Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња металних конструкција
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 25.1 - Производња металних конструкција

Обухвата производњу металних конструкција (нпр. метални оквири или делови конструкција).

Обухвата производњу:

  • металних конструкција за грађевинарство (стубова, греда, конструкција за мостове и сл.)
  • индустријских оквира од метала (скелета за високе пећи, опреме за подизање и манипулацију и др.)
  • монтажних зграда од метала: барака, хала и других модуларних елемената за изложбе и др.

Не обухвата производњу:

  • делова за бродске и парне котлове, дел. 25.30
  • делова за железничке шине, дел. 25.99
  • делова за бродове, дел. 30.11

Обухвата призводњу:

  • металних врата и прозора, оквира за врата и прозоре, капака, капија и др.
  • металних делова за намештање подова

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла