Банер
Банер
Регистар спортских удружења, друштава и савеза почиње с радом 23. септембра 2011. године
Вести
субота, 18 јун 2011 07:45

Извор: Агенција за привредне регистре

Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта почеће са радом 23. септембра 2011. године, у  складу са одредбом члана 194. Закона о спорту (Сл.гласник 24/2011 од 04.04.2011 године).

Од 22. јуна ове године ступа на снагу Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта (Сл.гласник бр. 43/2011 од 14.06.2011), Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима (Сл.гласник бр. 43/2011 од 14.06.2011), Правилник о садржају и начину вођења Јединствене евиденције удружења, друштава и савеза у области спорта (Сл.гласник бр. 43/2011 од 14.06.2011).

Регистар спортских удружења води Агенција за привредне регистре и можете му приступити путем овог линка.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла