Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња рачунара, електронских и оптичких производа
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 26 - Производња рачунара, електронских и оптичких производа

Обухвата производњу рачунара, периферних рачунарских јединица, комуникационих уређаја и сличних електронских производа, укључујући и саставне делове ових уређаја.

Производни процес карактерише дизајн и употреба интегралних кола, као и примена високософистициране технологије. Област обухвата и производњу забавне електронике, мерних, истраживачких, контролних, ласерских, електромедицинских и електротерапеутских апарата и инструмената, оптичких инструмената и апарата, као и производњу магнетних и оптичких медија.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла