Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja papira i proizvoda od papir
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira

U ovu oblast svrstana je proizvodnja vlakana celuloze, papira i konvertovanih papirnih proizvoda. Proizvodnja ovih proizvoda grupisana je zajedno zbog toga što oni predstavljaju seriju povezanih proizvodnih procesa. U jednoj proizvodnoj jedinici obavlja se više od jedne aktivnosti.

U osnovi postoje tri aktivnosti: proizvodnja vlakana celuloze podrazumeva separaciju celuloznih vlakana od ostalih materija u drvetu ili korišćenom papiru i mešanje reagenasa u malim količinama da bi se ojačalo vezivanje vlakana. Proizvodnja papira podrazumeva oslobađanje celuloze na pokretnu žičanu podlogu kako bi se formirao neprekidan list. Konvertovani papirni proizvodi se prave od papira i drugih materijala primenom različitih tehnika.

Papirni proizvodi mogu da budu štampani (npr. tapeti, ukrasni papir za poklone itd.) ukoliko štampanje informacije nije glavna svrha delatnosti.

Proizvodnja celuloze, papira i kartona uključena je u granu 17.1, dok ostale grupe uključuju proizvodnju dalje prerađenog papira i proizvoda od papira.

 

Grana 17.1 - Proizvodnja celuloze, papira i kartona

Obuhvata:

 • proizvodnju beljene, polubeljene i nebeljene drvne celuloze mehaničkim, hemijskim (rastvaranjem ili bez rastvaranja) ili poluhemijskim postupkom
 • proizvodnju celuloze od pamučnih vlakana i sl.
 • odstranjivanje štamparske boje i proizvodnju celuloze od otpadnog papira

Obuhvata:

 • proizvodnju papira i kartona namenjenih za dalju industrijsku preradu
 • dalju obradu papira i kartona:
  • premazivanje, prekrivanje i impregnisanje papira i kartona
 • proizvodnju krepovanog i plisiranog papira
 • proizvodnju ručno izrađenog papira
 • proizvodnju novinskog i drugog papira za štampanje i pisanje
 • proizvodnju celulozne vate i tkanina od celuloznih vlakana
 • proizvodnju karbonskog i samokopirnog papira u rolnama ili većim tablama

Ne obuhvata proizvodnju:

 • talasastog papira i kartona, del. 17.21
 • dalju obradu predmeta od papira i kartona, del. 17.22, 17.23, 17.24 i 17.29
 • brusnog papira, del. 23.91
 • prevučenog ili impregniranog papira, gde je prevlaka ili impregnirani papir značajan sastavni deo (svrstava se u delatnost u koju spada prevlaka)

 

Grana 17.2 - Proizvodnja predmeta od papira i kartona

Obuhvata proizvodnju:

 • talasastog papira i kartona
 • ambalaže od talasastog papira i kartona
 • ambalaže od papira i kartona
 • sklapajuće ambalaže od kartona
 • ambalaže od punog kartona
 • vreća i kesa od papira
 • kancelarijskih registratora, mapa i sličnih proizvoda

Ne obuhvata proizvodnju:

 • koverata, del. 17.23
 • oblikovanih i presovanih predmeta od papirne pulpe (npr. kartona za pakovanje jaja, papirnih ploča od modelirane celuloze) i dr., kao ni predmeta od talasastog papira i kartona, del. 17.29

Obuhvata:

 • proizvodnju predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu i proizvoda od celulozne vate:
  • listića za skidanje šminke
  • maramica, ubrusa i salveta
  • toaletnog papira
  • sanitarnih ubrusa i tampona, pelena za bebe
  • šolja, činija, poslužavnika i dr.
 • proizvodnju tekstilne vate i predmeta od vate: sanitarnih ubrusa i tampona

Ne obuhvata:

 • proizvodnju celulozne vate, del. 17.12

Obuhvata:

 • proizvodnju papira za štampanje i pisanje spremnog za upotrebu
 • proizvodnju papira za računarsku štampu
 • proizvodnju samokopirajućeg papira spremnog za upotrebu
 • proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon-papira spremnih za upotrebu
 • proizvodnju gumiranog i lepljivog papira spremnog za upotrebu
 • proizvodnju koverata i dopisnica
 • proizvodnju mapa
 • proizvodnju kancelarijskih i školskih potrepština kao što su sveske, notesi, beležnice, blokčići, obrasci i sl.
 • proizvodnju kutija, kesa i notesa za kancelarijsku upotrebu

Ne obuhvata:

 • štampanje na papirnim proizvodima, del. 18.1

Obuhvata:

 • proizvodnju zidnih tapeta i zidnih obloga od papira, uključujući i zidne tapete prevučene plastikom i tekstilne zidne tapete

Ne obuhvata:

 • proizvodnju papira i kartona, del. 17.12
 • proizvodnju plastičnih tapeta, del. 22.29

Obuhvata:

 • proizvodnju etiketa (nalepnica)
 • proizvodnju filter-papira i kartona
 • proizvodnju bobina, špula, kopsova i dr. od papira i kartona
 • proizvodnju kutija za jaja i drugih proizvoda za pakovanje od presovanog kartona
 • proizvodnju kartica za žakard mašine
 • izradu ukrasnih i drugih predmeta od papira

Ne obuhvata:

 • proizvodnju karata za igranje i ostalih igara od papira i kartona, del. 32.40

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla