Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња моторних возила, приколица и полуприколица
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 29 - Производња моторних возила, приколица и полуприколица

Обухвата производњу моторних возила за превоз путника и робе. Укључена је и производња мотора за моторна возила и разних делова и опреме за њих, као и производња приколица и полуприколица.

Одржавање и поправка моторних возила произведених у овој области сврстани су у дел. 45.20.

 

Грана 29.1 - Производња моторних возила

Обухвата:

 • производњу аутомобила
 • производњу комерцијалних возила:
  • комби-возила, камиона, теретних трактора за полуприколице и др.
 • производњу аутобуса, тролејбуса и путничких кола
 • производњу мотора за моторна возила
 • производњу шасија за моторна возила
 • производњу осталих моторних возила:
  • возила конструисаних за вожњу по снегу, специјалних возила за превоз лица на теренима за голф и др.
  • ватрогасних возила, возила за чишћење коловоза, путујућих библиотека и оклопних возила
  • возила с мешалицом за бетон
  • АТВ (мотоцикала), картинга и сл., укључујући возила за трке
 • фабричку обнову мотора за моторна возила

Не обухвата:

 • производњу електричних мотора (осим стартних мотора), дел. 27.11
 • производњу сијалица и опреме за осветљење, за возила, дел. 27.40
 • производњу клипова, клипних прстенова и карбуратора, дел. 28.11
 • производњу пољопривредних трактора, дел. 28.30
 • производњу скрепера, дел. 28.92
 • производњу трактора који се користе у грађевинарству и рудницима, дел. 28.92
 • производњу теретних трактора за истовар, дел. 28.92
 • производњу каросерија за моторна возила, дел. 29.10
 • производњу електроделова за моторна возила, дел. 29.31
 • производњу осталих делова и додатне опреме за моторна возила, дел. 29.32
 • производњу тенкова и других војних возила, дел. 30.40
 • одржавање и поправку моторних возила, дел. 45.20

 

Грана 29.2 - Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице

Обухвата производњу:

 • каросерија, укључујући кабине за моторна возила
 • опреме за све врсте возила, приколице и полуприколице
 • приколица и полуприколица:
  • цистерни, приколица за селидбу и др.
  • камп-приколица, поштанских приколица и др.
 • контејнера намењених за један начин или више начина транспорта

Не обухвата производњу:

 • приколица и полуприколица посебно намењених за употребу у пољопривреди, дел. 28.30
 • осталих делова и додатне опреме за каросерију за моторна возила, дел. 29.32
 • запрежних возила, дел. 30.99

 

Грана 29.3 - Производња делова и прибора за моторна возила и моторе за њих

Обухвата производњу:

 • електричне опреме за паљење и покретање мотора са унутрашњим сагоревањем:
  • магнета за паљење, динамо-магнета, калемова за паљење, свећица за паљење, свећица за загревање, стартера, генератора (динамо-машина, алтернатора), реглера и др.
 • брисача и уређаја за одмрзавање и одмагљивање, електричних направа за отварање прозора и врата на аутомобилима итд.
 • сетова (гарнитура) проводника
 • регулатора волтаже

Не обухвата производњу:

 • батерија и акумулатора за возила, дел. 27.20
 • сијалица и опреме за осветљење, дел. 27.40
 • пумпи за моторна возила, дел. 28.13

Обухвата производњу:

 • разноврсних делова и прибора за моторна возила:
  • кочница, мењача, осовина, точкова, амортизера, хладњака, пригушивача, издувних цеви, катализатора, квачила, волана, стубова управљача, кутија управљачких механизама и др.
 • делова и прибора за каросерију моторних возила:
  • сигурносних појасева, врата, браника и др.
 • седишта за моторна возила

Не обухвата:

 • производњу гума за точкове, за возила, дел. 22.11
 • производњу гумених цеви, каишева и др. од гуме, за возила, дел. 22.19
 • производњу пластичних цеви, каишева и др. од пластике, за возила, дел. 22.2
 • производњу акумулатора за моторна возила, дел. 27.20
 • производњу клипова, клипних мотора и карбуратора, дел. 28.11
 • одржавање, поправку и преправку моторних возила, дел. 45.20

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла