Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња производа од гуме и пластике
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 22 - Производња производа од гуме и пластике

Обухвата производњу производа од гуме и пластике а карактеришу их сировине које се користе у производном процесу. То не значи да су сви производи од тих материјала сврстани у ову област.

 

Грана 22.1 - Производња производа од гуме

Обухвата производњу производа од гуме.

Обухвата:

 • производњу гума за: моторна возила, опрему, покретне машине, ваздухопловство, играчке, намештај  и друге потребе:
  • пнеуматских гума
  • пуних гума
 • производњу унутрашњих гума
 • производњу изменљивих делова за спољне гуме, зидних штитника, трака за протектирање спољних гума и др.
 • протектирање спољних гума

Не обухвата:

 • производњу гумених материјала за поправку, дел. 22.19
 • поправку спољних и унутрашњих гума, подешавање и замену, дел. 45.20

Обухвата:

 • производњу осталих производа од природног или синтетичког каучука, невулканизиране, вулканизиране или тврде гуме:
  • плоча, листова, трака, шипки и других профилисаних облика од гуме
  • цеви, црева и шмркова
  • транспортних трака, преносног и погонског ремења
  • средстава за контрацепцију, цуцли и термофора
  • одевних предмета који нису шивени него само лепљени
  • ђонова од гуме и других гумених делова обуће
  • конца и конопаца од гуме
  • гумираног предива и тканина
  • прстенова, прирубница и заптивача од гуме
  • облога за ваљке од гуме
  • гумених душека на надувавање
  • балона на надувавање
  • гумених четки
  • цеви од тврде гуме
  • чешљева, укосница, виклера и сл. од тврде гуме
  • импрегнисаног текстила, превученог или ламинираног гумом
  • гумених материјала за поправку гума за возила
 • производњу гумених секси предмета
 • производњу капа за пливање
 • производњу ронилачке одеће

Не обухвата:

 • производњу корд тканина за спољне гуме за возила, дел. 13.96
 • производњу одевних предмета од еластичних тканина, дел. 14.14 и 14.19
 • производњу гумене обуће, дел. 15.20
 • производњу туткала и лепкова на бази гуме, дел. 20.52
 • производњу профила за заштиту гума за возила, дел. 22.11
 • производњу гумених пловила на надувавање, дел. 30.11 и 30.12
 • производњу непресвучених мадраца од пенасте гуме, дел. 31.03
 • производњу гумених спортских реквизита, дел. 32.30
 • производњу гумених игара и играчака (укључујући базене на надувавање, чамце на надувавање, гумене животиње на надувавање, лопте и сл.), дел. 32.40
 • обнову гума, дел. 38.32

 

Грана 22.2 - Производња производа од пластике

Обухвата прераду нове или рециклиране пластичне смоле у међуфазне производе применом разних поступака, нпр. пресовањем, моделирањем, изливањем у калупе, екструдирањем и др. За већину тих поступака важи да је процес производње такав да може да се направи велика количина разноврсних производа.

Обухвата:

 • производњу полупроизвода од пластике:
  • плоча, листова, блокова, филмова, фолија, трака и др. (самолепљиви или не)
 • производњу готових производа од пластике:
  • цеви, црева и шмркова, прибора за цеви и црева и др.
 • производњу целофана

Не обухвата:

 • производњу пластике у примарним облицима, дел. 20.16
 • производњу артикала од синтетичке и природне гуме, дел. 22.1

Обухвата:

 • производњу предмета од пластике за паковање робе:
  • кеса, врећа, кутија, сандука, канистера, боца и др.

Не обухвата:

 • производњу кофера и ручних торби од пластике и путних предмета од пластике, дел. 15.12

Обухвата:

 • производњу предмета од пластике за грађевинарство:
  • врата, прозора, рамова, капака, жалузина, лајсни за под и др.
  • танкова и резервоара
  • подних, зидних или плафонских облога у облику ролни или плочица и др.
  • санитарних предмета као што су каде, туш-каде, умиваоници, клозетске шоље, водокотлићи и др.
 • производњу линолеума и тврдих покривача за под без обзира на то да ли су обложени с доње стране тканином или нетканим текстилом
 • производњу вештачког камена (нпр. имитација мермера)

Обухвата:

 • производњу стоног и кухињског посуђа и предмета за тоалетне потребе од пластике
 • производњу разноврсних производа од пластике:
  • кацига, изолационих елемената, делова за електричне водове, опреме за канцеларије или школске опреме, одевних предмета (уколико нису шивени него су лепљени), кућних окова, статуета, преносног и погонског ремења, самолепљивих трака од пластике, пластичних калупа за ципеле, пластичних држача за цигаре и цигарете, чешљева, пластичних виклера, новитета од пластике и др.

Не обухвата производњу:

 • путних предмета од пластичних маса, дел. 15.12
 • пластичне обуће, дел. 15.20
 • пластичног намештаја, дел. 31.01, 31.02, 31.09
 • непресвучених мадраца од пластике, дел. 31.03
 • спортских реквизита од пластике, дел. 32.30
 • игара и играчака од пластике, дел. 32.40
 • медицинских и стоматолошких помагала од пластике, дел. 32.50
 • пластичних медицинских и стоматолошких помагала, дел. 32.50
 • пластичних офталмолошких предмета, дел. 32.50
 • тврдих покривки за главу и осталих личних безбедносних предмета од пластике, дел. 32.99

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла