Банер
Банер
Електронско пословање са Пореском управом – 1. јун 2011. године
Вести
петак, 03 јун 2011 08:50

Вест преузета са званичног сајта Пореске управе.

Електронски сервис за подношење пореских пријава за Порез на додату вредност (ПП ПДВ) је доступан у складу са раније дефинисаном динамиком.

У пилот (почетној) фази, Пореска управа ће ограничити број корисника поменутог електронског сервиса из разлога неочекивано великог интересовања исказаног кроз број већ пристиглих ПЕП образаца, односно број регистрованих пореских обвезника за електронско пословање.

Пореска управа ће вас на овом месту, о актуелностима из ове области  у наредном периоду, редовно обавештавати.

Интернет адреса електронског сервиса за подношење пореских пријава је: https://eporezi.poreskauprava.gov.rs/


Достављање попуњеног ПЕП обрасца је могућност ПДВ обвезника, а не и обавеза (порески обвезник није у обавези да врати непопуњен образац).

У првој фази, Пореска управа ће омогућити регистрацију само ПДВ пореских обвезника (само њима је и поштом послата ПЕП пријава).

Регистрација осталих пореских обвезника за е-пословање биће извршена у следећој фази.

Предвиђено је да ПДВ обвезници доставе ПЕП образац (за регистрацију) искључиво ПДВ матичним филијалама, а Пореска управа ће их накнадно обавестити о извршеној регистрацији.

За само е-пословање са Пореском управом потребно је да порески обвезник (у првом тренутку Законски заступник из ПЕП пријаве) у међувремену прибави (уколико већ не поседује) електронски сертификат од стране овлашћених сертификационих тела. Пореска управа ће омогућити аутентификацију за те електронске сертификате. Колико је нама познато тренутно постоје следећа овлашћена сертификациона тела: ЈП ПТТ Србије, Привредна комора Србије, МУП Србије, ХАЛЦОМ ад Београд.

Званичан списак регистрованих сертификационих тела је доступан на Wеб страни: http://www.mtid.gov.rs/aktivnosti/euprava/elektronski-потпис/регистар-сертификационих-тела/

Порески обвезници ће моћи у наредном периоду да пословање са Пореском управом врше као и до сада: предавањем папирних образаца.

Е-пословање са Пореском управом је бесплатно; евентуално могу постојати трошкови издавања/коришћења електронских сертификата о чему се можете обавестити код овлашћених сертификационих тела.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла