Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња машина за пољопривреду и шумарство
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 28.3 - Производња машина за пољопривреду и шумарство

Обухвата:

 • производњу трактора за пољопривреду и шумарство
 • производњу једноосовинских трактора и мотокултиватора
 • производњу косилица, укључујући косилице за травњаке
 • производњу пољопривредних самоутоварних и самоистоварних приколица и полуприколица
 • производњу пољопривредних машина за припрему земљишта, сетву или ђубрење: плугова, растурача ђубрива, сејачица, дрљача и др.
 • производњу машина за жетву и вршидбу: жетелица, вршалица, сортирки и др.
 • производњу машина за мужу
 • производњу пољопривредних машина за прскање и запрашивање
 • производњу разноврсне пољопривредне опреме за гајење живине и пчела, припрему сточне хране и др.
 • производњу машина за чишћење, сортирање и класирање јаја, воћа, семена, зрневља и др.

Не обухвата производњу:

 • ручног пољопривредног оруђа, дел. 25.73
 • радних возила за преношење, дел. 28.22
 • погонских ручних машина и апарата, дел. 28.24
 • сепаратора павлаке, дел. 28.93
 • машина за хлађење, сортирање и сушење махуна, дел. 28.93
 • друмских трактора за полуприколице, дел. 29.10
 • друмских приколица или полуприколица, дел. 29.20

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла