Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Остале прерађивачке делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 32 - Остале прерађивачке делатности

Обухвата производњу разноврсних производа која није обухваћена у другим делатностима. С обзиром на то да је реч о преосталој делатности, процеси производње, улазни материјали и намена произведених артикала могу да варирају у великој мери, па овде нису примењени уобичајени критеријуми за разврставање делатности.

 

Грана 32.1 - Производња накита, бижутерије и сличних предмета

Обухвата производњу накита и производа који представљају имитацију накита.

Обухвата:

 • производњу кованог новца, укључујући новац (папирни) који је законско средство плаћања, без обзира на то да ли је од племенитих метала или не

Обухвата:

 • производњу обрађених бисера
 • производњу драгог и полудрагог камена, укључујући и производњу индустријског квалитетног камена и синтетичког и реконституисаног драгог и полудрагог камена
 • брушење дијаманата
 • израду накита од племенитих метала или основних метала превучених племенитим металима, накита од драгог или полудрагог камена, накита од племенитих метала у комбинацији с драгим или полудрагим каменом или с другим материјалима
 • производњу кујунџијских предмета од племенитих метала или других метала превучених племенитим металима:
  • посуђа (плитког и дубоког), прибора за јело, предмета за тоалетну употребу, канцеларијских предмета, предмета за религиозну употребу и др.
 • израду техничке или лабораторијске опреме од племенитих метала (осим инструмената и њихових делова):
  • судова за топљење, лопатица, анода и др.
 • израду наруквица и кућишта за ручне сатове, кутија за цигарете и др. од племенитих метала
 • гравирање на личним предметима од племенитих и неплеменитих метала

Не обухвата:

 • производњу неметалних наруквица за ручне часовнике (од тканине, коже, пластике и др.), дел. 15.12
 • производњу предмета од основних метала превучених племенитим металима (осим имитације накита), дел. 25
 • производњу кутија за сатове, дел. 26.52
 • производњу наруквица за ручне часовнике од обичних метала, дел. 32.13
 • производњу имитације накита (бижутерије), дел. 32.13
 • поправку накита, дел. 95.25

Обухвата израду:

 • вештачких бисера и накита од неплеменитих материјала
 • прстења, наруквица, огрлица и сличних предмета сачињених од основних метала превучених племенитим металима
 • накита који садржи имитацију драгог камења, имитацију дијаманата, као и сличну производњу металних наруквица за сатове (осим од драгог камена)

Не обухвата производњу:

 • накита од племенитих метала и драгог камења, дел. 32.12
 • накита који садржи право драго камење, дел. 32.1
 • наруквица за ручне часовнике од племенитих метала, дел. 32.12

 

Грана 32.2 - Производња музичких инструмената

Обухвата производњу:

 • жичаних музичких инструмената
 • клавијатурних инструмената са жицама, укључујући и аутоматски клавир
 • оргуља, укључујући и хармонијуме и сличне клавијатурне инструменте са слободним металним писковима
 • хармоника и сличних инструмената, укључујући и усне хармонике
 • дувачких инструмената
 • удараљки
 • електронских музичких инструмената
 • музичких кутија, вашарских оргуља, оргуља на парни погон и др.
 • делова и прибора за музичке инструменте: метронома, тонских виљушки, жица, дискова и ваљака за аутоматске механичке инструменте и др.
 • пиштаљки, труба за позивање и других усних дувачких инструмента за давање звучних сигнала

Не обухвата:

 • умножавање снимљених носилаца записа (видео-трака и дискова), дел. 18.2
 • производњу микрофона, појачала, звучника, слушалица и сличних делова, дел. 26.40
 • производњу грамофона, магнетофона и сл., дел. 26.40
 • производњу музичких инструмената-играчака, дел. 32.40
 • рестаурацију оргуља и других историјских музичких инструмената, дел. 33.19
 • издавање аудио и видео трака и дискова, дел. 59.20

 

Грана 32.3 - Производња спортске опреме

Обухвата производњу спортске и атлетске опреме (осим одевних предмета и обуће).

Обухвата:

 • производњу спортских предмета и справа и игре на отвореним или затвореним теренима (осим одеће и обуће), од било ког материјала:
  • тврде и меке лопте и лопте на надувавање
  • рекета, штапова и палица за голф
  • скија, везова и штапова за скије
  • скијашке обуће
  • дасака за једрење
  • реквизита за спортски риболов, укључујући мреже
  • реквизита за лов, алпинизам и др.
  • спортских рукавица од коже и спортских покривки за главу
  • базена за пливање и веслање
  • клизаљки, котураљки и др.
  • лукова и самострела
  • опреме за гимнастику, фитнес, атлетику и др.

Не обухвата:

 • производњу једара, дел. 13.92
 • производњу спортске одеће, дел. 14.13
 • производњу седала и коњске опреме, дел. 15.12
 • производњу бичева и корбача, дел. 15.12
 • производњу спортске обуће, дел. 15.20
 • производњу спортског оружја и муниције, дел. 25.40
 • производњу металних тегова (за спорт), дел. 25.99
 • производњу спортских возила, осим тобогана и сл., дел. 29 и 30
 • производњу чамаца, дел. 30.12
 • производњу чепова за уши (за пливање и против буке), дел. 32.99
 • поправку спортске опреме, дел. 95.29

 

Грана 32.4 - Производња игара и играчака

Обухвата производњу лутака, игара и играчака (укључујући електронске), алатки за разне врсте хобија и дечјих возила (осим металних бицикала и трицикала).

Обухвата производњу:

 • лутака и одеће и прибора за лутке
 • фигурина, модела ликова из играних филмова, стрипова итд.
 • музичких инструмената-играчака
 • играчака у облику животиња
 • карата за игру
 • електронских игара: видео-игара, шаховских игара и др.
 • умањених модела, макета и сличних модела за забаву, електричних возова, сетова за састављање и др.
 • игара на аутоматима који се у рад пуштају убацивањем металног новца, билијара, специјалних столова за казино-игре и др.
 • предмета за забаву на сајмовима, стоних и друштвених игара
 • играчака на точкове које могу бити намењене за јахање, укључујући пластичне бицикле и трицикле
 • слагалица и сличних предмета за забаву

Не обухвата:

 • производњу електронских видео-конзола за играње, дел. 26.40
 • производњу бицикала и средстава за превоз инвалида, дел. 30.92
 • производњу предмета и играчака за забаву и новитета, дел. 32.99
 • израду и издавање софтвера за видео-игрице, дел. 58.21 и 62.01
 • производњу предмета за празновање разних празника, реквизита за мађионичаре, за забаву и сл., дел. 32.99
 • издавање рачунарских игрица, дел. 58.21
 • програмирање рачунарских игрица, дел. 62.01

 

Грана 32.5 - Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

Обухвата лабораторијске апарате, хируршке и медицинске инструменте, хируршки прибор, апарате за стоматологију, справе за лечење неправилности зуба и протетички материјал. Овде је сврстан и намештај за медицину, хирургију и сл., где додатне специфичне функције одређују сврху производа (нпр. зубарска столица са уграђеним хидрауличним функцијама).

Обухвата производњу:

 • хируршких прекривача, стерилног конца и вате
 • материјала за пломбе и цемента (осим стоматолошких адхезива), стоматолошког воска и стоматолошких препарата од гипса
 • цемента за реконструкцију костију
 • пећи за зубне лабораторије
 • ултразвучних апарата за чишћење
 • лабораторијских апарата за стерилизацију
 • лабораторијских апарата за дестилацију и лабораторијских центрифуга
 • инструмената и помагала за потребе медицине, хирургије, стоматологије и ветерине
 • зубних протеза, цемента и сл. за употребу у стоматологији
 • медицинског, стоматолошког и ветеринарског намештаја: операционих столова, зубарских столица и болничких кревета с механичком опремом
 • плоча и завртња за кости, шприцева, игала, катетера, цевчица, итд.
 • стоматолошких инструмената (укључујући зубарске столице са опремом)
 • вештачких зуба, мостова и др. у стоматолошким лабораторијама
 • ортопедске и протетичке опреме
 • стаклених очију
 • медицинских топломера
 • офталмолошких артикала (наочара за вид, наочара за сунце и сочива)

Не обухвата:

 • производњу хируршког конца, медицинске газе и сл., дел. 21.20
 • производњу електромедицинске и електротерапеутске опреме, дел. 26.60
 • производњу инвалидских колица, дел. 30.92
 • делатности оптичара, дел. 47.78

 

Грана 32.9 - Остале прерађивачке делатности

Обухвата производњу:

 • метли и четки, укључујући и оне које су саставни делови машина, ручних механичких направа за чишћење подова, четки с ресама и перушки, сликарских четкица, ваљака и уложака за бојење и других четки и метли
 • четки за одећу, обућу, зубе и личну хигијену

Обухвата производњу:

 • заштитне опреме:
  • ватрогасне одеће
  • заштитних радних појасева и других појасева за разне професије
  • спасилачких појасева од плуте за воду
  • заштитних кацига од пластике или метала
  • заштитних кацига од метала и осталих предмета од метала за личну заштиту
  • запушача за уши и нос (за пливање и заштиту носа)
  • гас-маски
 • пера и оловака свих врста, механичких или немеханичких
 • уложака за оловке
 • жигова за печатирање или нумерисање, ручних апарата за штампање или израду налепница, трака за писаће машине и јастучића за печате
 • сунцобрана и кишобрана, штапова за ходање и сигурносних штапова
 • глобуса
 • дугмади, дрикера, патент-затварача, нитни (великих копчи) и др.
 • упаљача
 • предмета за личну употребу: лула за пушење, чешљева, шнала, дезодоранса, вакуум-боца и других вакуум-посуда за личну употребу или употребу у домаћинству, перика, вештачких брада, вештачких обрва, предмета и играчака за забаву и др.
 • свећа, свећњака, воштаница, вештачког цвећа, воћа, венаца и др.
 • кројачких лутки, ручних сита и решета, мртвачких ковчега итд.
 • корпи за цвеће, букета, венаца и сличних артикала

Не обухвата производњу:

 • фитиља за фењере, дел. 13.99
 • радне одеће (нпр. лабораторијских одела, униформи и сл.), дел. 14.12
 • папирних украса, дел. 17.29

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла