Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 23 - Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Ova oblast obuhvata proizvodne delatnosti u kojima se koriste ostali nemetalni minerali. Obuhvata proizvodnju stakla i proizvoda od stakla (npr. ravno staklo, šuplje staklo, stakleno vlakno, tehničku staklariju i dr.), keramiku, pločice i pečene proizvode od gline, cementa i gipsa, od sirovih materijala do konačnih proizvoda. Uključena je i proizvodnja oblikovanog i gotovog kamena i drugih mineralnih proizvoda.

 

Grana 23.1 - Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

Obuhvata proizvodnju stakla u svim oblicima, primenom bilo kakvog postupka, kao i predmete od stakla.

Obuhvata:

 • proizvodnju ravnog stakla, uključujući armirano, bojeno ili matirano staklo

Obuhvata:

 • proizvodnju kaljenog ili slojevitog sigurnosnog stakla
 • proizvodnju staklenih ogledala
 • proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju
 • brušenje, graviranje i poliranje ravnog stakla

Obuhvata:

 • proizvodnju boca i druge ambalaže od stakla i kristala
 • proizvodnju čaša za piće i drugih proizvoda od stakla ili kristala za upotrebu u domaćinstvu

Ne obuhvata:

 • proizvodnju igračaka od stakla, del. 32.40

Obuhvata:

 • proizvodnju staklenih vlakana, uključujući staklenu vunu i netkane proizvode od njih

Ne obuhvata:

 • proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, del. 13.10
 • proizvodnju kablova od optičkih vlakana za prenos podataka ili slike, del. 27.31

Obuhvata:

 • proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe
 • proizvodnju stakla za ručne časovnike i ostale satove, optičkog stakla i optičkih elemenata koji nisu optički obrađeni
 • proizvodnju staklenih predmeta koji se koriste za izradu bižuterije
 • proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora
 • proizvodnju staklenih abažura za lampe
 • proizvodnju staklenih figurica
 • proizvodnju staklenih blokova za popločavanje
 • proizvodnju staklenih šipki, cevi i dr.

Ne obuhvata:

 • proizvodnju obrađenih staklenih optičkih elemenata, del. 26.70
 • proizvodnju špriceva i ostale medicinsko-laboratorijske opreme, del. 32.50

 

Grana 23.2 - Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

Obuhvata proizvodnju međufaznih proizvoda od iskopanih ili izvađenih nemetalnih minerala kao što su pesak, šljunak, kamen ili glina.

Obuhvata:

 • proizvodnju vatrostalnog maltera i betona
 • proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda:
  • termoizolacionih keramičkih proizvoda od silikatnog fosilnog brašna
  • vatrostalnih cigli, blokova i pločica
  • vatrostalnih keramičkih retorti, lonaca, mufova, izlivnika, cevi, lula i dr.
 • proizvodnju vatrostalnih predmeta koji sadrže magnezit, dolomit i hromit

 

Grana 23.3 - Proizvodnja građevinskih materijala od gline

Obuhvata:

 • proizvodnju nevatrostalnih keramičkih podnih i zidnih pločica, mozaik-kockica i dr.
 • proizvodnju nevatrostalnih keramičkih ploča i pločnika

Ne obuhvata:

 • proizvodnju veštačkog kamena od plastičnih masa (npr. imitacija mermera), del. 22.23
 • proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20
 • proizvodnju podnih obloga od pečene gline, del. 23.32
 • proizvodnju keramičkih cigli i krovnih pločica, del. 23.32

Obuhvata:

 • proizvodnju nevatrostalnog građevinskog materijala od pečene gline: opeke, crepova, cevi za dimnjake i drugih cevi, odvoda i dr.
 • proizvodnju podnih blokova od pečene gline

Ne obuhvata:

 • proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.2
 • proizvodnju nevatrostalnih keramičkih proizvoda za druge potrebe (osim za građevinarstvo), del. 23.4

 

Grana 23.4 - Proizvodnja ostalih keramičkih i porcelanskih proizvoda

Obuhvata proizvodnju finalnih proizvoda od ruda i nemetalnih minerala kao što su pesak, šljunak, glina i kamen.

Obuhvata proizvodnju:

 • stonih keramičkih proizvoda i drugih keramičkih proizvoda za domaćinstvo
 • figura i drugih ukrasnih predmeta od keramike

Ne obuhvata:

 • proizvodnju imitacija nakita od keramike, del. 32.13
 • proizvodnju keramičkih igračaka, del. 32.40

Obuhvata:

 • proizvodnju sanitarnih keramičkih proizvoda (kada, umivaonika, ve-ce šolja itd.)

Ne obuhvata:

 • proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20
 • proizvodnju keramičkog građevinskog materijala, del. 23.3

Obuhvata:

 • proizvodnju keramičkih električnih izolatora i izolacionog pribora

Ne obuhvata:

 • proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20

Obuhvata:

 • proizvodnju keramičkih predmeta za laboratorijske, hemijske i tehničke svrhe
 • proizvodnju keramičkih delova za magnete

Ne obuhvata:

 • proizvodnju veštačkog kamena (npr. imitacija mermera), del. 22.23
 • proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20
 • proizvodnju keramičkih građevinskih materijala, del. 23.3
 • proizvodnju keramičkih izolacionih materijala, del. 23.43

Obuhvata:

 • proizvodnju keramičkih lonaca, sudova i sličnih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda
 • proizvodnju nepomenutih keramičkih proizvoda

Ne obuhvata:

 • proizvodnju keramičkih sanitarnih proizvoda, del. 23.42
 • proizvodnju veštačkih zuba, del. 32.50

 

Grana 23.5 - Proizvodnja cementa, kreča i gipsa

Obuhvata:

 • proizvodnju klinkera i hidrauličnog cementa, uključujući  portland-cement, aluminijumski cement, cement od šljake i superfosfatni cement

Ne obuhvata:

 • proizvodnju vatrostalnog maltera i betona, del. 23.20
 • proizvodnju gotove i suvo mešane betonske smeše i maltera, del. 23.63 i 23.64
 • proizvodnju maltera, del. 23.64
 • proizvodnju proizvoda od cementa, del. 23.69
 • proizvodnju cementa za zubarstvo, del. 32.50

Obuhvata:

 • proizvodnju negašenog, gašenog i hidratisanog kreča
 • proizvodnju gipsa i pečenih sulfata
 • proizvodnju kalcinisanog dolomita

Ne obuhvata:

 • proizvodnju predmeta od gipsa, del. 23.62 i 23.69

 

Grana 23.6 - Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

Obuhvata:

 • proizvodnju proizvoda od betona, cementa ili predmeta od veštačkog kamena za upotrebu u građevinarstvu:
  • opeke, ploča za popločavanje, blokova, panela, ispuna, cevi, stubova i dr.
  • montažnih građevinskih elemenata za visokogradnju i niskogradnju, od betona, cementa ili veštačkog kamena

Ne obuhvata:

 • proizvodnju vatrostalnog maltera, del. 23.20
 • proizvodnju gotove betonske smeše i maltera, del. 23.63 i 23.64

Obuhvata:

 • proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u građevinarstvu:
  • tabli, ploča, panela i dr.

Obuhvata:

 • proizvodnju svežeg i suvo mešanog betona i maltera

Ne obuhvata:

 • proizvodnju vatrostalnog cementa, del. 23.20

Obuhvata:

 • proizvodnju maltera u prahu

Ne obuhvata:

 • proizvodnju vatrostalnog maltera, del. 23.20
 • proizvodnju svežeg, suvo mešanog maltera i betona, del. 23.63

Obuhvata:

 • proizvodnju građevinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna, slama, trska) koje su aglomerisane cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivima
 • proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sličnim vlaknima:
  • talasastih i drugih ploča, panela, crepova, cevi, rezervoara, oluka, korita, šolja, posuda, nameštaja, okvira za prozore i dr.

Obuhvata:

 • proizvodnju ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i veštačkog kamena:
  • kipova, predmeta sa udubljenim i ispupčenim reljefom, ukrasnih posuda, žardinjera, klupa i dr.

 

Grana 23.7 - Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

Obuhvata:

 • sečenje, oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u građevinarstvu, na grobljima, u izgradnji puteva, za pokrivanje krovova i dr.
 • proizvodnju kamenih stolova i klupa

Ne obuhvata:

 • aktivnosti koje se obavljaju u kamenolomima, kao što je gruba obrada kamena, del. 08.11
 • proizvodnju mlinskog kamenja, brusnog kamenja i sličnih proizvoda, del. 23.9

 

Grana 23.9 - Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Obuhvata proizvodnju ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda.

Obuhvata:

 • proizvodnju mlinskog kamenja, kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili veštačkih abrazivnih materijala, uključujući  materijale na mekoj podlozi (npr. šmirgla)

Obuhvata proizvodnju:

 • frikcionih materijala i nemontiranih predmeta od njih, na bazi mineralnih supstanci ili celuloze
 • mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure), kamena vuna i slična mineralna vuna, ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline i slični materijali za toplotnu i zvučnu izolaciju
 • proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obrađen liskun i proizvodi od liskuna, treseta, grafita (osim elektromaterijala) i dr.
 • proizvoda od asfalta i sličnih materijala (npr. lepljive trake, ugljene katranske crne smole)
 • veštačkog korunda

Ne obuhvata proizvodnju:

 • staklene vune i proizvoda od staklene vune, del. 23.14
 • grafitnih elektroda, del. 27.90
 • ugljenika ili grafitnih zaptivača, del. 28.29

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla