Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 25.3 - Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

Uključuje proizvodnju parnih kotlova.

Obuhvata:

  • proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare
  • proizvodnju pomoćnih uređaja za parne kotlove: kondenzatora pare, ekonomajzera, pregrejača, sakupljača i akumulatora pare i dr.
  • proizvodnju nuklearnih reaktora, osim uređaja za separaciju izotopa
  • proizvodnju delova za parne kotlove
  • izgradnju sistema cevi koji se uključuje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi, zajedno s pratećim priborom i konstrukcionim radovima

Ne obuhvata proizvodnju:

  • kotlova za centralno grejanje i radijatora, del. 25.21
  • parnih turbina, del. 28.11
  • separatora izotopa, del. 28.99

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla