Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња осталих машина за специјалне намене
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 28.9 - Производња осталих машина за специјалне намене

Обухвата производњу машина за специјалну употребу у металургији, рудницима и каменоломима, у грађевинарству, индустрији пића, хране, дувана, текстила, одеће, коже, папира, пластичних маса, гума и за остале специјалне намене; такође укључује специфичне машине (у неиндустријским делатностима, као што су машине за покретање авиона и опрема за забавне паркове).

Обухвата производњу:

 • машина и опреме за рад с врелим металима: конвертора, калупа за инготе, лонаца за ливење, машина за ливење (осим за инготе) и др.
 • машина за ваљање метала и ваљкова за те машине

Не обухвата производњу:

 • кокила и калупа за ливење (осим за инготе), као ни машина за обликовање ливничких калупа, дел. 25.73
 • извлачилица за обраду врелих метала, дел. 28.41
 • машина за обликовање калупа намењених за вреле метале (осим за инготе), дел. 28.99

Обухвата производњу:

 • елеватора, бескрајних трака и конвејера за рад под земљом
 • машина за бушење, одсецање, ископавање и прокопавање тунела (за подземну употребу или не)
 • машина за обраду минерала просејавањем, сортирањем, сепарацијом и др.
 • мешалица за бетон и малтер
 • машина за земљане радове: булдожера, англдозера, гредера (равњача), скрепера (згрталица), нивелирки, механичких кашикара, утоваривача и др.
 • кашика за булдожере и утовариваче
 • машина за побијање и вађење шипова, машина за наношење површинских слојева малтера, битумена и бетона
 • гусеничара и трактора за коришћење у рударству
 • великих транспортера за превоз руда

Не обухвата производњу:

 • опреме за подизање и преношење, дел. 28.22
 • других трактора, дел. 28.30 и 29.10
 • алатних машина за обраду камена, укључујући машине за цепање и грубу обраду камена, дел. 28.49
 • возила-мешалица за бетон, дел. 29.10

Обухвата производњу:

 • сушара за пољопривреду
 • машина за млекарску индустрију:
  • сепаратора павлаке
  • машина за обраду и прераду млека
  • машина за израду сира (хомогенизатора, калупа, преса и др.)
 • машина за млинску индустрију:
  • машина за чишћење, сортирање или разврставање семена, жита или сушеног махунастог поврћа (вејача, сита, сепаратора, машина за прање семења)
  • машина за производњу брашна (млинова, просејивача, чистача мекиња, мешалица, машина за одстрањивање љуспица с пиринча и машина за раздвајање зрневља)
 • преса и машина за гњечење у производњи вина, јабуковаче, воћних сокова и др.
 • машина за пекарску индустрију и израду макарона, шпагета и сличних производа:
  • пекарских пећи, уређаја за мешење, комадање, раздељивање и обликовање теста, машина за слагање кекса и др.
 • машина и опреме за прераду разноврсне хране: за израду слаткиша, какаоа или чоколаде; за производњу шећера и пива; обраду меса или живине, припрему воћа, коштуњавог воћа или поврћа, рибе, љускара или морске хране
 • машина за филтрирање и чишћење
 • машина за екстракцију и прераду животињских и биљних масти и уља
 • машина за прераду дувана и израду цигарета или цигара, дувана за лулу, дувана за жвакање, бурмута и др.
 • машина за припрему хране у хотелима и ресторанима

Не обухвата производњу:

 • опреме за стерилизацију хране и млека зрачењем, дел. 26.60
 • машина за паковање, завијање и мерење, дел. 28.29
 • машина за чишћење, сортирање или класирање јаја, воћа или других плодова (сем семења, житарица и сушеног махунастог поврћа), дел. 28.30

Обухвата производњу:

 • машина за текстилну индустрију:
  • машина за припрему, производњу, истискивање, извлачење, текстурирање и сечење вештачких или синтетичких влакана, материјала или предива
  • машина за припрему текстилних влакана: за чишћење памука, раскидање бала, сакупљање и растресање памука, прање и карбонизацију вуне и др.
  • машина за чешљање, гребенање и намотавање вуне на рамове и др.
  • предилица
  • машина за припрему текстилног предива: за намотавање, сновање и др.
  • машина за ткање (разбоја), укључујући ручне разбоје
  • машина за плетење
  • машина за израду чворованих мрежа, тила, чипки, плетеница и др.
 • помоћних уређаја и опреме за текстилне машине:
  • доби-машина, жакард-машина, аутоматских заустављача кретања, механизама за замењивање ткачких чуњева, вретена и лептирњака за вретена и др.
 • машина за штампање тканина
 • машина за обраду тканина:
  • машина за прање, бељење, бојење, декорисање, финалну дораду, премазивање или импрегнацију тканина
  • машина за намотавање, одмотавање, превијање, сечење или рецкање тканина
 • машина за прање и машина за пеглање:
  • машина за прање и машина за пеглање, укључујући топле пресе
  • машина за прање и сушење перионичког типа
  • центрифугалних машина за сушење одеће
  • машина за хемијско чишћење
 • шиваћих машина, као и глава и игала за њих (за домаћинство или не)
 • машина за израду или довршавање филца или нетканог текстила
 • машина за кожну индустрију:
  • машина за припрему, штављење или обраду сирове коже, крзна или штављене коже
  • машина за израду или поправку обуће и других предмета од коже или крзна

Не обухвата производњу:

 • папира и картица са уграђеним програмима за рад жакард-машина, дел. 17.29
 • машина за прање и сушење у домаћинству, дел. 27.51
 • машина за глачање, дел. 28.29
 • машина за књиговезнице, дел. 28.99

Обухвата производњу:

 • машина за израду пулпе (целулозних влакана)
 • машина за израду папира и картона
 • машина за израду предмета од папира и картона

Обухвата:

 • производњу машина за израду меке гуме и пластике и за израду производа од тих материјала:
  • екструдера, преса, машина за израду или протектирање гума за возила и других машина за израду производа од гуме и пластичних маса

Обухвата производњу:

 • сушилица за дрво, целулозу, папир, картон и друге материјале (осим за пољопривредне производе и текстил)
 • штампарских и књиговезачких машина, као и машина за делатности које подржавају штампање на великом броју материјала
 • машина за израду црепа и опеке, за обликовање керамичких производа, цеви, графитних електрода, креда за писање, калупа за ливнице и др.
 • полупроводних производних машина
 • индустријских вишенаменских робота
 • различитих специјалних машина и опреме:
  • машина за састављање електричних и електронских светиљки, цеви и сијалица
  • машина за израду или топлу обраду стакла или стаклене робе, стаклених влакана или предива
  • машина и апарата за сепарацију изотопа; машина за израду ужади и др.
 • опреме за центрирање и балансирање гума; опреме за балансирање (осим балансирања точкова)
 • система за централно подмазивање
 • опреме за лансирање летелица, катапулта и сличне опреме
 • аутоматских уређаја за куглање (опреме за намештање кугли)
 • направа за забавне паркове: рингишпила, тобогана, стрељана, љуљашки итд.

Не обухвата производњу:

 • апарата за домаћинство, дел. 27.5
 • машина за фотокопирање, дел. 28.23
 • машина за обраду тврде гуме и пластике или хладног стакла, дел. 28.49
 • модула за инготе, дел. 28.91

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла