Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња осталих саобраћајних средстава
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 30 - Производња осталих саобраћајних средстава

Обухвата производњу транспортних средстава: изградњу бродова намењених за транспорт и друге комерцијалне сврхе, производњу шинских возила, ваздухоплова и свемирских летелица и делова за њих.

 

Грана 30.1 - Изградња бродова и чамаца

Обухвата изградњу бродова, чамаца и других пловних средстава намењених за транспорт и друге комерцијалне сврхе (спорт и рекреација).

Обухвата изградњу бродова, изузев бродова намењених за спорт и рекреацију, као и изградњу пловних структура:

 • изградњу комерцијалних бродова:
  • путничких бродова, трајеката, теретних танкера и др.
 • изградњу ратних бродова
 • изградњу рибарских бродова
 • изградњу глисера и ховеркрафтова (осим рекреативних)
 • изградњу платформи за бушење, пловних или уроњивих
 • изградњу пловних конструкција:
  • пловних докова, понтона и кесона, платформи за искрцавање, баржи, тегљача, плутајућих кранова, нерекреативних сплавова на надувавање и др.
 • производњу делова за бродове и пловне структуре

Не обухвата:

 • производњу делова за бродове и склопова за монтажу као што су:
  • једра, дел. 13.92
  • бродски пропелери, дел. 25.99
  • сидра од челика и гвожђа, дел. 25.99
  • бродски мотори, дел. 28.11
  • навигациони инструменти, дел. 26.51
  • светлосна опрема за бродове, дел. 27.40
 • производњу амфибијских возила, дел. 29.10
 • производњу чамаца или сплавова на надувавање, за рекреацију, дел. 30.12
 • поправку и одржавање бродова и чамаца, дел. 33.15
 • резање бродова, дел. 38.31
 • унутрашње опремање бродова, дел. 43.3

Обухвата:

 • израду чамаца и сплавова на надувавање
 • израду једрилица с помоћним мотором или без њега
 • израду моторних чамаца за разоноду
 • производњу водених скутера
 • израду осталих чамаца за разоноду и спорт:
  • кајака, кануа, скифа и др.

Не обухвата:

 • производњу делова чамаца за разоноду и спорт:
  • једара, дел. 13.92
  • сидара од челика и гвожђа, дел. 25.99
  • бродских мотора, дел. 28.11
  • дасака за једрење, дел. 32.30
 • поправку и одржавање чамаца за спорт и рекреацију, дел. 33.15

 

Грана 30.2 - Производња локомотива и шинских возила

Обухвата:

 • производњу дизел, електричних, парних и других локомотива
 • производњу самоходних железничких и трамвајских вагона и возила за одржавање или сервисирање
 • производњу возног парка за железнички и трамвајски саобраћај, без сопственог погона:
  • путничких вагона, вагона за транспорт робе, вагона-цистерни, вагона са аутоматским истоварањем, вагона-радионица, вагона-дизалица, тендера и др.
 • производњу посебних делова за железничке и трамвајске локомотиве и вагоне:
  • обртних постоља, осовина и точкова, кочница и делова за њих
  • кука и спојница вагона, одбојника и делова за њих; амортизера
  • костура вагона и локомотива; каросерије; спојева за пролаз између вагона и др.
 • производњу рударских локомотива и вагона
 • производњу механичких и електромеханичких уређаја за сигнализацију, контролу сигурности и управљање железничким, трамвајским и друмским саобраћајем унутрашњим воденим путевима, објектима за паркирање, лучким инсталацијама и аеродромима
 • фабричку обнову и ремонт шинских возила
 • производњу седишта за шинска возила

Не обухвата производњу:

 • несастављених шина, дел. 24.10
 • саставних делова за причвршћивање железничких шина, дел. 25.99
 • електромотора, дел. 27.11
 • електричне опреме: сигналне, заштитне и за управљање у саобраћају, дел. 27.90
 • мотора и турбина, дел. 28.11

 

Грана 30.3 - Производња ваздушних и свемирских летелица и одговарајуће опреме

Обухвата производњу:

 • авиона за превоз робе или путника, за оружане снаге, за спорт и остале намене
 • хеликоптера
 • једрилица и пилотираних змајева
 • дирижабла и балона
 • делова и прибора за ваздухоплове из ове групе:
  • главних делова као што су труп авиона, крила, врата, контролне површине, уређаји за приземљивање, резервоари за гориво, пилотске кабине и др.
  • елиса, ротора и лопатица ротора за хеликоптере
  • мотора општег типа који се користе за летелице
  • делова турбореактора и турбопропелера
 • свемирских летелица, лансирних рампи, сателита, планетарних сонди, свемирских бродова и др.
 • седишта за авионе
 • интерконтиненталних балистичких ракета (ИЦБМ)

Не обухвата производњу:

 • падобрана, дел. 13.92
 • војног оружја и муниције, дел. 25.40
 • телекомуникационе опреме за сателите, дел. 26.30
 • авио-инструмената и авио-наутичких инструмената за летелице, дел. 26.51
 • навигационих система за летелице, дел. 26.51
 • опреме за осветљење за летелице, дел. 27.40
 • уређаја за покретање и других електричних делова за моторе са унутрашњим сагоревањем, дел. 27.90
 • клипова, клипних прстенова и карбуратора, дел. 28.11
 • опреме за лансирање авиона (код носача авиона) и сличне опреме, дел. 28.99

 

Грана 30.4 - Производња борбених војних возила

Обухвата производњу:

 • тенкова
 • наоружаних амфибијских возила
 • других војних борбених возила

Не обухвата:

 • производњу оружја и муниције, дел. 25.40

 

Грана 30.9 - Производња осталих транспортних средстава

Обухвата производњу транспортне опреме која не укључује моторна и шинска возила, ваздушну, водену, железничку опрему, као ни свемирску транспортну опрему и војна возила.

Обухвата производњу:

 • мотоцикала, мопеда и бицикала с помоћним мотором
 • мотора за мотоцикле
 • приколица за мотоцикле
 • делова и прибора за мотоцикле

Не обухвата производњу:

 • бицикала, дел. 30.92
 • инвалидских колица, дел. 30.92

Обухвата производњу:

 • бицикала и сличних превозних средстава без мотора (укључујући и трицикле за превоз робе), дечијих бицикала и трицикала
 • делова и прибора за бицикле и др.
 • колица за превоз инвалида, с мотором или без њега
 • делова и прибора за средства за превоз инвалида
 • дечијих колица

Не обухвата производњу:

 • бицикала с помоћним мотором, дел. 30.91
 • возила-играчака дизајнираних за јахање, укључујући пластичне бицикле и трицикле, дел. 32.40

Обухвата производњу:

 • ручних колица: колица за пртљаг, санки, шопинг-колица итд.
 • запрежних возила: једнопрежних, запрега које вуку магарци, мртвачких кола итд.

Не обухвата производњу:

 • индустријских транспортних возила, укључујући самовозна возила, дел. 28.22
 • декоративних колица за ресторане

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла