Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња кокса и деривата нафте
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 19 - Производња кокса и деривата нафте

Обухвата прераду сирове нафте и угља и производа од којих се добија енергија. Преовлађујући процес јесте рафинисање нафте и он укључује раздвајање сирове нафте на саставне делове уз помоћ поступака крековања и фракционе дестилације. Овде спада и производња значајних производа за сопствени рачун (нпр. кокс, бутан, пропан, бензин, керозин, уље за ложење итд.), као и услуге обраде, нпр. рафинисање по наруџбини.

Овде спада и производња гасова, нпр. етана и бутана, као производа рафинерије нафте.

Не обухвата:

 • производњу индустријских гасова, дел. 20.11
 • екстракцију природног гаса (метана, етана, пропана и бутана), дел. 06.20
 • производњу чистих хемијских једињења продуката рафинисања нафте, дел. 20
 • производњу индустријских гасова, дел. 20.11
 • производњу 100% чистих гасовитих угљоводоника, дел. 20.14
 • производњу гасова за потребе снабдевања (коксни гас, водени гас, генераторски гас, биогас итд.), дел. 35.21

Производња производа петрохемије из рафинисане нафте сврстана је у област 20.

 

Грана 19.1 - Производња продуката коксовања

Обухвата:

 • делатност коксних пећи
 • производњу кокса и полукокса
 • производњу коксног гаса
 • производњу смоластог кокса
 • производњу гаса од кокса из високих пећи
 • производњу сировог кокса и катрана из угља
 • агломерацију кокса

Не обухвата:

 • производњу брикета од угљених горива, дел. 19.20

 

Грана 19.2 - Производња деривата нафте

Обухвата производњу течних и гасовитих горива и других производа фракционе дестилације сирове нафте, битуминозних материјала и сл. Рафинисање нафте обухвата једну делатност или више њих, као што су раздвајање, дестилација и крековање:

 • производњу моторних горива (бензина, керозина и др.)
 • производњу лаких, средњих и тешких горива, рафинеријских гасова као што су етан, пропан, бутан и др.
 • производњу базних мазивих уља и масти, укључујући и оне из отпадних уља
 • производњу производа за петрохемијску индустрију и прекривање путева
 • производњу разних производа попут вајт-шпирита, вазелина и парафинског воска
 • производњу брикета од нафте
 • мешање биогорива; мешање алкохола с нафтом (гасохол)

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла