Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja koksa i derivata nafte
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 19 - Proizvodnja koksa i derivata nafte

Obuhvata preradu sirove nafte i uglja i proizvoda od kojih se dobija energija. Preovlađujući proces jeste rafinisanje nafte i on uključuje razdvajanje sirove nafte na sastavne delove uz pomoć postupaka krekovanja i frakcione destilacije. Ovde spada i proizvodnja značajnih proizvoda za sopstveni račun (npr. koks, butan, propan, benzin, kerozin, ulje za loženje itd.), kao i usluge obrade, npr. rafinisanje po narudžbini.

Ovde spada i proizvodnja gasova, npr. etana i butana, kao proizvoda rafinerije nafte.

Ne obuhvata:

 • proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11
 • ekstrakciju prirodnog gasa (metana, etana, propana i butana), del. 06.20
 • proizvodnju čistih hemijskih jedinjenja produkata rafinisanja nafte, del. 20
 • proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11
 • proizvodnju 100% čistih gasovitih ugljovodonika, del. 20.14
 • proizvodnju gasova za potrebe snabdevanja (koksni gas, vodeni gas, generatorski gas, biogas itd.), del. 35.21

Proizvodnja proizvoda petrohemije iz rafinisane nafte svrstana je u oblast 20.

 

Grana 19.1 - Proizvodnja produkata koksovanja

Obuhvata:

 • delatnost koksnih peći
 • proizvodnju koksa i polukoksa
 • proizvodnju koksnog gasa
 • proizvodnju smolastog koksa
 • proizvodnju gasa od koksa iz visokih peći
 • proizvodnju sirovog koksa i katrana iz uglja
 • aglomeraciju koksa

Ne obuhvata:

 • proizvodnju briketa od ugljenih goriva, del. 19.20

 

Grana 19.2 - Proizvodnja derivata nafte

Obuhvata proizvodnju tečnih i gasovitih goriva i drugih proizvoda frakcione destilacije sirove nafte, bituminoznih materijala i sl. Rafinisanje nafte obuhvata jednu delatnost ili više njih, kao što su razdvajanje, destilacija i krekovanje:

 • proizvodnju motornih goriva (benzina, kerozina i dr.)
 • proizvodnju lakih, srednjih i teških goriva, rafinerijskih gasova kao što su etan, propan, butan i dr.
 • proizvodnju baznih mazivih ulja i masti, uključujući i one iz otpadnih ulja
 • proizvodnju proizvoda za petrohemijsku industriju i prekrivanje puteva
 • proizvodnju raznih proizvoda poput vajt-špirita, vazelina i parafinskog voska
 • proizvodnju briketa od nafte
 • mešanje biogoriva; mešanje alkohola s naftom (gasohol)

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla