Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Obuhvata proizvodnju motornih vozila za prevoz putnika i robe. Uključena je i proizvodnja motora za motorna vozila i raznih delova i opreme za njih, kao i proizvodnja prikolica i poluprikolica.

Održavanje i popravka motornih vozila proizvedenih u ovoj oblasti svrstani su u del. 45.20.

 

Grana 29.1 - Proizvodnja motornih vozila

Obuhvata:

 • proizvodnju automobila
 • proizvodnju komercijalnih vozila:
  • kombi-vozila, kamiona, teretnih traktora za poluprikolice i dr.
 • proizvodnju autobusa, trolejbusa i putničkih kola
 • proizvodnju motora za motorna vozila
 • proizvodnju šasija za motorna vozila
 • proizvodnju ostalih motornih vozila:
  • vozila konstruisanih za vožnju po snegu, specijalnih vozila za prevoz lica na terenima za golf i dr.
  • vatrogasnih vozila, vozila za čišćenje kolovoza, putujućih biblioteka i oklopnih vozila
  • vozila s mešalicom za beton
  • ATV (motocikala), kartinga i sl., uključujući vozila za trke
 • fabričku obnovu motora za motorna vozila

Ne obuhvata:

 • proizvodnju električnih motora (osim startnih motora), del. 27.11
 • proizvodnju sijalica i opreme za osvetljenje, za vozila, del. 27.40
 • proizvodnju klipova, klipnih prstenova i karburatora, del. 28.11
 • proizvodnju poljoprivrednih traktora, del. 28.30
 • proizvodnju skrepera, del. 28.92
 • proizvodnju traktora koji se koriste u građevinarstvu i rudnicima, del. 28.92
 • proizvodnju teretnih traktora za istovar, del. 28.92
 • proizvodnju karoserija za motorna vozila, del. 29.10
 • proizvodnju elektrodelova za motorna vozila, del. 29.31
 • proizvodnju ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila, del. 29.32
 • proizvodnju tenkova i drugih vojnih vozila, del. 30.40
 • održavanje i popravku motornih vozila, del. 45.20

 

Grana 29.2 - Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice

Obuhvata proizvodnju:

 • karoserija, uključujući kabine za motorna vozila
 • opreme za sve vrste vozila, prikolice i poluprikolice
 • prikolica i poluprikolica:
  • cisterni, prikolica za selidbu i dr.
  • kamp-prikolica, poštanskih prikolica i dr.
 • kontejnera namenjenih za jedan način ili više načina transporta

Ne obuhvata proizvodnju:

 • prikolica i poluprikolica posebno namenjenih za upotrebu u poljoprivredi, del. 28.30
 • ostalih delova i dodatne opreme za karoseriju za motorna vozila, del. 29.32
 • zaprežnih vozila, del. 30.99

 

Grana 29.3 - Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i motore za njih

Obuhvata proizvodnju:

 • električne opreme za paljenje i pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem:
  • magneta za paljenje, dinamo-magneta, kalemova za paljenje, svećica za paljenje, svećica za zagrevanje, startera, generatora (dinamo-mašina, alternatora), reglera i dr.
 • brisača i uređaja za odmrzavanje i odmagljivanje, električnih naprava za otvaranje prozora i vrata na automobilima itd.
 • setova (garnitura) provodnika
 • regulatora voltaže

Ne obuhvata proizvodnju:

 • baterija i akumulatora za vozila, del. 27.20
 • sijalica i opreme za osvetljenje, del. 27.40
 • pumpi za motorna vozila, del. 28.13

Obuhvata proizvodnju:

 • raznovrsnih delova i pribora za motorna vozila:
  • kočnica, menjača, osovina, točkova, amortizera, hladnjaka, prigušivača, izduvnih cevi, katalizatora, kvačila, volana, stubova upravljača, kutija upravljačkih mehanizama i dr.
 • delova i pribora za karoseriju motornih vozila:
  • sigurnosnih pojaseva, vrata, branika i dr.
 • sedišta za motorna vozila

Ne obuhvata:

 • proizvodnju guma za točkove, za vozila, del. 22.11
 • proizvodnju gumenih cevi, kaiševa i dr. od gume, za vozila, del. 22.19
 • proizvodnju plastičnih cevi, kaiševa i dr. od plastike, za vozila, del. 22.2
 • proizvodnju akumulatora za motorna vozila, del. 27.20
 • proizvodnju klipova, klipnih motora i karburatora, del. 28.11
 • održavanje, popravku i prepravku motornih vozila, del. 45.20

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla