Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња хемикалија и хемијских производа
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 20 - Производња хемикалија и хемијских производа

Обухвата прераду органских и неорганских сировина применом хемијских процеса. Овде разликујемо производњу основних хемикалија, које чине прву групу, и производњу међуфазних и коначних производа, који чине преостале индустријске групе, а произведени су даљом прерадом основних хемикалија.

 

Грана 20.1 - Производња основних хемикалија, вештачких ђубрива и азотних једињења, пластичних и синтетичких маса

Обухвата  производњу основних хемикалија, вештачких ђубрива и азотних једињења, пластичних и синтетичких маса у примарним облицима.

Обухвата:

 • производњу течних или компримираних индустријских или медицинских гасова:
  • појединачних гасова
  • течног или компримованог ваздуха
  • расхладних гасова
  • мешаних индустријских гасова
  • инертних гасова као што је угљен-диоксид
  • гасова за изолацију и др.

Не обухвата:

 • вађење метана, етана, пропана или бутана, дел. 06.20
 • производњу горивих гасова као што су етан, пропан и бутан у рафинеријама нафте, дел. 19.20
 • производњу гасова из угља, отпада и др., дел. 35.21

Обухвата:

 • производњу средстава за справљање боја и пигмената било ког порекла, у основном облику или као концентрат
 • производњу продуката који се користе као флуоресцентни агенси  или луминосценти

Не обухвата:

 • производњу припремљених боја и пигмената, дел. 20.30

Обухвата производњу хемикалија применом основних процеса. Излаз из ових процеса обично представљају одвојени хемијски елементи или одвојена хемијски дефинисана једињења.

Обухвата:

 • производњу хемијских елемената (осим индустријских гасова и основних метала)
 • производњу неорганских киселина, осим азотне киселине
 • производњу алкалија, луга и других неорганских база, осим амонијака
 • производњу осталих неорганских једињења
 • пржење гвоздених пирита
 • производњу дестиловане воде
 • производњу обогаћеног урана и торијума

Не обухвата:

 • производњу индустријских гасова, дел. 20.11
 • производњу азотних ђубрива и азотних једињења, дел. 20.15
 • производњу амонијака, дел. 20.15
 • производњу нитрита и нитрата калијума, дел. 20.15
 • производњу амонијум-карбоната, дел. 20.15
 • производњу ароматизоване дестиловане воде, дел. 20.53
 • производњу основних метала (погледати област 24)

Обухвата производњу хемикалија коришћењем основних процеса као што су топлотно разбијање и дестилација. Излаз из ових процеса обично представљају одвојени хемијски елементи или одвојена хемијски дефинисана једињења.

Обухвата:

 • производњу осталих основних органских хемикалија:
  • засићених и незасићених ацикличних угљоводоника
  • засићених и незасићених цикличних угљоводоника
  • ацикличног и цикличног алкохола, укључујући синтетичке етил-алкохоле
  • монокарбонских и поликарбонских киселина, укључујући сирћетну киселину
  • осталих једињења с кисеоничном групом, укључујући алдехиде, кетоне, хиноне и органска једињења с двојним или поликисеоничним групама
  • органских једињења са азотном групом, укључујући амине
  • осталих органских једињења, укључујући производе суве дестилације дрвета (нпр. дрвени угљен) и др.
 • производњу синтетичких ароматичних производа
 • производњу катрана из угља
 • производњу сирила
 • производњу синтетичког глицерина[/сполер]

Не обухвата:

 • производњу пластичних маса у примарним облицима, дел. 20.16
 • производњу синтетичког каучука у примарним облицима, дел. 20.17
 • производњу сировог глицерина, дел. 20.41
 • производњу природних етеричних уља, дел. 20.53
 • производњу салицилне и ацетилсалицилне киселине, дел. 21.10

Обухвата:

 • производњу вештачких ђубрива:
  • простих или сложених азотних, фосфорних или калијумових вештачких ђубрива
  • урее, сирових природних фосфата и сирове природне калијумове соли
 • производњу азотних једињења:
  • азотне киселине и сулфоазотне киселине, амонијака, амонијум-хлорида, нитрита и нитрата калијума, триамонијум-фосфата и амонијум-карбоната
 • производњу земље за гајење цвећа, са тресетом као главним састојком
 • производњу мешавина земље за гајење цвећа, направљених од природне земље, песка, глине и минерала

Не обухвата:

 • вађење гуана, дел. 08.91
 • производњу агрохемијских производа као што су пестициди, дел. 20.20

Обухвата производњу смоле, пластичних маса и невулканизованих термопластичних еластомера и мешавина смоле по наруџбини купца, као и производњу синтетичке смоле на нестандардан начин:

 • производњу пластичних маса у примарним облицима:
  • полимера, укључујући полимере етилена, пропилена, стирола, винилхлорида, винилацетата, винилденхлорида, винилалкохола и акрилата
  • полиамида
  • фенолне и епоксидне смоле и полиуретана
  • алкидне и полиестерске смоле и полиетра
  • силикона
  • измењивача јона на бази полимера и др.
 • производњу целулозе и хемијских деривата целулозе

Не обухвата:

 • производњу вештачких и синтетичких влакана, филамената и предива, дел. 20.60
 • дробљење отпадака од пластичних маса, дел. 38.32

Обухвата производњу:

 • синтетичког каучука у примарним облицима, или у облику плоча, листова и трака
 • мешавина синтетичког каучука и природног каучука или каучуку сличних гума (нпр. балата)

 

Грана 20.2 - Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду

бухвата производњу:

 • инсектицида, родентицида, фунгицида, хербицида и акарицида
 • средства против клијања и средства  за регулацију раста биљака
 • хемикалија за пољопривреду
 • биоцидни производа
 • дезинфекционих средстава за коришћење у пољопривреди и друге начине коришћења

Не обухвата:

 • производњу сирила, дел. 20.14
 • производњу вештачких ђубрива и азотних једињења, дел. 20.15
 • производњу средстава за чишћење која немају биоцидно дејство, дел. 20.41

 

Гран 20.3 - Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова

Обухвата производњу:

 • боја, лакова, емајла и лак-боја
 • припремљених пигмената, непровидних боја и боја
 • припремљених средстава за замућивање и бојење, стакластог емајла, глазура, превлака и сличних препарата
 • китова
 • заптивних смеса и сличних неватросталних средстава за заптивање и површинско облагање (китови и др.)
 • сложених органских растварача и разређивача
 • припремљених средстава за скидање боја, лакова и др.
 • графичких боја

Не обухвата производњу:

 • боја и пигмената, дел. 20.12
 • мастила и тушева за писање и цртање, дел. 20.59

 

Грана 20.4 - Производња детерџената, сапуна других средстава за чишћење, полирање, парфема и тоалетних препарата

Обухвата производњу:

 • детерџената у чврстом и течном стању
 • сурфактаната
 • сапуна (осим козметичких)
 • сировог глицерина
 • помоћних средстава за прање (претпрање, испирање и избељивање)
 • других средстава за чишћење
 • средстава за парфимисање и дезодорисање просторија
 • средстава за полирање:
  • вештачких воскова и средстава на бази воскова
  • политура и крема за кожу
  • политура и крема за дрво
  • политура и крема за каросерије, стакло и метал
  • других средстава за полирање

Не обухвата производњу:

 • чистих хемијских једињења, дел. 20.13 и 20.14
 • синтетичког глицерина из нафтних деривата, дел. 20.14
 • козметичких сапуна, дел. 20.42

Обухвата производњу:

 • парфема и тоалетних препарата:
  • парфема и тоалетних вода
  • препарата за улепшавање и шминкање
  • препарата за заштиту од сунца и препарата за појачавање пигментације при сунчању
  • препарата за маникир и педикир
  • шампона и лакова за косу, препарата за коврџање и исправљање косе
  • пасти за зубе и препарата за оралну хигијену, укључујући  препарате за причвршћивање зубних протеза
  • препарата за бријање, укључујући препарате за употребу пре и после бријања
  • дезодоранса и соли за купање
  • депилатора и др.
 • козметичких сапуна

Не обухвата:

 • екстракцију и пречишћавање природних етеричних уља, дел. 20.53
 • производњу средстава која имају биоцидно дејство, дел. 20.20

 

Грана 20.5 - Производња осталих хемијских производа

Обухвата производњу експлозива, пиротехничких средстава, средстава за лепљење, етеричних уља и осталих хемијских производа, фотографских хемикалија (укључујући филмове и фотоосетљиви папир), сложених дијагностичких препарата итд.

Обухвата производњу:

 • барута
 • експлозива и пиротехничких производа, укључујући иницијалне каписле, детонаторе, сигналне ракете и сл.
 • шибица

Обухвата:

 • производњу туткала и његових деривата, лепкова и припремљених лепила, укључујући и лепљива средства на бази гуме

Не обухвата:

 • производњу желатина и његових деривата, дел. 20.59

Обухвата производњу:

 • екстраката из природних ароматичних производа
 • резиноида од биљних и животињских екстраката, балзама и сл.
 • мешавина етеричних уља и природних или других ароматичних производа за употребу у производњи парфема или прехрамбених производа

Не обухвата производњу:

 • синтетичких ароматичних производа, дел. 20.14
 • парфема и тоалетних препарата, дел. 20.42

Обухвата производњу:

 • фотографских плоча, филмова, папира и других на светлост осетљивих али неосветљених материјала
 • хемијских препарата за фотографске сврхе
 • желатина и његових деривата
 • различитих хемијских производа:
  • пептона и њихових деривата и других протеинских супстанци и њихових деривата
  • хемијски модификованих уља и масти
  • средстава за довршавање текстила и коже, апретирање и др.
  • праха и пасти за заваривање, тврдо или меко лемљење
  • средстава за одмашћивање (декапирање) метала
  • припремљених адитива за цемент
  • активног угља, додатака мазивим уљима, убрзивача за гуму, катализатора и других хемијских производа за употребу у индустрији
  • антидетонатора и антифриз-препарата
  • течности за хидрауличне преносе
  • сложених лабораторијских и дијагностичких препарата и др.
 • мастила и туша

Не обухвата производњу:

 • на велико хемијски чистих једињења, дел. 20.13 и 20.14
 • дестиловане воде, дел. 20.13
 • других органских основних хемикалија, дел. 20.14
 • графичких боја, дел. 20.30
 • битуменске масе за асфалтирање путева, дел. 23.99

 

Грана 20.6 - Производња вештачких влакана

Обухвата производњу:

 • вештачких филамената
 • вештачких сечених влакана, невлачених, нечешљаних нити на други начин припреманих за предење
 • вештачких једножичних предива, укључујући и предиво високог степена чврстоће и текстурирана предива
 • вештачких монофиламената или трака

Не обухвата:

 • предење вештачких влакана, дел. 13.10
 • производњу конца за шивење од вештачких филамената, дел. 13.10

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла