Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња прехрамбених производа
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 10 - Производња прехрамбених производа

Обухвата прераду производа пољопривреде, шумарства и рибарства ради добијања хране за људе или животиње, а укључена је и производња различитих међуфазних производа. У овој делатности често има нуспроизвода веће или мање вредности (нпр. кожа при клању животиња, уљна погача при производњи уља и др.).

Груписање у овој области извршено је према врстама производа: месо, риба, воће и поврће, масти и уља, млечни производи, млински производи, храна за животиње, остали прехрамбени производи и пиће. Производити се може за свој или за туђ рачун (нпр. клање по наруџбини странке).

Поједине делатности (нпр. оне које се обављају у пекарама, посластичарницама или месарама које продају своје производе) сматрају се прерађивачком делатношћу, иако је реч о трговини на мало производима произвођача који поседују своје радње. У случајевима када је прерада минимална и не доводи до праве трансформације, производна јединица сврстава се у сектор Г.

Припремање хране за тренутну употребу сврстано је у област 56.

Производња хране за животиње од кланичних отпадака или других споредних производа разврстана је у грану 10.9. Прерада остатака и отпадака код производње хране и пића у секундарне сировине сврстана је у грану 38.3, а одлагање тих отпадака у групу 38.21.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла