Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja osnovnih metala
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 24 - Proizvodnja osnovnih metala

Obuhvata topljenje i rafinisanje metala iz rude ili otpadnih sirovina, u elektropećima ili primenom nekih drugih metalurških postupaka. Ovde spada i proizvodnja livenih proizvoda i legura.

Proizvodi topljenja (ingoti, brame i sl.) preoblikuju se valjanjem, vučenjem, istiskivanjem ili livenjem u kalupe. Na taj način dobijaju se ploče, šipke, profili, žice i drugi primarni metalni proizvodi.

 

Grana 24.1 - Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

Obuhvata aktivnosti kao što su direktna redukcija gvozdene rude, proizvodnja sirovog gvožđa u primarnim oblicima, prerada sirovog gvožđa u čelik, proizvodnja ferolegura i čeličnih proizvoda.

Obuhvata:

 • delatnosti visokih peći, konvertora čelika i valjaonica
 • proizvodnju sirovog čelika i manganovog gvožđa u blokovima ili ostalim primarnim oblicima
 • proizvodnju legura gvožđa
 • proizvodnju proizvoda od gvožđa direktnom redukcijom gvožđa i ostalih proizvoda od sunđerastog gvožđa
 • proizvodnju gvožđa izrazite čistoće elektrolizom ili ostalim hemijskim procesima
 • ponovno topljenje otpadnih poluga čelika ili gvožđa
 • proizvodnju zrnastog gvožđa i praha
 • proizvodnju čelika u polugama ili ostalim primarnim oblicima
 • proizvodnju polugotovih proizvoda od čelika
 • proizvodnju toplo, hladno i pljosnato valjanih proizvoda od čelika
 • proizvodnju toplo valjanih šipki i motki od čelika
 • proizvodnju toplo valjanih otvorenih profila od čelika
 • proizvodnju ploča od čelika i zavarenih otvorenih profila od čelika
 • proizvodnju proizvoda za železničke šine (nesastavljene šine) od čelika

Ne obuhvata:

 • proizvodnju hladno vučenih šipki od čelika, del. 24.3

 

Grana 24.2 - Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga

Obuhvata:

 • proizvodnju bešavnih cevi kružnog ili nekružnog poprečnog  preseka, kao i liva kružnog poprečnog preseka, radi dalje obrade toplim valjanjem, toplim izvlačenjem ili drugim toplotnim procesima obrade gotovog proizvoda koji može biti šipka ili mala metalna šipka dobijena toplim valjanjem ili trajnim livenjem
 • proizvodnju bešavnih cevi od toplo valjanih ili toplo izvlačenih livova daljom obradom, hladnim izvlačenjem ili hladnim valjanjem cevi kružnog poprečnog preseka i hladnim izvlačenjem isključivo cevi nekružnog poprečnog preseka i šupljih profila
 • proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka ≤ 406,4 mm, hladno oblikovanih od toplo valjanih ravnih proizvoda i dužinski ili spiralno varenih
 • proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka ≤ 406,4 mm kružnog poprečnog preseka trajnim hladnim ili toplim oblikovanjem toplo ili hladno valjanih ravnih proizvoda i dužinski ili spiralno varenih, i nekružnog poprečnog preseka toplim ili hladnim oblikovanjem od toplo ili hladno valjanih traka dužinski varenih
 • proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka ≤ 406,4 mm, toplim ili hladnim oblikovanjem toplo ili hladno valjanih traka i dužinski varenih, isporučenih kao varene, ili dalje obrađenih hladnim izvlačenjem ili hladnim valjanjem ili hladno oblikovanih u cevi nekružnog poprečnog preseka
 • proizvodnju ravnih prirubnica ili prirubnica sa kovanim obrubom, obradom toplo valjanih ravnih proizvoda od čelika
 • proizvodnja proizvoda za spajanje, kao što su kolena ili reduktori, kovanjem toplo valjanih bešavnih cevi od čelika
 • proizvodnju tankih i drugih cevastih proizvoda od čelika

Ne obuhvata:

 • proizvodnju bešavnih cevi od čelika centrifugalnim livenjem, del. 24.52

 

Grana 24.3 - Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika

Obuhvata:

 • proizvodnju šipki i profila od čelika hladnim vučenjem

Ne obuhvata:

 • hladno vučenje ili izvlačenje žice, del. 24.34

Obuhvata:

 • proizvodnju pljosnatih valjanih proizvoda od čelika, u koturovima ili trakama, širine ≤ 600 mm, hladnim (ponovnim) valjanjem toplo valjanih pljosnatih proizvoda

Obuhvata proizvodnju:

 • profila hladnim valjanjem
 • hladno oblikovanih i hladno savijenih sendvič panela

Obuhvata:

 • proizvodnju čelične žice hladnim vučenjem čeličnih šipki

Ne obuhvata:

 • vučenje čeličnih šipki ili profila, del. 24.31
 • proizvodnju žičanih proizvoda, del. 25.93

 

Grana 24.4 - Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala

Obuhvata:

 • proizvodnju plemenitih metala:
  • proizvodnju i prečišćavanje obrađenih i neobrađenih plemenitih metala: zlata, srebra i platine iz ruda i otpada
 • proizvodnju legura od plemenitih metala
 • proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala
 • prevlačenje osnovnih metala srebrom
 • prevlačenje osnovnih metala i srebra zlatom
 • prevlačenje osnovnih metala, srebra ili zlata platinom
 • proizvodnju žice od tih metala vučenjem
 • proizvodnju laminiranih folija od plemenitih metala

Ne obuhvata:

 • livenje neplemenitih metala, del. 24.53 i 24.54
 • proizvodnju nakita od plemenitih metala, del. 32.12

Obuhvata:

 • proizvodnju aluminijuma od glinice
 • proizvodnju aluminijuma iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od aluminijuma
 • proizvodnju legura aluminijuma
 • primarnu preradu aluminijuma
 • proizvodnju žica od aluminijuma
 • proizvodnju aluminijumske folije za zavijanje
 • proizvodnju laminirane aluminijumske folije (napravljene od aluminijumske folije kao osnovnog sastavnog dela)

Ne obuhvata:

 • livenje neplemenitih metala, del. 24.53 i 24.54

Obuhvata:

 • proizvodnju olova, cinka i kalaja iz ruda
 • proizvodnju olova, cinka i kalaja iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od olova, cinka i kalaja
 • proizvodnju legura od olova, cinka i kalaja
 • poluproizvodnju olova, cinka i kalaja
 • proizvodnju žice od tih metala izvlačenjem
 • proizvodnju staniola

Ne obuhvata:

 • livenje olova, cinka i kalaja, del. 24.53 i 24.54

[spoiler title="Šifra 24.44 - Proizvodnja bakra"]Obuhvata:

 • proizvodnju bakra iz ruda
 • proizvodnju bakra iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od bakra
 • proizvodnju legura bakra
 • primarnu preradu bakra
 • poluproizvodnju bakarne žice
 • proizvodnju žice od bakra izvlačenjem

Ne obuhvata:

 • livenje bakra, del. 24.54

Obuhvata:

 • proizvodnju hroma, mangana, nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida
 • proizvodnju hroma, mangana, nikla i drugih obojenih metala iz elektrolitički i aluminotermički prečišćenih otpadaka i ostataka tih metala
 • proizvodnju legura hroma, mangana, nikla i dr.
 • poluproizvodnju hroma, mangana, nikla i dr.
 • proizvodnju nikl-kamenca
 • proizvodnju žice od tih metala vučenjem

Ne obuhvata:

 • livenje metala, del. 24.53 i 24.54

Obuhvata:

 • proizvodnju urana od crvene pogače ili drugih ruda
 • topljenje i rafinisanje urana

 

Grana 24.5 - Livenje metala

Obuhvata proizvodnju polugotovih livenih proizvoda i raznih livenih proizvoda po narudžbini.

Ne obuhvata:

 • proizvodnju finalnih livenih proizvoda (npr. cevi), del. 24.20
 • proizvodnju bojlera i radijatora, del. 25.21
 • livenih proizvoda za domaćinstvo, del. 25.99

Obuhvata delatnost železara.

Obuhvata:

 • livenje proizvoda od gvožđa
 • livenje proizvoda od sivog liva
 • livenje sferoidnih (nodularnih) grafitnih odlivaka od gvožđa
 • livenje kovnog (temper) liva od gvožđa
 • proizvodnju cevi od livenog gvožđa i centrifugalno livenih cevi od gvožđa ili čelika

Obuhvata delatnost valjaonica čelika.

Obuhvata livenje:

 • proizvoda od čelika
 • čeličnih odlivaka
 • cevi od čelika
 • priključaka za cevi od livenog čelika

Obuhvata livenje:

 • proizvoda od aluminijuma, magnezijuma, titana i dr.
 • odlivaka od lakih metala

Obuhvata livenje:

 • odlivaka od teških metala
 • odlivaka od plemenitih metala
 • odlivaka od neobojenih metala

Ne obuhvata:

 • livenje obavljeno prilikom proizvodnje na druge načine izrađenih metalnih proizvoda, del. 25-32

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla