Банер
Банер
Министарство омладине и спорта престаје да врши регистрацију спортских организација ПДФ Штампа Ел. пошта
Вести
понедељак, 18 април 2011 14:10

Вест преузета са званичног сајта Министарства омладине и спорта.

Ступањем на снагу Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11 од 04.04.2011. године) престала је надлежност уписа у Регистар спортских организација Министарства омладине и спорта.

Захтеви за упис оснивања, промене и брисања из Регистра, који су предати до 11.04.2011. године, биће решени у Министарству омладине и спорта, а касније предати захтеви неће бити узимани у разматрање.

Агенција за привредне регисте почиње са уписом у Регистар по истеку рока од три месеца од дана ступања на снагу подзаконских аката који се односе на рад Агенције, а који ће ступити на снагу најкасније до 12.05.2011. године.

Постојећа удружења, друштва и савези у области спорта дужни су да у року од годину дана од ступања на снагу Закона о спорту, Агенцији за привредне регистре поднесу пријаву за упис превођења у Регистар, фотокопију статута важећег на дан ступања на снагу овог закона, фотокопију решења о упису у регистар код Министарства, одлуку о избору, односно именовању заступника и фотокопију његове личне исправе и три примерка новог статута, ради уписа у Регистар.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла