Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Ostale prerađivačke delatnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 32 - Ostale prerađivačke delatnosti

Obuhvata proizvodnju raznovrsnih proizvoda koja nije obuhvaćena u drugim delatnostima. S obzirom na to da je reč o preostaloj delatnosti, procesi proizvodnje, ulazni materijali i namena proizvedenih artikala mogu da variraju u velikoj meri, pa ovde nisu primenjeni uobičajeni kriterijumi za razvrstavanje delatnosti.

 

Grana 32.1 - Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta

Obuhvata proizvodnju nakita i proizvoda koji predstavljaju imitaciju nakita.

Obuhvata:

 • proizvodnju kovanog novca, uključujući novac (papirni) koji je zakonsko sredstvo plaćanja, bez obzira na to da li je od plemenitih metala ili ne

Obuhvata:

 • proizvodnju obrađenih bisera
 • proizvodnju dragog i poludragog kamena, uključujući i proizvodnju industrijskog kvalitetnog kamena i sintetičkog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena
 • brušenje dijamanata
 • izradu nakita od plemenitih metala ili osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenitih metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili s drugim materijalima
 • proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metala ili drugih metala prevučenih plemenitim metalima:
  • posuđa (plitkog i dubokog), pribora za jelo, predmeta za toaletnu upotrebu, kancelarijskih predmeta, predmeta za religioznu upotrebu i dr.
 • izradu tehničke ili laboratorijske opreme od plemenitih metala (osim instrumenata i njihovih delova):
  • sudova za topljenje, lopatica, anoda i dr.
 • izradu narukvica i kućišta za ručne satove, kutija za cigarete i dr. od plemenitih metala
 • graviranje na ličnim predmetima od plemenitih i neplemenitih metala

Ne obuhvata:

 • proizvodnju nemetalnih narukvica za ručne časovnike (od tkanine, kože, plastike i dr.), del. 15.12
 • proizvodnju predmeta od osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima (osim imitacije nakita), del. 25
 • proizvodnju kutija za satove, del. 26.52
 • proizvodnju narukvica za ručne časovnike od običnih metala, del. 32.13
 • proizvodnju imitacije nakita (bižuterije), del. 32.13
 • popravku nakita, del. 95.25

Obuhvata izradu:

 • veštačkih bisera i nakita od neplemenitih materijala
 • prstenja, narukvica, ogrlica i sličnih predmeta sačinjenih od osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima
 • nakita koji sadrži imitaciju dragog kamenja, imitaciju dijamanata, kao i sličnu proizvodnju metalnih narukvica za satove (osim od dragog kamena)

Ne obuhvata proizvodnju:

 • nakita od plemenitih metala i dragog kamenja, del. 32.12
 • nakita koji sadrži pravo drago kamenje, del. 32.1
 • narukvica za ručne časovnike od plemenitih metala, del. 32.12

 

Grana 32.2 - Proizvodnja muzičkih instrumenata

Obuhvata proizvodnju:

 • žičanih muzičkih instrumenata
 • klavijaturnih instrumenata sa žicama, uključujući i automatski klavir
 • orgulja, uključujući i harmonijume i slične klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima
 • harmonika i sličnih instrumenata, uključujući i usne harmonike
 • duvačkih instrumenata
 • udaraljki
 • elektronskih muzičkih instrumenata
 • muzičkih kutija, vašarskih orgulja, orgulja na parni pogon i dr.
 • delova i pribora za muzičke instrumente: metronoma, tonskih viljuški, žica, diskova i valjaka za automatske mehaničke instrumente i dr.
 • pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duvačkih instrumenta za davanje zvučnih signala

Ne obuhvata:

 • umnožavanje snimljenih nosilaca zapisa (video-traka i diskova), del. 18.2
 • proizvodnju mikrofona, pojačala, zvučnika, slušalica i sličnih delova, del. 26.40
 • proizvodnju gramofona, magnetofona i sl., del. 26.40
 • proizvodnju muzičkih instrumenata-igračaka, del. 32.40
 • restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata, del. 33.19
 • izdavanje audio i video traka i diskova, del. 59.20

 

Grana 32.3 - Proizvodnja sportske opreme

Obuhvata proizvodnju sportske i atletske opreme (osim odevnih predmeta i obuće).

Obuhvata:

 • proizvodnju sportskih predmeta i sprava i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima (osim odeće i obuće), od bilo kog materijala:
  • tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje
  • reketa, štapova i palica za golf
  • skija, vezova i štapova za skije
  • skijaške obuće
  • dasaka za jedrenje
  • rekvizita za sportski ribolov, uključujući mreže
  • rekvizita za lov, alpinizam i dr.
  • sportskih rukavica od kože i sportskih pokrivki za glavu
  • bazena za plivanje i veslanje
  • klizaljki, koturaljki i dr.
  • lukova i samostrela
  • opreme za gimnastiku, fitnes, atletiku i dr.

Ne obuhvata:

 • proizvodnju jedara, del. 13.92
 • proizvodnju sportske odeće, del. 14.13
 • proizvodnju sedala i konjske opreme, del. 15.12
 • proizvodnju bičeva i korbača, del. 15.12
 • proizvodnju sportske obuće, del. 15.20
 • proizvodnju sportskog oružja i municije, del. 25.40
 • proizvodnju metalnih tegova (za sport), del. 25.99
 • proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana i sl., del. 29 i 30
 • proizvodnju čamaca, del. 30.12
 • proizvodnju čepova za uši (za plivanje i protiv buke), del. 32.99
 • popravku sportske opreme, del. 95.29

 

Grana 32.4 - Proizvodnja igara i igračaka

Obuhvata proizvodnju lutaka, igara i igračaka (uključujući elektronske), alatki za razne vrste hobija i dečjih vozila (osim metalnih bicikala i tricikala).

Obuhvata proizvodnju:

 • lutaka i odeće i pribora za lutke
 • figurina, modela likova iz igranih filmova, stripova itd.
 • muzičkih instrumenata-igračaka
 • igračaka u obliku životinja
 • karata za igru
 • elektronskih igara: video-igara, šahovskih igara i dr.
 • umanjenih modela, maketa i sličnih modela za zabavu, električnih vozova, setova za sastavljanje i dr.
 • igara na automatima koji se u rad puštaju ubacivanjem metalnog novca, bilijara, specijalnih stolova za kazino-igre i dr.
 • predmeta za zabavu na sajmovima, stonih i društvenih igara
 • igračaka na točkove koje mogu biti namenjene za jahanje, uključujući plastične bicikle i tricikle
 • slagalica i sličnih predmeta za zabavu

Ne obuhvata:

 • proizvodnju elektronskih video-konzola za igranje, del. 26.40
 • proizvodnju bicikala i sredstava za prevoz invalida, del. 30.92
 • proizvodnju predmeta i igračaka za zabavu i noviteta, del. 32.99
 • izradu i izdavanje softvera za video-igrice, del. 58.21 i 62.01
 • proizvodnju predmeta za praznovanje raznih praznika, rekvizita za mađioničare, za zabavu i sl., del. 32.99
 • izdavanje računarskih igrica, del. 58.21
 • programiranje računarskih igrica, del. 62.01

 

Grana 32.5 - Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala

Obuhvata laboratorijske aparate, hirurške i medicinske instrumente, hirurški pribor, aparate za stomatologiju, sprave za lečenje nepravilnosti zuba i protetički materijal. Ovde je svrstan i nameštaj za medicinu, hirurgiju i sl., gde dodatne specifične funkcije određuju svrhu proizvoda (npr. zubarska stolica sa ugrađenim hidrauličnim funkcijama).

Obuhvata proizvodnju:

 • hirurških prekrivača, sterilnog konca i vate
 • materijala za plombe i cementa (osim stomatoloških adheziva), stomatološkog voska i stomatoloških preparata od gipsa
 • cementa za rekonstrukciju kostiju
 • peći za zubne laboratorije
 • ultrazvučnih aparata za čišćenje
 • laboratorijskih aparata za sterilizaciju
 • laboratorijskih aparata za destilaciju i laboratorijskih centrifuga
 • instrumenata i pomagala za potrebe medicine, hirurgije, stomatologije i veterine
 • zubnih proteza, cementa i sl. za upotrebu u stomatologiji
 • medicinskog, stomatološkog i veterinarskog nameštaja: operacionih stolova, zubarskih stolica i bolničkih kreveta s mehaničkom opremom
 • ploča i zavrtnja za kosti, špriceva, igala, katetera, cevčica, itd.
 • stomatoloških instrumenata (uključujući zubarske stolice sa opremom)
 • veštačkih zuba, mostova i dr. u stomatološkim laboratorijama
 • ortopedske i protetičke opreme
 • staklenih očiju
 • medicinskih toplomera
 • oftalmoloških artikala (naočara za vid, naočara za sunce i sočiva)

Ne obuhvata:

 • proizvodnju hirurškog konca, medicinske gaze i sl., del. 21.20
 • proizvodnju elektromedicinske i elektroterapeutske opreme, del. 26.60
 • proizvodnju invalidskih kolica, del. 30.92
 • delatnosti optičara, del. 47.78

 

Grana 32.9 - Ostale prerađivačke delatnosti

Obuhvata proizvodnju:

 • metli i četki, uključujući i one koje su sastavni delovi mašina, ručnih mehaničkih naprava za čišćenje podova, četki s resama i peruški, slikarskih četkica, valjaka i uložaka za bojenje i drugih četki i metli
 • četki za odeću, obuću, zube i ličnu higijenu

Obuhvata proizvodnju:

 • zaštitne opreme:
  • vatrogasne odeće
  • zaštitnih radnih pojaseva i drugih pojaseva za razne profesije
  • spasilačkih pojaseva od plute za vodu
  • zaštitnih kaciga od plastike ili metala
  • zaštitnih kaciga od metala i ostalih predmeta od metala za ličnu zaštitu
  • zapušača za uši i nos (za plivanje i zaštitu nosa)
  • gas-maski
 • pera i olovaka svih vrsta, mehaničkih ili nemehaničkih
 • uložaka za olovke
 • žigova za pečatiranje ili numerisanje, ručnih aparata za štampanje ili izradu nalepnica, traka za pisaće mašine i jastučića za pečate
 • suncobrana i kišobrana, štapova za hodanje i sigurnosnih štapova
 • globusa
 • dugmadi, drikera, patent-zatvarača, nitni (velikih kopči) i dr.
 • upaljača
 • predmeta za ličnu upotrebu: lula za pušenje, češljeva, šnala, dezodoransa, vakuum-boca i drugih vakuum-posuda za ličnu upotrebu ili upotrebu u domaćinstvu, perika, veštačkih brada, veštačkih obrva, predmeta i igračaka za zabavu i dr.
 • sveća, svećnjaka, voštanica, veštačkog cveća, voća, venaca i dr.
 • krojačkih lutki, ručnih sita i rešeta, mrtvačkih kovčega itd.
 • korpi za cveće, buketa, venaca i sličnih artikala

Ne obuhvata proizvodnju:

 • fitilja za fenjere, del. 13.99
 • radne odeće (npr. laboratorijskih odela, uniformi i sl.), del. 14.12
 • papirnih ukrasa, del. 17.29

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla