Банер
Банер
Обавештење удружењима која се нису пријавила за усклађивање у законском року - Агенција за привредне регистре
уторак, 17 мај 2011 11:17

Вест преузета са званичног сајта Агенције за привредне регистре.

Удружења и друштвене организације који се до 22. априла ове године нису пријавили за упис усклађивања у Регистар удружења, од данас се налазе у поступку ликвидације.

На овој интернет страници, у оквиру Регистра удружења, у одељку Претраге података,  под тачком 5. постављена је нова Претрага неусклађених удружења/друштвених организација у поступку ликвидације где је објављен списак удружења и друштвених организација који нису поднели пријаву за упис усклађивања у законском року. Претрага удружења/друштвених организација који се налазе на списку за поступак ликвидације врши се по називу или по матичном броју.

Агенција за привредне регистре ће у периоду од 30 дана од дана објаве овог списка, односно за време трајања поступка ликвидације, и даље примати пријаве за упис усклађивања. То значи да ће се пријаве за упис усклађивања које су предате у овом периоду третирати као пријаве предате у законском року.

По истеку рока од 30 дана, односно од 17.06.2011. године Агенција ће још једном ажурирати податке и поново објавити списак удружења и друштвених организација који нису предали пријаву за упис усклађивања закључно са тим датумом. Потом ће се решењем регистратора извршити брисање ових правних лица из регистра.

Наиме, сва постојећа удружења и друштвене организације имали су рок од осамнаест месеци да поднесу пријаву за усклађивање са Законом о удружењима у Агенцији за привредне регистре (чл. 78. и 79. Закона о удружењнима, „Сл.гласник РС“, број 52/09).

Законом о удружењима је предвиђено да се над оним удружењима и друштвеним организацијама који нису испунили ову обавезу покрене поступак ликвидације. Циљ ове активности је успостављање јединственог регистра са ажурном базом података и тачним бројем удружења која активно делују на територији Републике Србије.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла