Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња основних метала
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 24 - Производња основних метала

Обухвата топљење и рафинисање метала из руде или отпадних сировина, у електропећима или применом неких других металуршких поступака. Овде спада и производња ливених производа и легура.

Производи топљења (инготи, браме и сл.) преобликују се ваљањем, вучењем, истискивањем или ливењем у калупе. На тај начин добијају се плоче, шипке, профили, жице и други примарни метални производи.

 

Грана 24.1 - Производња сировог гвожђа, челика и феролегура

Обухвата активности као што су директна редукција гвоздене руде, производња сировог гвожђа у примарним облицима, прерада сировог гвожђа у челик, производња феролегура и челичних производа.

Обухвата:

 • делатности високих пећи, конвертора челика и ваљаоница
 • производњу сировог челика и мангановог гвожђа у блоковима или осталим примарним облицима
 • производњу легура гвожђа
 • производњу производа од гвожђа директном редукцијом гвожђа и осталих производа од сунђерастог гвожђа
 • производњу гвожђа изразите чистоће електролизом или осталим хемијским процесима
 • поновно топљење отпадних полуга челика или гвожђа
 • производњу зрнастог гвожђа и праха
 • производњу челика у полугама или осталим примарним облицима
 • производњу полуготових производа од челика
 • производњу топло, хладно и пљоснато ваљаних производа од челика
 • производњу топло ваљаних шипки и мотки од челика
 • производњу топло ваљаних отворених профила од челика
 • производњу плоча од челика и заварених отворених профила од челика
 • производњу производа за железничке шине (несастављене шине) од челика

Не обухвата:

 • производњу хладно вучених шипки од челика, дел. 24.3

 

Грана 24.2 - Производња челичних цеви, шупљих профила и фитинга

Обухвата:

 • производњу бешавних цеви кружног или некружног попречног  пресека, као и лива кружног попречног пресека, ради даље обраде топлим ваљањем, топлим извлачењем или другим топлотним процесима обраде готовог производа који може бити шипка или мала метална шипка добијена топлим ваљањем или трајним ливењем
 • производњу бешавних цеви од топло ваљаних или топло извлачених ливова даљом обрадом, хладним извлачењем или хладним ваљањем цеви кружног попречног пресека и хладним извлачењем искључиво цеви некружног попречног пресека и шупљих профила
 • производњу варених цеви спољашњег пресека ≤ 406,4 мм, хладно обликованих од топло ваљаних равних производа и дужински или спирално варених
 • производњу варених цеви спољашњег пресека ≤ 406,4 мм кружног попречног пресека трајним хладним или топлим обликовањем топло или хладно ваљаних равних производа и дужински или спирално варених, и некружног попречног пресека топлим или хладним обликовањем од топло или хладно ваљаних трака дужински варених
 • производњу варених цеви спољашњег пресека ≤ 406,4 мм, топлим или хладним обликовањем топло или хладно ваљаних трака и дужински варених, испоручених као варене, или даље обрађених хладним извлачењем или хладним ваљањем или хладно обликованих у цеви некружног попречног пресека
 • производњу равних прирубница или прирубница са кованим обрубом, обрадом топло ваљаних равних производа од челика
 • производња производа за спајање, као што су колена или редуктори, ковањем топло ваљаних бешавних цеви од челика
 • производњу танких и других цевастих производа од челика

Не обухвата:

 • производњу бешавних цеви од челика центрифугалним ливењем, дел. 24.52

 

Грана 24.3 - Производња осталих производа примарне прераде челика

Обухвата:

 • производњу шипки и профила од челика хладним вучењем

Не обухвата:

 • хладно вучење или извлачење жице, дел. 24.34

Обухвата:

 • производњу пљоснатих ваљаних производа од челика, у котуровима или тракама, ширине ≤ 600 мм, хладним (поновним) ваљањем топло ваљаних пљоснатих производа

Обухвата производњу:

 • профила хладним ваљањем
 • хладно обликованих и хладно савијених сендвич панела

Обухвата:

 • производњу челичне жице хладним вучењем челичних шипки

Не обухвата:

 • вучење челичних шипки или профила, дел. 24.31
 • производњу жичаних производа, дел. 25.93

 

Грана 24.4 - Производња племенитих и осталих обојених метала

Обухвата:

 • производњу племенитих метала:
  • производњу и пречишћавање обрађених и необрађених племенитих метала: злата, сребра и платине из руда и отпада
 • производњу легура од племенитих метала
 • производњу полупроизвода од племенитих метала
 • превлачење основних метала сребром
 • превлачење основних метала и сребра златом
 • превлачење основних метала, сребра или злата платином
 • производњу жице од тих метала вучењем
 • производњу ламинираних фолија од племенитих метала

Не обухвата:

 • ливење неплеменитих метала, дел. 24.53 и 24.54
 • производњу накита од племенитих метала, дел. 32.12

Обухвата:

 • производњу алуминијума од глинице
 • производњу алуминијума из електролитички рафинираних отпадака и остатака од алуминијума
 • производњу легура алуминијума
 • примарну прераду алуминијума
 • производњу жица од алуминијума
 • производњу алуминијумске фолије за завијање
 • производњу ламиниране алуминијумске фолије (направљене од алуминијумске фолије као основног саставног дела)

Не обухвата:

 • ливење неплеменитих метала, дел. 24.53 и 24.54

Обухвата:

 • производњу олова, цинка и калаја из руда
 • производњу олова, цинка и калаја из електролитички рафинираних отпадака и остатака од олова, цинка и калаја
 • производњу легура од олова, цинка и калаја
 • полупроизводњу олова, цинка и калаја
 • производњу жице од тих метала извлачењем
 • производњу станиола

Не обухвата:

 • ливење олова, цинка и калаја, дел. 24.53 и 24.54

[споилер титле="Шифра 24.44 - Производња бакра"]Обухвата:

 • производњу бакра из руда
 • производњу бакра из електролитички рафинираних отпадака и остатака од бакра
 • производњу легура бакра
 • примарну прераду бакра
 • полупроизводњу бакарне жице
 • производњу жице од бакра извлачењем

Не обухвата:

 • ливење бакра, дел. 24.54

Обухвата:

 • производњу хрома, мангана, никла и других обојених метала из руда или оксида
 • производњу хрома, мангана, никла и других обојених метала из електролитички и алуминотермички пречишћених отпадака и остатака тих метала
 • производњу легура хрома, мангана, никла и др.
 • полупроизводњу хрома, мангана, никла и др.
 • производњу никл-каменца
 • производњу жице од тих метала вучењем

Не обухвата:

 • ливење метала, дел. 24.53 и 24.54

Обухвата:

 • производњу урана од црвене погаче или других руда
 • топљење и рафинисање урана

 

Грана 24.5 - Ливење метала

Обухвата производњу полуготових ливених производа и разних ливених производа по наруџбини.

Не обухвата:

 • производњу финалних ливених производа (нпр. цеви), дел. 24.20
 • производњу бојлера и радијатора, дел. 25.21
 • ливених производа за домаћинство, дел. 25.99

Обухвата делатност железара.

Обухвата:

 • ливење производа од гвожђа
 • ливење производа од сивог лива
 • ливење сфероидних (нодуларних) графитних одливака од гвожђа
 • ливење ковног (темпер) лива од гвожђа
 • производњу цеви од ливеног гвожђа и центрифугално ливених цеви од гвожђа или челика

Обухвата делатност ваљаоница челика.

Обухвата ливење:

 • производа од челика
 • челичних одливака
 • цеви од челика
 • прикључака за цеви од ливеног челика

Обухвата ливење:

 • производа од алуминијума, магнезијума, титана и др.
 • одливака од лаких метала

Обухвата ливење:

 • одливака од тешких метала
 • одливака од племенитих метала
 • одливака од необојених метала

Не обухвата:

 • ливење обављено приликом производње на друге начине израђених металних производа, дел. 25-32

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла