Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња осталих машина опште намене
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 28.2 - Производња осталих машина опште намене

Обухвата производњу:

 • електричних и других индустријских и лабораторијских пећи и ложишта, укључујући и пећи за спаљивање
 • горионика
 • електричних фиксних уређаја за загревање простора и електричних грејача воде у базенима
 • неелектричних фиксних уређаја за загревање, нпр. соларних колектора, парних, уљних и сличних горионика и уређаја за домаћинства
 • електричних уређаја за загревање у домаћинствима (ваздушних уређаја за загревање на електрични погон, топлотних пумпи итд.) и ваздушних уређаја за загревање који не раде на електрични погон
 • механичке опреме за ложење, решетки, апарата за пражњење пепела итд.

Не обухвата производњу:

 • апарата за загревање воде, за домаћинство, дел. 25.21
 • сушара за пољопривреду, дел. 28.93
 • пекарских пећи, дел. 28.93
 • сушара за дрво, целулозу, папир и картон, дел. 28.99
 • медицинских, хируршких или лабораторијских стерилизатора, дел. 32.50
 • лабораторијских (стоматолошких) пећи, дел. 32.50

Обухвата производњу:

 • опреме на ручни или механички погон, машина за подизање, преношење, утовар и истовар:
  • котурача и чекрка
  • дизалица, кранова, покретних платформи за подизање, опходних транспортера и др.
  • радних возила са опремом или без ње, за подизање и преношење, са сопственим погоном или без њега (тип који се користи у фабрикама)
  • механичке манипулаторе и индустријске роботе специјално дизајниране за подизање, преношење, утовар и истовар
 • конвејера, жичаних дизалица, елеватора за течност и др.
 • лифтова, покретних степеница и стаза и др.
 • делова уређаја за дизање и преношење

Не обухвата:

 • производњу индустријских робота, дел. 28.29
 • производњу дизалица и транспортних трака за рад под земљом, дел. 28.92
 • производњу ескаватора, багера и утоваривача, дел. 28.92
 • производњу пловних, железничких и камионских дизалица, дел. 30.11 и 30.20
 • инсталацију лифтова и покретних степеница, дел. 43.29

Обухвата производњу:

 • рачунских машина
 • регистар-каса
 • калкулатора, електронских или неелектронских
 • машина за обрађивање пошиљки (ковертирање, печатирање и адресирање; отварање, сортирање, скенирање) и машина за сређивање пошиљки
 • писаћих машина
 • стенографских машина
 • канцеларијске књиговезачке опреме
 • машина за писање чекова
 • машина за пребројавање и увијање металног новца
 • резача за оловке
 • спајалица и машина за скидање спајалица
 • машина за пребројавање гласова
 • држача за траке
 • пробијача за рупе
 • машина за фотокопирање
 • кертриџа за тонере
 • школских табли; белих табли и маркер-табли
 • машина за диктирање (диктафона)

Не обухвата:

 • производњу рачунара и периферних уређаја, дел. 26.20

Обухвата:

 • производњу ручног алата са уграђеним мотором (електричним или другим) или на пнеуматски погон:
  • циркуларних или клипних тестера
  • ланчаних тестера
  • бушилица и глодалица
  • ручних уређаја за чишћење пешчаним млазом
  • пнеуматских пиштоља за спајање
  • пнеуматских пиштоља за закивање
  • брусилица
  • стригача и грицкалица
  • клешта-кључева
  • машина за укуцавање ексера које се покрећу на барут

Не обухвата производњу:

 • заменљивих делова за ручни алат, дел. 25.73
 • ручних електричних апарата за заваривање и лемљење, дел. 27.90

Обухвата производњу:

 • индустријске опреме за хлађење и замрзавање
 • уређаја за климатизацију, укључујући додатке за главне делове
 • измењивача топлоте и апарата за утечњавање ваздуха и других гасова
 • вентилатора за поткровље (вентилатора за забате, кровних вентилатора итд.), осим за домаћинства

Не обухвата производњу:

 • опреме за хлађење и замрзавање, за употребу у домаћинству, дел. 27.51
 • вентилатора за домаћинство, дел. 27.51

Обухвата производњу:

 • уређаја за мерење тежине (осим прецизних лабораторијских вага):
  • кућних вага и вага за трговину, вага за континуирано мерење, вагонских вага, тегова и др.
 • машина и апарата за филтрирање и пречишћавање течности
 • уређаја за избацивање, распршивање и прскање течности и праха:
  • пиштоља за распршивање, апарата за гашење пожара, машина за чишћење пешчаним млазом, машина за чишћење паром и др.
 • машина за паковање и увијање као што су машине за пуњење, затварање, заптивање, капсулирање, означавање и др.
 • машина за прање или сушење боца и за газирање пића
 • машина за дестилацију и пречишћавање у рафинеријима нафте, хемијској индустрији, индустрији пића итд.
 • гасних генератора
 • каландера и других машина за ваљање и одговарајућих цилиндара (осим за метал и стакло)
 • центрифуга (осим сепаратора у млекарама и сушилица за одећу)
 • заптивача и сличних заптивки израђених од комбинованих материјала или од слојева истог материјала
 • аутомата за продају робе и др.
 • либела, мерних трака и сличних направа, прецизног машинског алата (осим оптичког)
 • расхладних стубова и сличних уређаја за хлађење помоћу рециклиране воде
 • неелектричних апарата за заваривање

Не обухвата производњу:

 • прецизних вага (за лабораторије и сл.), дел. 26.51
 • уређаја за хлађење и замрзавање, за употребу у домаћинству, дел. 27.51
 • вентилатора за домаћинство, дел. 27.51
 • електричних апарата за заваривање, дел. 27.90
 • пољопривредних апарата за прскање и запрашивање, дел. 28.30
 • уређаја за ваљање метала и стакла и њихових ваљака, дел. 28.91 и 28.99
 • пољопривредних сушилица, дел. 28.93
 • машина за филтрирање и чишћење хране, дел. 28.93
 • сепаратора павлаке, дел. 28.93
 • машина за штампање на текстилу, дел. 28.94

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла