Банер
Банер
Бесповратна средства за кластере и мала предузећа
Вести
четвртак, 19 мај 2011 08:44

Министарство економије и регионалног развоја Србије објавило је 17.05.2011. године два јавна позива за доделу бесповратних средстава. То су:

 • Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру мере подршке малим и средњим предузећима и предузетницима за јачање иновативности - рок за пријаву 15. јун 2011.
 • Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру мере подршке развоју иновативних кластера - рок за пријаву - 16. јул 2011.

 

Додела бесповратних средстава за подршку малим и средњим предузећима и предузетницима за јачање иновативности

Како се наводи у јавном позиву општи циљ давања бесповратних средстава је подршка развоју културе инвестирања малих и средњих предузећа, предузетника и задруга (МСПП) у иновативност ради повећања конкурентности.

Као специфични циљеви наводе се:

 1. подршка развоју нетехнолошких и технолошких иновација у МСПП;
 2. повезивање МСПП са научноистраживачким организацијама, факултетима, научно-технолошким парковима и консултантским кућама, као и трансфер знања и технологије;
 3. повећање вредности и обима промета МСПП на домаћем и међународном тржишту;
 4. повећање броја МСПП која инвестирају у иновативне активности.

Право на коришћење бесповратних средстава имају:

 1. правна лица категорисана као мала и средња предузећа у складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији;
 2. предузетници који воде двојно књиговодство и
 3. задруге.

Намена бесповратних средстава је суфинансирање дела оправданих трошкова за следеће иновативне активности:

 • развој новог производа или услуге;
 • значајно побољшање постојећег производа или услуге;
 • увођење новог процеса производње;
 • откуп права на домаћи патент/мали патент и патентну документацију, регистрован пре датума објављивања  Јавног позива;
 • нови дизајн производа;
 • маркетинг план новог производа/услуге

За суфинансирање наведнених активности признаће се трошкови:

 • израде студије изводљивости;
 • трошкови истраживања, техничког знања, материјала и коришћења инструмената и опреме при изради прототипа производа;
 • тестирања/испитивања;
 • израде техничке документације за нови производ/услугу/процес;
 • откупа патента;
 • израде дизајна производа/услуге;
 • израде маркетинг плана.

Привредни субјекти који су се пријавили да користе ова средства могу остварити право на суфинансирање до 50% оправданих трошкова иновативних активности, без пореза на додату вредност. Преостали износ средстава корисници су обавезни да финансирају из сопствених извора, из средстава која не потичу из буџета Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских организација. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 100.000,00 динара, нити већи од 1.500.000,00 динара.

Рок за подношење пријава је 15. јун 2011. године.

Начин пријављивања и остале услове и комплетну документацију можете преузети и погледати на сајту Министарства економије и регионалног развоја или на овом линку. 
Јоомла templateс бy а4јоомла