nesastavljenih drvenih podnih ploča, del. 16.10

Obuhvata:

 • proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u građevinarstvu:
  • greda, drveta za rogove (krov), krovnih konstrukcija i dr.
  • drvenih krovnih podupirača, prefabrikovanih, laminiranih lepkom i povezanih metalom
  • vrata, prozora, kapaka i njihovih okvira, koji sadrže ili ne sadrže metalne delove opreme kao što su šarke, brave itd.
  • stepenika, ograda i dr.
  • šindre, cepanog (tesanog) drveta, kalupa, modela i ukrasa od drveta
 • proizvodnju montažnih kuća ili elemenata prevashodno od drveta, npr. sauna
 • proizvodnju pokretnih kućica
 • proizvodnju zidova i pregrada od drveta (osim onih koji mogu da stoje samostalno)

Ne obuhvata:

 • proizvodnju kuhinjskih garnitura, polica za knjige, ormara za odeću i sl., del. 31.01, 31.02 i 31.09
 • proizvodnju samostojećih proizvoda od drveta, del. 31.0

Obuhvata proizvodnju:

 • sanduka, kutija, gajbi i slične ambalaže od drveta
 • paleta, boks-paleta i drugih postavnih površina od drveta
 • buradi, bačvi, kaca i drugih bačvarskih proizvoda od drveta
 • kalemova za kablove i dr. od drveta

Ne obuhvata proizvodnju:

 • putničke galanterije, del. 15.12
 • sanduka od pletarskog materijala (pruća), del. 16.29

Obuhvata:

 • proizvodnju raznih proizvoda od drveta:
  • drvenih drški i delova za alat, metli, četki i dr.
  • drvenih kalupa za obuću, drvenih vešalica i sl.
  • drvenog pribora za kuhinjsku upotrebu; zidnih i stajaćih stalaka za odela i šešire
  • drvenih statueta i ukrasa, marketarije i intarzije od drveta
  • drvenih kutija za nakit, pribora za jelo i sl. proizvoda
  • drvenih kalemova, motovila za konac za šivenje i sličnih proizvoda od struganog drveta
  • ostalih predmeta od drveta
 • preradu prirodne plute
 • proizvodnju proizvoda od prirodne ili aglomerisane plute (uključujući podne obloge i zapušače)
 • proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: slame, pruća, trske i sl.
 • proizvodnju korpi i druge pletarske robe
 • proizvodnju briketa za loženje napravljenih od sabijenog drveta ili supstituta kao što su kafa ili soja
 • proizvodnju drvenih okvira za slike i ogledala
 • proizvodnju okvira za slikarska platna
 • proizvodnju drvenih delova obuće (npr. štikli ili kalupa)
 • proizvodnju držača za kišobrane, štapove i sl.
 • proizvodnju delova za lule

Ne obuhvata:

 • proizvodnju podmetača, prostirača i zastora od tekstilnog materijala, del. 13.92
 • proizvodnju kofera od drveta, del. 15.12
 • proizvodnju drvene obuće i potplate, del. 15.20
 • proizvodnju šibica, del. 20.51
 • proizvodnju kutija za satove, del. 26.52
 • proizvodnju drvenih špula, poklopaca, bobina, kalemova koji su deo tekstilne industrije, del. 28.94
 • proizvodnju nameštaja, del. 31.0
 • proizvodnju drvenih igračaka, del. 32.40
 • proizvodnju četki i metli, del. 32.91
 • proizvodnju mrtvačkih kovčega, del. 32.99
 • proizvodnju štapova za podupiranje i ručki za kišobrane od drveta, del. 32.99
 • spasilačkih pojaseva od plute za vodu, 32.99

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla