Банер
Банер
Бесповратна средства за удружења предузетника
Вести
уторак, 05 јул 2011 10:17

Извор: Национална агенција за регионални развој

Национална агенција за регионални развој позвала је удружења предузетника да конкуришу за одобравање бесповратних средстава за пројекте чији је циљ унапређење рада и јачање капацитета удружења.

Удружења предузетника уписана у регистар Агенције за привредне регистре или су отпочела процес пререгистрације пре објављивања јавног позива, као и удружења која се баве уметничким и старим занатима могу аплицирати за износе од 100.000,00 до 500.000,00 динара. Рок за подношење пријава је 29. јул.

Пројекти за које ће се средства одобравати су пројекти општег усавршавања менаџмента и запослених у чланицама удружења, пројекти пословне сарадње са научно-истраживачким и образовним институцијама, великим предузећима и мултинационалним компанијама, израда пројеката за постицање развоја предузетништва на локалном нивоу и за посебне циљне групе (млади, жене предузетници, избегла и расељена лица, инвалиди), учешће на сајмовима и изложбама и административне трошкови који се односе на промотивне активности, организацију радионица, сајмова, такмичења и конференција.

За подршку удружењима предузетника опредељено је 11,3 милиона динара.

Сви заинтересовани за додатне информације могу се обратити Националној агенцији за регионални развој, а потребну документацију и обрасце преузети са интернет стране www.narr.gov.rs. Пријаве се подносе лично најближој регионалној агенцији/центру чији центри су у 15 градова у Србији.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла