Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Popravka i montaža mašina i opreme
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 33 - Popravka i montaža mašina i opreme

Obuhvata specijalizovanu popravku proizvoda proizvedenih u sektoru prerađivačke industrije s ciljem da se mašine, oprema i drugi proizvodi dovedu u funkcionalno stanje. Uključeno je obezbeđivanje generalnog servisiranja i rutinskog održavanja pomenutih proizvoda radi njihovog efikasnog rada i sprečavanja havarija i nepotrebnih popravki.

Ova oblast uključuje samo aktivnosti specijalizovane popravke i održavanja. Veliki deo popravki takođe obavljaju proizvođači mašina, opreme i drugih proizvoda, i u tom slučaju se jedinice angažovane za te popravke i proizvodne aktivnosti razvrstavaju u skladu sa principom dodate vrednosti. Na taj način, ove kombinovane aktivnosti često se povezuju sa stvaranjem proizvoda. Isti se princip primenjuje kod kombinovane trgovine i popravke.

Rekonstrukcija ili prerada mašina i opreme smatra se aktivnošću prerađivačke industrije i uključena je u druge delatnosti ovog sektora.

Popravka i održavanje proizvoda koji se koriste kao investiciona oprema i kao proizvodi široke potrošnje u principu se klasifikuju kao popravka i održavanje predmeta za domaćinstvo (npr. popravka kućnog nameštaja, 95.24).

U ovu oblast takođe je uključena specijalizovana instalacija mašina. Međutim, instalacija opreme koja je sastavni deo zgrada ili sličnih građevina (npr. postavljanje električne instalacije, instaliranje liftova ili uređaja za klimatizaciju) svrstava se u sektor Građevinarstvo.

Ne obuhvata:

 • čišćenje industrijske opreme, del. 81.22
 • popravku i održavanje računara i komunikacione opreme, del. 95.1
 • popravku i održavanje predmeta za domaćinstvo, del. 95.2

 

Grana 33.1 - Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme

Obuhvata specijalizovanu popravku metalnih proizvoda, mašina i opreme proizvedenih u okviru prerađivačke industrije.

Obuhvaćeno je opšte ili redovno održavanje (tj. servisiranje) tih proizvoda kako bi se osigurao njihov dalji rad i sprečilo njihovo kvarenje.

Ne obuhvata:

 • preradu ili ponovnu proizvodnju mašina i opreme, del. 25-31
 • čišćenje industrijskih mašina, del. 81.22
 • popravku i održavanje računara i komunikacione opreme, del. 95.1
 • popravku i održavanje kućnih aparata, del. 95.2

Obuhvata popravku i održavanje izrađenih metalnih proizvoda iz oblasti 25:

 • popravku metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
 • popravku i održavanje cevi i cevnih instalacija
 • popravku zavarivanjem i lemljenjem
 • popravku i održavanje parnih kotlova i njima pripadajućih uređaja: kondenzatora, ekonomizatora, grejača, kolektora pare i akumulatora
 • popravku i održavanje nuklearnih reaktora, osim separatora izotopa
 • popravku i održavanje delova brodskih parnih kotlova i naprava za zagrevanje i centralno grejanje
 • popravku i održavanje oružja i borbene opreme (uključuje popravku sportskih i rekreativnih pištolja)
 • popravku i održavanje šoping-kolica

Ne obuhvata:

 • oštrenje sečiva i testera, del. 33.12
 • popravku cevnih instalacija sistema za centralno zagrevanje, del. 43.22
 • popravku mehaničkih naprava za zaključavanje, sefova itd., del. 80.20
 • popravku sistema za nadzor i zaštitu, del. 80.20

Obuhvata popravku i održavanje industrijskih mašina i opreme − oštrenje ili instaliranje, zamena sečiva i testera u komercijalnim i industrijskim mašinama, ili usluge zavarivanja (automatsko, opšte); popravku poljoprivrednih i drugih mašina i opreme teške industrije, mašinskih alatki, komercijalne opreme za hlađenje, građevinske opreme i rudarskih mašina i sličnih mašina i opreme iz oblasti 28:

 • popravku i održavanje nemotornih mašina za vozila
 • popravku i održavanje pumpi, kompresora i sličnih uređaja
 • popravku i održavanje mašina koje koriste fluidnu energiju
 • popravku ventila
 • popravku zupčanika i drugih prenosnika
 • popravku i održavanje industrijskih peći
 • popravku i održavanje uređaja za dizanje i prenošenje, uključujući liftove i pokretne stepenice
 • popravku i održavanje industrijskih naprava za hlađenje i opreme za pročišćavanje vazduha
 • popravku i održavanje opštih mašina komercijalnog tipa
 • popravku i održavanje ručnih mašina na struju
 • popravku i održavanje mašina i pomoćnih delova za sečenje i oblikovanje metala
 • popravku i održavanje mašina opšte namene
 • popravku i održavanje traktora za poljoprivredu
 • popravku i održavanje mašina za poljoprivredu i šumarstvo
 • popravku i održavanje metalurških mašina
 • popravku i održavanje mašina za obradu hrane, pića i duvana
 • popravku i održavanje mašina za tekstilnu industriju, proizvodnju kože
 • popravku i održavanje mašina za industriju papira
 • popravku i održavanje mašina za industriju plastike i gume
 • popravku i održavanje ostalih mašina za posebne svrhe iz oblasti 28
 • popravku i održavanje naprava za merenje
 • popravku i održavanje automata
 • popravku i održavanje registarskih kasa
 • popravku i održavanje mašina za fotokopiranje
 • popravku i održavanje računskih mašina, elektronskih ili neelektronskih
 • popravku i održavanje pisaćih mašina
 • popravku i održavanje presa za ploče iverice i slično
 • popravku i održavanje mašina i aparata za zavarivanje i lemljenje

Ne obuhvata:

 • popravku i održavanje peći i drugih grejnih uređaja, del. 43.22
 • ugrađivanje peći i drugih grejnih uređaja, del. 43.22
 • popravku računara, del. 95.11

Obuhvata popravku i održavanje proizvoda iz del. 26.5, 26.6 i 26.7, osim onih koji se smatraju proizvodima za domaćinstva.

Obuhvata popravku i održavanje mernih, kontrolnih, istraživačkih, navigaconih i kontrolnih uređaja iz grane 26.5:

 • popravku i održavanje instrumenata za letelice
 • popravku i održavanje uređaja za testiranje automobilskih ispusnih gasova
 • popravku i održavanje meteoroloških instrumenata
 • popravku i održavanje opreme za ispitivanje fizičkih, električnih i hemijskih karakteristika
 • popravku i održavanje mernih, kontrolnih, istraživačkih, navigacionih i drugih instrumenata
 • popravku i održavanje instrumenata za otkrivanje i praćenje radijacije

Obuhvata popravku i održavanje laserske, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme iz grane 26.6:

 • popravku i održavanje aparata za magnetnu rezonancu, ultrazvučnih aparata, pejsmejkera, slušnih aparata, aparata za elektrokardiografiju, endoskopiju, zračenje i dr.

Obuhvata popravku i održavanje optičkih instrumenata iz grane 26.7, kao što su: dvogledi, mikroskopi (osim elektronskih i protonskih), teleskopi, prizme, sočiva (osim oftalmoloških), kao i fotografske opreme i uređaja ako su namenjeni za profesionalnu upotrebu.

Ne obuhvata:

 • popravku i održavanje opreme za fotokopiranje, del. 33.12
 • popravku i održavanje računara i periferne opreme, del. 95.11
 • popravku i održavanje računarskih projektora, del. 95.11
 • popravku i održavanje komunikacione opreme, del. 95.12
 • popravku i održavanje video-kamera i televizora za opštu upotrebu, del. 95.21
 • popravku i održavanje časovnika i ručnih satova, del. 95.25

Obuhvata:

 • popravku i održavanje proizvoda iz oblasti 27 (osim aparata za domaćinstvo)
 • popravku i održavanje transformatora
 • popravku i održavanje elektromotora i generatora
 • popravku i održavanje sklopnih prekidača i razvodnih tabli
 • popravku i održavanje aparata za kontrolu strujnih kola i releja
 • popravku i održavanje baterija i akumulatora
 • popravku i održavanje električnih aparata za osvetljenje
 • popravku i održavanje strujne žičane opreme i nestrujne žičane opreme za spajanje električnih kola žicom

Ne obuhvata:

 • popravku i održavanje računara i periferne opreme, del. 95.11
 • popravku i održavanje telekomunikacione opreme, del. 95.12
 • popravku i održavanje elektronskih aparata za široku potrošnju, del. 95.21
 • popravku i održavanje časovnika i ručnih satova, del. 95.25

Obuhvata popravku i održavanje brodova i čamaca. Međutim, fabričko ponovno građenje ili remont brodova klasifikovani su u oblast 30.

Obuhvata:

 • održavanje, popravku ili prepravku brodova
 • održavanje, popravku i preradu jedrilica i čamaca za razonodu i sport

Ne obuhvata:

 • fabričku obnovu i remont brodova, del. 30.1
 • popravku i održavanje brodskih motora i motora za čamce, del. 33.12
 • rezanje, struganje i rasklapanje brodova, del. 38.31

Obuhvata popravku i održavanje letelica i svemirskih letelica.

Obuhvata:

 • održavanje i popravku letelica (osim fabričkog remonta, pregleda i obnove)
 • održavanje i popravku motora za letelice

Ne obuhvata:

 • fabričku obnovu i remont letelica, del. 30.30

Obuhvata popravku i održavanje ostale transportne opreme iz oblasti 30, sem motocikala i bicikala.

Obuhvata:

 • popravku i održavanje šinskih vozila (sem fabričkog remonta i konverzije)
 • popravku i održavanje zaprežnih vozila

Ne obuhvata:

 • fabričku obnovu i remont lokomotiva i šinskih vozila, del. 30.20
 • popravku i održavanje vojnih borbenih vozila, del. 30.40
 • popravku i održavanje kolica za kupovinu, del. 33.11
 • popravku i održavanje motora za šinska vozila, del. 33.12
 • popravku i održavanje motocikala, del. 45.40
 • popravku i održavanje bicikala, del. 95.29

Obuhvata popravku opreme koja nije obuhvaćena u drugim grupama ove oblasti:

 • ribarskih mreža, prostirki, vreća za hemikalije i dr.
 • užadi, brodske opreme, platna za jedra i cerada
 • vreća
 • drvenih paleta, buradi, kolutova i sl.
 • automata za igru s kuglicama i drugih automata za igru na žetone
 • restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata

Ne obuhvata:

 • restauraciju i popravku kućnog i kancelarijskog nameštaja, del. 95.24
 • popravku i održavanje bicikala, del. 95.29
 • popravku, prekrajanje i održavanje odeće, del. 95.29

 

Grana 33.2 - Montaža industrijskih mašina i opreme

Obuhvata specijalnu montažu industrijskih mašina i opreme. Ugrađivanje opreme koja je sastavni deo građevinskog objekta spada u Građevinarstvo (npr. ugrađivanje liftova, pokretnih stepenica, uređaja za klimatizaciju, alarmnih sistema i dr.).

Obuhvata:

 • instaliranje industrijskih mašina u fabrikama
 • sastavljanje opreme za industrijsku procesnu kontrolu i upravljanje
 • sastavljanje opreme za kontrolu industrijskih procesa
 • instaliranje ostale industrijske opreme:
  • komunikacione opreme
  • centralnih i sličnih računara
  • laserske i elektromedicinske opreme
 • demontaža većih industrijskih mašina i opreme
 • montaža mlinova
 • opremanje mašina
 • montažu opreme za kuglane

Ne obuhvata:

 • montažu liftova, automatskih vrata, vakuum sistema za čišćenje, rashladnih sistema itd., del. 43.29
 • montažu vrata, trezora, fitinga, nameštaja itd., 43.32
 • montažu vrata, stepeništa, kabina za probanje odela, nameštaja, itd., del. 43.32
 • montiranje (postavljanje) računara, del. 62.09

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla