Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња металних производа, осим машина и уређаја
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 25 - Производња металних производа, осим машина и уређаја

Ова област укључује производњу „чистих“ металних производа (као што су делови, контејнери и конструкције), обично са статичном, непокретном функцијом, за разлику од наредних области (26-30), којима је покривена производња комбинација или склопова таквих металних производа (понекад са другим материјалима) у сложеније уређаје, који, уколико нису чисто електрични, електронски или оптички, раде са покретним деловима.

Укључена је и производња оружја и муниције.

Не обухвата:

  • специјализовану поправку и одржавање металних производа, дел. 33.1
  • специјализовану монтажу производа из ове групе у грађевинарству (нпр. котлови за централно грејање), дел. 33.20

 

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла