Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња папира и производа од папир
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 17 - Производња папира и производа од папира

У ову област сврстана је производња влакана целулозе, папира и конвертованих папирних производа. Производња ових производа груписана је заједно због тога што они представљају серију повезаних производних процеса. У једној производној јединици обавља се више од једне активности.

У основи постоје три активности: производња влакана целулозе подразумева сепарацију целулозних влакана од осталих материја у дрвету или коришћеном папиру и мешање реагенаса у малим количинама да би се ојачало везивање влакана. Производња папира подразумева ослобађање целулозе на покретну жичану подлогу како би се формирао непрекидан лист. Конвертовани папирни производи се праве од папира и других материјала применом различитих техника.

Папирни производи могу да буду штампани (нпр. тапети, украсни папир за поклоне итд.) уколико штампање информације није главна сврха делатности.

Производња целулозе, папира и картона укључена је у грану 17.1, док остале групе укључују производњу даље прерађеног папира и производа од папира.

 

Грана 17.1 - Производња целулозе, папира и картона

Обухвата:

 • производњу бељене, полубељене и небељене дрвне целулозе механичким, хемијским (растварањем или без растварања) или полухемијским поступком
 • производњу целулозе од памучних влакана и сл.
 • одстрањивање штампарске боје и производњу целулозе од отпадног папира

Обухвата:

 • производњу папира и картона намењених за даљу индустријску прераду
 • даљу обраду папира и картона:
  • премазивање, прекривање и импрегнисање папира и картона
 • производњу крепованог и плисираног папира
 • производњу ручно израђеног папира
 • производњу новинског и другог папира за штампање и писање
 • производњу целулозне вате и тканина од целулозних влакана
 • производњу карбонског и самокопирног папира у ролнама или већим таблама

Не обухвата производњу:

 • таласастог папира и картона, дел. 17.21
 • даљу обраду предмета од папира и картона, дел. 17.22, 17.23, 17.24 и 17.29
 • брусног папира, дел. 23.91
 • превученог или импрегнираног папира, где је превлака или импрегнирани папир значајан саставни део (сврстава се у делатност у коју спада превлака)

 

Грана 17.2 - Производња предмета од папира и картона

Обухвата производњу:

 • таласастог папира и картона
 • амбалаже од таласастог папира и картона
 • амбалаже од папира и картона
 • склапајуће амбалаже од картона
 • амбалаже од пуног картона
 • врећа и кеса од папира
 • канцеларијских регистратора, мапа и сличних производа

Не обухвата производњу:

 • коверата, дел. 17.23
 • обликованих и пресованих предмета од папирне пулпе (нпр. картона за паковање јаја, папирних плоча од моделиране целулозе) и др., као ни предмета од таласастог папира и картона, дел. 17.29

Обухвата:

 • производњу предмета од папира за личну употребу и употребу у домаћинству и производа од целулозне вате:
  • листића за скидање шминке
  • марамица, убруса и салвета
  • тоалетног папира
  • санитарних убруса и тампона, пелена за бебе
  • шоља, чинија, послужавника и др.
 • производњу текстилне вате и предмета од вате: санитарних убруса и тампона

Не обухвата:

 • производњу целулозне вате, дел. 17.12

Обухвата:

 • производњу папира за штампање и писање спремног за употребу
 • производњу папира за рачунарску штампу
 • производњу самокопирајућег папира спремног за употребу
 • производњу матрица за умножавање и карбон-папира спремних за употребу
 • производњу гумираног и лепљивог папира спремног за употребу
 • производњу коверата и дописница
 • производњу мапа
 • производњу канцеларијских и школских потрепштина као што су свеске, нотеси, бележнице, блокчићи, обрасци и сл.
 • производњу кутија, кеса и нотеса за канцеларијску употребу

Не обухвата:

 • штампање на папирним производима, дел. 18.1

Обухвата:

 • производњу зидних тапета и зидних облога од папира, укључујући и зидне тапете превучене пластиком и текстилне зидне тапете

Не обухвата:

 • производњу папира и картона, дел. 17.12
 • производњу пластичних тапета, дел. 22.29

Обухвата:

 • производњу етикета (налепница)
 • производњу филтер-папира и картона
 • производњу бобина, шпула, копсова и др. од папира и картона
 • производњу кутија за јаја и других производа за паковање од пресованог картона
 • производњу картица за жакард машине
 • израду украсних и других предмета од папира

Не обухвата:

 • производњу карата за играње и осталих игара од папира и картона, дел. 32.40

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла