Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња електричне опреме
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 27 - Производња електричне опреме

Обухвата производњу генератора, трансформатора и опреме за дистрибуцију електричне енергије. Обухвата производњу производа који генеришу, дистрибуирају и коригују електричну енергију. Такође укључује производњу сијалица, сигналне опреме и електричних кућних апарата.

Не обухвата производњу електронских производа, дел. 26.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла