Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња производа од осталих неметалних минерала
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 23 - Производња производа од осталих неметалних минерала

Ова област обухвата производне делатности у којима се користе остали неметални минерали. Обухвата производњу стакла и производа од стакла (нпр. равно стакло, шупље стакло, стаклено влакно, техничку стакларију и др.), керамику, плочице и печене производе од глине, цемента и гипса, од сирових материјала до коначних производа. Укључена је и производња обликованог и готовог камена и других минералних производа.

 

Грана 23.1 - Производња стакла и производа од стакла

Обухвата производњу стакла у свим облицима, применом било каквог поступка, као и предмете од стакла.

Обухвата:

 • производњу равног стакла, укључујући армирано, бојено или матирано стакло

Обухвата:

 • производњу каљеног или слојевитог сигурносног стакла
 • производњу стаклених огледала
 • производњу вишеслојних зидних елемената за изолацију
 • брушење, гравирање и полирање равног стакла

Обухвата:

 • производњу боца и друге амбалаже од стакла и кристала
 • производњу чаша за пиће и других производа од стакла или кристала за употребу у домаћинству

Не обухвата:

 • производњу играчака од стакла, дел. 32.40

Обухвата:

 • производњу стаклених влакана, укључујући стаклену вуну и неткане производе од њих

Не обухвата:

 • производњу тканина од стаклених влакана, дел. 13.10
 • производњу каблова од оптичких влакана за пренос података или слике, дел. 27.31

Обухвата:

 • производњу производа од стакла за лабораторијске, хигијенске или фармацеутске сврхе
 • производњу стакла за ручне часовнике и остале сатове, оптичког стакла и оптичких елемената који нису оптички обрађени
 • производњу стаклених предмета који се користе за израду бижутерије
 • производњу стаклених изолатора и изолационог прибора
 • производњу стаклених абажура за лампе
 • производњу стаклених фигурица
 • производњу стаклених блокова за поплочавање
 • производњу стаклених шипки, цеви и др.

Не обухвата:

 • производњу обрађених стаклених оптичких елемената, дел. 26.70
 • производњу шприцева и остале медицинско-лабораторијске опреме, дел. 32.50

 

Грана 23.2 - Производња ватросталних производа

Обухвата производњу међуфазних производа од ископаних или извађених неметалних минерала као што су песак, шљунак, камен или глина.

Обухвата:

 • производњу ватросталног малтера и бетона
 • производњу ватросталних керамичких производа:
  • термоизолационих керамичких производа од силикатног фосилног брашна
  • ватросталних цигли, блокова и плочица
  • ватросталних керамичких реторти, лонаца, муфова, изливника, цеви, лула и др.
 • производњу ватросталних предмета који садрже магнезит, доломит и хромит

 

Грана 23.3 - Производња грађевинских материјала од глине

Обухвата:

 • производњу неватросталних керамичких подних и зидних плочица, мозаик-коцкица и др.
 • производњу неватросталних керамичких плоча и плочника

Не обухвата:

 • производњу вештачког камена од пластичних маса (нпр. имитација мермера), дел. 22.23
 • производњу ватросталних керамичких производа, дел. 23.20
 • производњу подних облога од печене глине, дел. 23.32
 • производњу керамичких цигли и кровних плочица, дел. 23.32

Обухвата:

 • производњу неватросталног грађевинског материјала од печене глине: опеке, црепова, цеви за димњаке и других цеви, одвода и др.
 • производњу подних блокова од печене глине

Не обухвата:

 • производњу ватросталних керамичких производа, дел. 23.2
 • производњу неватросталних керамичких производа за друге потребе (осим за грађевинарство), дел. 23.4

 

Грана 23.4 - Производња осталих керамичких и порцеланских производа

Обухвата производњу финалних производа од руда и неметалних минерала као што су песак, шљунак, глина и камен.

Обухвата производњу:

 • стоних керамичких производа и других керамичких производа за домаћинство
 • фигура и других украсних предмета од керамике

Не обухвата:

 • производњу имитација накита од керамике, дел. 32.13
 • производњу керамичких играчака, дел. 32.40

Обухвата:

 • производњу санитарних керамичких производа (када, умиваоника, ве-це шоља итд.)

Не обухвата:

 • производњу ватросталних керамичких производа, дел. 23.20
 • производњу керамичког грађевинског материјала, дел. 23.3

Обухвата:

 • производњу керамичких електричних изолатора и изолационог прибора

Не обухвата:

 • производњу ватросталних керамичких производа, дел. 23.20

Обухвата:

 • производњу керамичких предмета за лабораторијске, хемијске и техничке сврхе
 • производњу керамичких делова за магнете

Не обухвата:

 • производњу вештачког камена (нпр. имитација мермера), дел. 22.23
 • производњу ватросталних керамичких производа, дел. 23.20
 • производњу керамичких грађевинских материјала, дел. 23.3
 • производњу керамичких изолационих материјала, дел. 23.43

Обухвата:

 • производњу керамичких лонаца, судова и сличних производа који се користе за преношење или паковање производа
 • производњу непоменутих керамичких производа

Не обухвата:

 • производњу керамичких санитарних производа, дел. 23.42
 • производњу вештачких зуба, дел. 32.50

 

Грана 23.5 - Производња цемента, креча и гипса

Обухвата:

 • производњу клинкера и хидрауличног цемента, укључујући  портланд-цемент, алуминијумски цемент, цемент од шљаке и суперфосфатни цемент

Не обухвата:

 • производњу ватросталног малтера и бетона, дел. 23.20
 • производњу готове и суво мешане бетонске смеше и малтера, дел. 23.63 и 23.64
 • производњу малтера, дел. 23.64
 • производњу производа од цемента, дел. 23.69
 • производњу цемента за зубарство, дел. 32.50

Обухвата:

 • производњу негашеног, гашеног и хидратисаног креча
 • производњу гипса и печених сулфата
 • производњу калцинисаног доломита

Не обухвата:

 • производњу предмета од гипса, дел. 23.62 и 23.69

 

Грана 23.6 - Производња производа од бетона, цемента и гипса

Обухвата:

 • производњу производа од бетона, цемента или предмета од вештачког камена за употребу у грађевинарству:
  • опеке, плоча за поплочавање, блокова, панела, испуна, цеви, стубова и др.
  • монтажних грађевинских елемената за високоградњу и нискоградњу, од бетона, цемента или вештачког камена

Не обухвата:

 • производњу ватросталног малтера, дел. 23.20
 • производњу готове бетонске смеше и малтера, дел. 23.63 и 23.64

Обухвата:

 • производњу производа од гипса за употребу у грађевинарству:
  • табли, плоча, панела и др.

Обухвата:

 • производњу свежег и суво мешаног бетона и малтера

Не обухвата:

 • производњу ватросталног цемента, дел. 23.20

Обухвата:

 • производњу малтера у праху

Не обухвата:

 • производњу ватросталног малтера, дел. 23.20
 • производњу свежег, суво мешаног малтера и бетона, дел. 23.63

Обухвата:

 • производњу грађевинског материјала од биљних супстанци (дрвена вуна, слама, трска) које су агломерисане цементом, гипсом или другим минералним везивима
 • производњу азбест-цементних производа и производа с целулозним и сличним влакнима:
  • таласастих и других плоча, панела, црепова, цеви, резервоара, олука, корита, шоља, посуда, намештаја, оквира за прозоре и др.

Обухвата:

 • производњу осталих производа од бетона, цемента, гипса и вештачког камена:
  • кипова, предмета са удубљеним и испупченим рељефом, украсних посуда, жардињера, клупа и др.

 

Грана 23.7 - Сечење, обликовање и обрада камена

Обухвата:

 • сечење, обликовање и обраду камена за употребу у грађевинарству, на гробљима, у изградњи путева, за покривање кровова и др.
 • производњу камених столова и клупа

Не обухвата:

 • активности које се обављају у каменоломима, као што је груба обрада камена, дел. 08.11
 • производњу млинског камења, брусног камења и сличних производа, дел. 23.9

 

Грана 23.9 - Производња брусних и осталих неметалних минералних производа

Обухвата производњу осталих неметалних минералних производа.

Обухвата:

 • производњу млинског камења, камења за оштрење и полирање и природних или вештачких абразивних материјала, укључујући  материјале на мекој подлози (нпр. шмиргла)

Обухвата производњу:

 • фрикционих материјала и немонтираних предмета од њих, на бази минералних супстанци или целулозе
 • минералних изолационих материјала као што су вуна од шљаке (згуре), камена вуна и слична минерална вуна, експандирани или листасти вермикулит, експандиране глине и слични материјали за топлотну и звучну изолацију
 • производа од разноврсних минералних материјала: обрађен лискун и производи од лискуна, тресета, графита (осим електроматеријала) и др.
 • производа од асфалта и сличних материјала (нпр. лепљиве траке, угљене катранске црне смоле)
 • вештачког корунда

Не обухвата производњу:

 • стаклене вуне и производа од стаклене вуне, дел. 23.14
 • графитних електрода, дел. 27.90
 • угљеника или графитних заптивача, дел. 28.29

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла