Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 25.3 - Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање

Укључује производњу парних котлова.

Обухвата:

  • производњу парних котлова и других генератора паре
  • производњу помоћних уређаја за парне котлове: кондензатора паре, економајзера, прегрејача, сакупљача и акумулатора паре и др.
  • производњу нуклеарних реактора, осим уређаја за сепарацију изотопа
  • производњу делова за парне котлове
  • изградњу система цеви који се укључује у процес рада генератора углавном ради осигуравања притиска у цевима или систему цеви, заједно с пратећим прибором и конструкционим радовима

Не обухвата производњу:

  • котлова за централно грејање и радијатора, дел. 25.21
  • парних турбина, дел. 28.11
  • сепаратора изотопа, дел. 28.99

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла