Baner
Baner
Prosto knjigovodstvo. Da li mogu da pravdam račune za gorivo i amortizaciju ako kola glase na mene? - Strana 2 PDF Štampa El. pošta
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 28 april 2011 11:55

Odgovor na pitanje: Da li mogu da pravdam račune za gorivo i amortizaciju, ako se auto vodi na mene?

Evo nekih opštih napomena i izvoda iz propisa u vezi sa ovim pitanjem:

  • Priznaju se samo rashodi (troškovi) nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti – opšte pravilo.
  • Uzimanje koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine za privatne potrebe ima tretman poslovnog prihoda – član 37b Zakona o porezu na dohodak građana (dalje: Zakon).
  • Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu, osim ulaganja u stalnu imovinu, ima tretman poslovnog rashoda preduzetnika - član 37b Zakona.
  • U rashode se priznaju troškovi službenog putovanja i to naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% cene jednog litra super benzina po pređenom kilometru, a najviše do 3.500 dinara mesečno (od 1. februara 2011. godine neoporezivi iznos je 5.066 dinara mesečno) – članovi 37a i 18 Zakona.
  • Korišćenje službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe smatra se primanjem po osnovu činjenja ili pružanja pogodnosti i smatra se zaradom. Vrednost tog primanja mesečno, za svaki započeti kalendarski mesec korišćenja vozila, predstavlja iznos u visini 1% tržišne vrednosti službenog vozila i drugog prevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, prema podacima nadležne organizacije sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se to vozilo koristi u privatne svrhe – članovi 14 i 14a Zakona.

Dakle, ako vozilo glasi na vas, morate dokazati da su troškovi u vezi sa korišćenjem vozila nastali u poslovne svrhe. To se radi:

  • sklapanjem ugovora o korišćenju (zakupu) vozila i izdavanjem naloga za službeno putovanje – tada se gorivo priznaje kao trošak, ili
  • izdavanjem naloga za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe – tada se gorivo ne priznaje kao trošak, ali se može koristiti poreska pogodnost za isplatu naknade za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe; ako se isplaćuje naknada veća od neporezivog iznosa plaća se porez po stopi 12 % i podnose se poreske prijave.

U vezi sa tim preporučujem da pričitate i službeno mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa davanjem u zakup vozila bez naknade.

U slučaju kada vozilo ne glasi na radnju, ne priznaju se troškovi amortizacije.

Ako vozilo glasi na radnju, u slučaju kada ga koristite za privatne svrhe propisano je da se plati porez. 
Joomla templates by a4joomla