Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Svi sektori
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
subota, 02 april 2011 08:24

Klasifikacija delatnosti podeljena je na sektore, oblasti, grane i grupe delatnosti sa šiframa delatnosti. Radi lakše pretrage onoga šta pojedina šifra delatnosti i njen opis podrazumevaju, u nastavku dajemo pregled kompletne klasifikacije delatnosti. Smatramo da dati prikaz klasifikacije delatnosti ima određene prednosti u odnosu na klasičan dokument, i nadamo se da će biti od koristi posetiocima.

Sektor A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Sektor B - Rudarstvo

Sektor C - Prerađivačka industrija

Sektor D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Sektor E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Sektor F - Građevinarstvo

Sektor G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Sektor H - Saobraćaj i skladištenje

Sektor I - Usluge smeštaja i ishrane

Sektor J - Informisanje i komunikacije

Sektor K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Sektor L - Poslovanje nekretninama

Sektor M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Sektor N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

Sektor O - Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Sektor P - Obrazovanje

Sektor Q - Zdravstvena i socijalna zaštita

Sektor R - Umetnost; Zabava i rekreacija

Sektor S - Ostale uslužne delatnosti

Sektor T - Delatnost domaćinstva kao poslodavca; Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

Sektor U - Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

Ukoliko vam ipak više odgovara klasičan dokument ovde možete preuzeti Klasifikacija delatnosti (2010. godina) - Uredba o klasifikaciji delatnosti (Službeni glasnik RS 54/2010, 04.08.2010. godine)

 
Joomla templates by a4joomla