Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 30 - Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Obuhvata proizvodnju transportnih sredstava: izgradnju brodova namenjenih za transport i druge komercijalne svrhe, proizvodnju šinskih vozila, vazduhoplova i svemirskih letelica i delova za njih.

 

Grana 30.1 - Izgradnja brodova i čamaca

Obuhvata izgradnju brodova, čamaca i drugih plovnih sredstava namenjenih za transport i druge komercijalne svrhe (sport i rekreacija).

Obuhvata izgradnju brodova, izuzev brodova namenjenih za sport i rekreaciju, kao i izgradnju plovnih struktura:

 • izgradnju komercijalnih brodova:
  • putničkih brodova, trajekata, teretnih tankera i dr.
 • izgradnju ratnih brodova
 • izgradnju ribarskih brodova
 • izgradnju glisera i hoverkraftova (osim rekreativnih)
 • izgradnju platformi za bušenje, plovnih ili uronjivih
 • izgradnju plovnih konstrukcija:
  • plovnih dokova, pontona i kesona, platformi za iskrcavanje, barži, tegljača, plutajućih kranova, nerekreativnih splavova na naduvavanje i dr.
 • proizvodnju delova za brodove i plovne strukture

Ne obuhvata:

 • proizvodnju delova za brodove i sklopova za montažu kao što su:
  • jedra, del. 13.92
  • brodski propeleri, del. 25.99
  • sidra od čelika i gvožđa, del. 25.99
  • brodski motori, del. 28.11
  • navigacioni instrumenti, del. 26.51
  • svetlosna oprema za brodove, del. 27.40
 • proizvodnju amfibijskih vozila, del. 29.10
 • proizvodnju čamaca ili splavova na naduvavanje, za rekreaciju, del. 30.12
 • popravku i održavanje brodova i čamaca, del. 33.15
 • rezanje brodova, del. 38.31
 • unutrašnje opremanje brodova, del. 43.3

Obuhvata:

 • izradu čamaca i splavova na naduvavanje
 • izradu jedrilica s pomoćnim motorom ili bez njega
 • izradu motornih čamaca za razonodu
 • proizvodnju vodenih skutera
 • izradu ostalih čamaca za razonodu i sport:
  • kajaka, kanua, skifa i dr.

Ne obuhvata:

 • proizvodnju delova čamaca za razonodu i sport:
  • jedara, del. 13.92
  • sidara od čelika i gvožđa, del. 25.99
  • brodskih motora, del. 28.11
  • dasaka za jedrenje, del. 32.30
 • popravku i održavanje čamaca za sport i rekreaciju, del. 33.15

 

Grana 30.2 - Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

Obuhvata:

 • proizvodnju dizel, električnih, parnih i drugih lokomotiva
 • proizvodnju samohodnih železničkih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje
 • proizvodnju voznog parka za železnički i tramvajski saobraćaj, bez sopstvenog pogona:
  • putničkih vagona, vagona za transport robe, vagona-cisterni, vagona sa automatskim istovaranjem, vagona-radionica, vagona-dizalica, tendera i dr.
 • proizvodnju posebnih delova za železničke i tramvajske lokomotive i vagone:
  • obrtnih postolja, osovina i točkova, kočnica i delova za njih
  • kuka i spojnica vagona, odbojnika i delova za njih; amortizera
  • kostura vagona i lokomotiva; karoserije; spojeva za prolaz između vagona i dr.
 • proizvodnju rudarskih lokomotiva i vagona
 • proizvodnju mehaničkih i elektromehaničkih uređaja za signalizaciju, kontrolu sigurnosti i upravljanje železničkim, tramvajskim i drumskim saobraćajem unutrašnjim vodenim putevima, objektima za parkiranje, lučkim instalacijama i aerodromima
 • fabričku obnovu i remont šinskih vozila
 • proizvodnju sedišta za šinska vozila

Ne obuhvata proizvodnju:

 • nesastavljenih šina, del. 24.10
 • sastavnih delova za pričvršćivanje železničkih šina, del. 25.99
 • elektromotora, del. 27.11
 • električne opreme: signalne, zaštitne i za upravljanje u saobraćaju, del. 27.90
 • motora i turbina, del. 28.11

 

Grana 30.3 - Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme

Obuhvata proizvodnju:

 • aviona za prevoz robe ili putnika, za oružane snage, za sport i ostale namene
 • helikoptera
 • jedrilica i pilotiranih zmajeva
 • dirižabla i balona
 • delova i pribora za vazduhoplove iz ove grupe:
  • glavnih delova kao što su trup aviona, krila, vrata, kontrolne površine, uređaji za prizemljivanje, rezervoari za gorivo, pilotske kabine i dr.
  • elisa, rotora i lopatica rotora za helikoptere
  • motora opšteg tipa koji se koriste za letelice
  • delova turboreaktora i turbopropelera
 • svemirskih letelica, lansirnih rampi, satelita, planetarnih sondi, svemirskih brodova i dr.
 • sedišta za avione
 • interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM)

Ne obuhvata proizvodnju:

 • padobrana, del. 13.92
 • vojnog oružja i municije, del. 25.40
 • telekomunikacione opreme za satelite, del. 26.30
 • avio-instrumenata i avio-nautičkih instrumenata za letelice, del. 26.51
 • navigacionih sistema za letelice, del. 26.51
 • opreme za osvetljenje za letelice, del. 27.40
 • uređaja za pokretanje i drugih električnih delova za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 27.90
 • klipova, klipnih prstenova i karburatora, del. 28.11
 • opreme za lansiranje aviona (kod nosača aviona) i slične opreme, del. 28.99

 

Grana 30.4 - Proizvodnja borbenih vojnih vozila

Obuhvata proizvodnju:

 • tenkova
 • naoružanih amfibijskih vozila
 • drugih vojnih borbenih vozila

Ne obuhvata:

 • proizvodnju oružja i municije, del. 25.40

 

Grana 30.9 - Proizvodnja ostalih transportnih sredstava

Obuhvata proizvodnju transportne opreme koja ne uključuje motorna i šinska vozila, vazdušnu, vodenu, železničku opremu, kao ni svemirsku transportnu opremu i vojna vozila.

Obuhvata proizvodnju:

 • motocikala, mopeda i bicikala s pomoćnim motorom
 • motora za motocikle
 • prikolica za motocikle
 • delova i pribora za motocikle

Ne obuhvata proizvodnju:

 • bicikala, del. 30.92
 • invalidskih kolica, del. 30.92

Obuhvata proizvodnju:

 • bicikala i sličnih prevoznih sredstava bez motora (uključujući i tricikle za prevoz robe), dečijih bicikala i tricikala
 • delova i pribora za bicikle i dr.
 • kolica za prevoz invalida, s motorom ili bez njega
 • delova i pribora za sredstva za prevoz invalida
 • dečijih kolica

Ne obuhvata proizvodnju:

 • bicikala s pomoćnim motorom, del. 30.91
 • vozila-igračaka dizajniranih za jahanje, uključujući plastične bicikle i tricikle, del. 32.40

Obuhvata proizvodnju:

 • ručnih kolica: kolica za prtljag, sanki, šoping-kolica itd.
 • zaprežnih vozila: jednoprežnih, zaprega koje vuku magarci, mrtvačkih kola itd.

Ne obuhvata proizvodnju:

 • industrijskih transportnih vozila, uključujući samovozna vozila, del. 28.22
 • dekorativnih kolica za restorane

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla