Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 16 - Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја

Обухвата производњу производа од дрвета (нпр. дасака, плоча, фурнира, сандука, паркета, облога, монтажних кућа од дрвета итд.). Производни процес обухвата тестерисање, рендисање, резање, профилисање, ламинирање и састављање дрвених производа, почевши од обловине која се тестерише, или тесане дрвне грађе која може да се реже даље да би се добиле даске, летве и други облици. Тесана дрвна грађа или друго профилисано дрво може касније да се струже или глача и да се састави у готове производе.

Произвођачи су разврстани у групе према врсти производа. Овде нису сврстане пилане.

Не обухвата:

 • производњу намештаја, дел. 31.0
 • монтажу дрвених делова опреме и сл., дел. 43.32, 43.33 и 43.39

 

Грана 16.1 - Резање и обрада дрвета

Обухвата:

 • обраду и резање дрвета
 • тестерисање, стругање и обраду дрвета машинама
 • производњу дрвених железничких прагова
 • производњу профилисаних дрвених производа
 • производњу несастављене дрвене грађе за патосирање
 • производњу дрвене вуне, дрвног брашна, цепки, иверја и др.
 • сушење дрвета
 • импрегнацију или хемијску обраду дрвета уз коришћење заштитних средстава или других материјала

Не обухвата:

 • сечење трупаца и грубу обраду дрвета у шуми, дел. 02.20
 • производњу фурнира, шпер, слојевитих, влакнастих и иверастих плоча, дел. 16.21
 • производњу шиндре и тесаног дрвета, дел. 16.23
 • производњу брикета од дрвета за ложење, дел. 16.29

 

Грана 16.2 - Производња производа од дрвета, плуте, прућа и сламе

Обухвата производњу производа од дрвета, плуте, прућа и сламе.

Обухвата:

 • производњу фурнира који је довољно танак да може да се користи за фурнирање, превлачење иверастих плоча или у друге сврхе:
  • обрушене, бојене, превучене, импрегнисане фурнирске листове
  • фурнир у облику узорка
 • производњу везаних, фурнирских и сл. плоча
 • производњу плоча средње густине (МФД) и других плоча влакнатица
 • производњу иверастих плоча
 • производњу плоча влакнатица
 • производњу слојевитог и компримованог дрвета
 • производњу лепљеног дрвета и ламинираног фурнира

Обухвата производњу паркета од дрвета, ламинираног паркета и трака.

Не обухвата:

 • производњу несастављених дрвених подних плоча, дел. 16.10

Обухвата:

 • производњу производа од дрвета намењених првенствено за употребу у грађевинарству:
  • греда, дрвета за рогове (кров), кровних конструкција и др.
  • дрвених кровних подупирача, префабрикованих, ламинираних лепком и повезаних металом
  • врата, прозора, капака и њихових оквира, који садрже или не садрже металне делове опреме као што су шарке, браве итд.
  • степеника, ограда и др.
  • шиндре, цепаног (тесаног) дрвета, калупа, модела и украса од дрвета
 • производњу монтажних кућа или елемената превасходно од дрвета, нпр. сауна
 • производњу покретних кућица
 • производњу зидова и преграда од дрвета (осим оних који могу да стоје самостално)

Не обухвата:

 • производњу кухињских гарнитура, полица за књиге, ормара за одећу и сл., дел. 31.01, 31.02 и 31.09
 • производњу самостојећих производа од дрвета, дел. 31.0

Обухвата производњу:

 • сандука, кутија, гајби и сличне амбалаже од дрвета
 • палета, бокс-палета и других поставних површина од дрвета
 • буради, бачви, каца и других бачварских производа од дрвета
 • калемова за каблове и др. од дрвета

Не обухвата производњу:

 • путничке галантерије, дел. 15.12
 • сандука од плетарског материјала (прућа), дел. 16.29

Обухвата:

 • производњу разних производа од дрвета:
  • дрвених дршки и делова за алат, метли, четки и др.
  • дрвених калупа за обућу, дрвених вешалица и сл.
  • дрвеног прибора за кухињску употребу; зидних и стајаћих сталака за одела и шешире
  • дрвених статуета и украса, маркетарије и интарзије од дрвета
  • дрвених кутија за накит, прибора за јело и сл. производа
  • дрвених калемова, мотовила за конац за шивење и сличних производа од струганог дрвета
  • осталих предмета од дрвета
 • прераду природне плуте
 • производњу производа од природне или агломерисане плуте (укључујући подне облоге и запушаче)
 • производњу плетеница и производа од плетарских материјала: сламе, прућа, трске и сл.
 • производњу корпи и друге плетарске робе
 • производњу брикета за ложење направљених од сабијеног дрвета или супститута као што су кафа или соја
 • производњу дрвених оквира за слике и огледала
 • производњу оквира за сликарска платна
 • производњу дрвених делова обуће (нпр. штикли или калупа)
 • производњу држача за кишобране, штапове и сл.
 • производњу делова за луле

Не обухвата:

 • производњу подметача, простирача и застора од текстилног материјала, дел. 13.92
 • производњу кофера од дрвета, дел. 15.12
 • производњу дрвене обуће и потплате, дел. 15.20
 • производњу шибица, дел. 20.51
 • производњу кутија за сатове, дел. 26.52
 • производњу дрвених шпула, поклопаца, бобина, калемова који су део текстилне индустрије, дел. 28.94
 • производњу намештаја, дел. 31.0
 • производњу дрвених играчака, дел. 32.40
 • производњу четки и метли, дел. 32.91
 • производњу мртвачких ковчега, дел. 32.99
 • производњу штапова за подупирање и ручки за кишобране од дрвета, дел. 32.99
 • спасилачких појасева од плуте за воду, 32.99

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла