Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња машина за обраду метала и алатних машина
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 28.4 - Производња машина за обраду метала и алатних машина

Обухвата производњу обрадних машина и алатних машина за обраду метала и осталих материјала (дрвета, камена, тврде гуме и пластике, хладног стакла итд.), укључујући оне које користе ласер, ултразвук, електроерозију, плазму, магнетски пулс итд.

Обухвата производњу:

 • алатних машина за обраду метала (и оних које користе ласер, ултразвук, електроерозију, плазму, магнетски пулс)
 • машинског оруђа за извртање, бушење, глодање, обликовање, стругање и млевење
 • машина за резање и исецање метала
 • машинског оруђа за еталонирање и пресовање
 • машина за вучење метала и машина за обраду жице
 • преса за пробијање, хидрауличних преса, хидрауличних кочница, чекића, машина за ковање итд.

Не обухвата производњу:

 • заменљивих делова за ручни или машински алат, дел. 25.73
 • електричних машина за заваривање, дел. 27.90

Обухвата производњу:

 • алатних машина за обраду свих врста материјала као што су дрво, кост, камен, тврда гума, тврда пластика, хладно стакло; укључена је обрада ласером, ултразвуком, електоерозијом, плазмом, магнетским пулсом и сл.
 • држача за машинско оруђе
 • других специјалних причвршћивача за машинско оруђе
 • фиксних машина за спајање, закивање, лепљење или друго спајање производа од дрвета, плуте, костију, тврде гуме или пластике
 • фиксних ротационих или ротационих ударних бушилица, тестера, заковичара, резача гвозденог метала итд.
 • преса за плоче иверице и сл.
 • машина за електране
 • делова и опреме за сва набројана машинска оруђа

Не обухвата производњу:

 • заменљивих наставака за обрадне машине (бургија, пробијача, калупа, резача за глодање, алата за обртање, оштрица за тестере и ножева за сечење), дел. 25.73
 • електричних апарата за заваривање и лемљење као што су окови и пиштољи, дел. 27.90
 • погонских машина и апарата, дел. 28.24
 • машина које се користе у ливницама, дел. 28.91
 • рударских машина и апарата, дел. 28.92

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла