Банер
Банер
Како да направим понуду? - Страна 2
Како да ...?
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 20 јун 2011 08:00

Понуда за рекламирање на интернет страни

Као што је горе наведено, битан састојак (елемент) уговора о продаји је оно што се продаје. Пошто услуга није опипљив предмет са одређеним физичким карактеристикама, веома важан део понуде за пружање услуга је опис услуге.

Опис услуге састоји се из делова које је могуће мерити опште прихваћеним мерама (да кажемо могуће их је објективно измерити), и делова које је могуће мерити само на основу људске процене (тј. субјективно).

Оно што је најчешће могуће измерити код услуге је време. Тако рецимо услугу закупа, претплату за телефон и интернет, маркицу за услугу превоза и др. плаћамо месечно. Саветодавне услуге разних професија често плаћамо на сат, као и услугу паркирања. Дакле једна од мера за велики број услуга је време и зато у понуди за пружање услуга увек треба навести временски период.

Осим времена, услуга се може мерити и другим физичким мерама. Рецимо услуга превоза се може наплатити на основу дужине пута у километрима и масе товара у килограмима, тонама или метричким тонама. Уобичајена мера за грађевинске радове је површина: за малтерисање, гелтовање, кречење, зидање, асфалтирање итд. Испоручена електрична енергија се мери киловат-часом. Услуга закупа се, поред времена, мери и квадратним метрима површине. Количина података се мери битовима (бајтима, кило-мега-гига-тера бајтима), а брзина протока података у кило-мега-гига битима у секунди. Истицање рекламе у новинама се мери стубачним или квадратним центиметрима, док се пуштање рекламе (видео/аудио) на телевизији/радију мери секундама. Цена ТВ рекламе се истиче по секунди, а може да зависи и од гледаности телевизије у периоду емитовања рекламе, која се мери рејтингом на посебан начин.

Осигуравајуће куће цену услуге осигурања мере степеном ризика, који опет зависи од низа објективних и субјективних показатеља.

Са друге стране имамо услуге које пружају лекари, адвокати, инжењери, дизајнери, рачуновође, саветници, проценитељи, програмери и друга тзв. професионална звања. Квалитет ових услуга тешко је измерити објективном мером (осим времена). Главни начин за мерење поменутих услуга чини људска процена.

Да ли верујем да ће ми тај адвокат пружити услугу какву желим? То веровање се заснива на процени саме личности адвоката, препоруци људи од поверења и слично. Код оваквих услуга јасно је да се иста услуга учињена од стране две различите особе разликује. Два дизајнера направиће два различита дизајна, иако имају исту жељу странке као полазиште за рад. Зато је у оваквим случајевима препознатљивост (име) пружаоца услуге важан део понуде.

Да се вратимо нашем примеру и понуди за рекламирање на интернет страни. Елементи (поред горе наведених општих ставки дописа) које садржи наша понуда су следећи:

 1. Коме се упућује
 2. Основ за обраћање
 3. Опис производа или услуге са својственим карактеристикама са садржајем и формом да заинтересује потенцијалног купца
 4. Комплетан ценовник или део ценовника
 5. Расположива количина
 6. Начин и рок плаћања
 7. Рок важења понуде
 8. Начин прихватања понуде
 9. Шта понуда не обухвата

1. Коме се упућује

Понуда може бити општа или упућена тачно одређеном лицу. Општа понуда – „предлог за закључење уговора учињен неодређеном броју лица који садржи битне састојке уговора чијем је закључењу намењен, важи као понуда, уколико друкчије не произилази из околности случаја или обичаја“.

Нашу општу понуду смо ставили на нашу интернет страну за ширу публику. У овом случају ми упућујемо понуду тачно одређеном лицу (назив фирме и адреса су измишљени) за које верујемо да може бити заинтересовано за њу.

 

2. Основ за обраћање

Као што је речено за допис, увек је добро имати неки основ за обраћање. Претерано обраћање некоме без правог повода може се сматрати узнемиравањем, што није морално исправно и законом је кажњиво. Исто важи и за узнемиравање путем нежељене (електронске) поште.

Пошто смо ми фирма која држи до свог угледа, увек ћемо гледати да имамо прави основ за обраћање. Конкретно извршили смо простије истраживање тржишта и направили списак фирми које би могле бити заинтересоване за рекламирање на нашим интернет странама. Зато прва реченица у нашем допису гласи:

Поштовани,

Уочили смо да Ваша фирма има потребу за рекламирањем на интернету, те сматрамо да Вам наша понуда може помоћи у томе.

Увек треба имати листу могућих клијената. Директан маркетинг (у овом случају у облику директне поште) је веома добар продајни приступ. Интернет омогућава да се сами посетиоцу уписују у листе за добијање обавештења о новим понудама, производима, услугама. Један од начина да привучете посетиоце да се уписују у вашу листу је да делу садржаја на Вашем сајту могу приступати само уписани чланови. А чланство је наравно бесплатно, потребна је само регистрација у неколико корака.

 

3. Опис услуге са својственим карактеристикама са садржајем и формом да заинтересује потенцијалног купца

У овом делу треба навести опис услуге. Претпостављамо да је читалац понуде упознат са основном сврхом услуге (рекламирање) те га нећемо учити шта је рекламирање. Датим описом желимо да прималац понуде нашу услугу препозна као нешто што је корисно за њега и може му помоћи да повећа продају, уштеди време и новац и слично.

Стога ми истинито описујемо наш интернет сајт као део наше понуде за рекламирање:

Наше интернет стране у оквиру домена www.mena.rs привлаче посетиоце из Србије различитих старосних доба чија су интересовања окренута започињању и вођењу малог сопственог посла. Може се рећи да су наши посетиоци увек предузетници духом, а често и телом.

Садржај се састоји од наших ауторских чланака о пословању у Србији (дакле оригиналног садржаја), коментара појединих прописа, практичних упутстава у вези са послом, изабраних вести из области пословања и предузетништва, одабраних важећих прописа и сличног.

Број посета стално расте, а уколико сте заинтересовани можемо Вам доставити и одређену статистику посета. На интернету постоје и бесплатни сервиси за проверу рејтинга одређеног сајта, тако да нас и на тај начин можете проверити. Ту Вам можемо препоручити сервис Алеxа - www.alexa.com/siteinfo/mena.rs.

Након што је претходни опис заокупио пажњу читаоца у наставку дајемо конкретан начин на који је могуће извршити услугу, односно рекламирање:

Нудимо Вам рекламирање на следећи начин:

 • постављање банера на свим странама, групама страна или појединачним странама са везом која води на Ваш сајт;
 • банер се приказује на интернет странама посетиоцима у уговореном временском периоду – није плаћање по приказу и није плаћање по клику;
 • банер нам достављате у одговорајућем формату како би га поставили на сајт; тај исти банер стоји све уговорено време;
 • могуће је и да имате приступ закупљеном делу сајта и да према Вашим потребама сами мењате различите банере у уговреном временском периоду.

Битно је што тачније навести начин извршења услуге. Постоји могућност да друга страна буде заинтересована за услугу, али да јој не одговара начин извршења услуге. Рецимо фирма жели да се рекламира на нашим интернет странама, али јој не одговара рекламирање путем банера, већ жели да спонзорише писање одређених чланака са низом кључних речи које су линковане ка њиховој интернет страни.

У таквом случају треба проценти колики нам напор представља прилагођавање једном таквом захтеву и упоредити са користима (ценом и др.) које добијамо. На основу такве процене одлучићемо о могућој промени понуде.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла