Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња машина опште намене
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 28.1 - Производња машина опште намене

Обухвата производњу:

 • клипних мотора са унутрашњим сагоревањем и њихових делова, осим мотора за летелице, возила и мотоцикле:
  • бродских мотора
  • мотора за железницу (локомотиве)
 • клипова и клипних прстенова, карбуратора и свих делова за моторе са унутрашњим сагоревањем, дизел мотора и др.
 • турбина и њихових делова:
  • парних турбина и других парних машина
  • хидрауличних турбина, водних кола и њихових регулатора
  • турбина на ветар
  • гасних турбина, осим турбомлазних и турбопропелерских за авионе
 • свих јединица за турбине с генератором
 • мотора за индустријску употребу

Не обухвата производњу:

 • електричних генератора, дел. 27.11
 • генератора (осим турбинских генератора), дел. 27.11
 • електричне опреме и делова мотора са унутрашњим сагоревањем, дел. 29.31
 • мотора за возила, авионе и мотоцикле, дел. 29.10, 30.30 и 30.91
 • турбомлазних и турбопропелерских мотора, дел. 30.30

Обухвата производњу:

 • хидрауличних и пнеуматских делова (пумпи, мотора, компресора, вентила, цеви и фитинга)
 • уређаја за припрему ваздуха за коришћење у пнеуматском систему
 • флуидних енергетских система
 • хидрауличних трансмисионих апарата
 • хидростатичних трансмисија

Не обухвата производњу:

 • компресора, дел. 28.13
 • пумпи за нехидраулично коришћење, дел. 28.13
 • вентила за нефлуидну енергетску примену, дел. 28.14
 • механичке трансмисионе опреме, дел. 28.15

Обухвата производњу:

 • ваздушних и вакуум-пумпи, ваздушних и других гасних компресора
 • пумпи за течност, опремљених или неопремљених мерним уређајима
 • пумпи за гориво, воду, уље, за аутомобилске моторе и сл.
 • ручних пумпи

Не обухвата:

 • производњу хидрауличне и пнеуматске опреме, дел. 28.12

Обухвата производњу:

 • индустријских славина и вентила, укључујући и регулационе вентиле и славине за доток
 • санитарних славина и вентила
 • славина и вентила за грејање

Не обухвата производњу:

 • вентила од меке гуме, стакла или керамичких материјала, дел. 22.19, 23.19 и 23.44
 • усисних и издувних вентила за моторе са унутрашњим сагоревањем, дел. 28.11
 • хидрауличних и пнеуматских вентила за коришћење у пнеуматским системима, дел. 28.12

Обухвата производњу:

 • кугличних и ваљкастих лежајева и њихових делова
 • механичких уређаја за пренос:
  • трансмисионих осовина и колена, брегастих осовина, коленастих вратила, погонских ручица и др.
  • клизних лежајева и њихових кућишта
 • зупчаника, кутија за мењаче и зупчасте преноснике и других мењача брзине
 • квачила и спојница за вратила
 • замајаца и каишника
 • зглобних ланаца
 • ланаца за погонски пренос

Не обухвата производњу:

 • осталих ланаца, дел. 25.93
 • хидрауличне трансмисионе опреме, дел. 28.12
 • хидростатичких трансмисионих уређаја, дел. 28.12
 • електричне опреме за паљење и покретање мотора са унутрашњим сагоревањем, дел. 29.31
 • преносних уређаја на механички погон, за возила, авионе и мотоцикле, дел. 29 и 30

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла