Банер
Банер
Потписан Протокол између Србије и Руске Федерације о изузецима из режима слободне трговине
Вести
понедељак, 25 јул 2011 09:19

Извор: Министарство економије и регионалног развоја

Министар економије и регионалног развоја Небојша Ћирић и трговински представник Руске Федерације у Републици Србији Ј.Ј. Кудинов потписали су данас у Београду Протокол између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о изузецима из режима слободне трговине и правилима о одређивању земље порекла робе уз Споразум о слободној трговини из 2000. године.

Овим документом либерализовано је око 99% трговине са Руском Федерацијом. Царина ће се плаћати само за један мањи број производа у нашем извозу, и то: месо и јестиве отпатке од живине, поједине позиције сира, шећер, пенушаво вино, неденатурисан етил алкохол, цигарете, предиво од памука, тканине од памука, поједине позиције компресора, тракторе, путничке аутомобиле и употребљавана моторна возила.

У односу на постојеће спискове изузећа који се примењују приликом извоза из Републике Србије на територију Руске Федерације оствариће се даља либерализација међусобне трговине за све тепихе и подне покриваче, намештај, регистар касе, мониторе и пројектора, телевизијске пријемнике, скроб и гликозни сируп.

У трговини између Србије и земаља чланица Царинске уније, након потписивања Протокола о изузецима из режима слободне трговине и правилима о пореклу робе са Руском Федерацијом, примењиваће се идентична правила о пореклу робе, а уведена је могућност примене дијагоналне кумулације порекла робе, где су као стране учеснице у кумулацији порекла робе предвиђене Србија, Казахстан, Русија и Белорусија.

Робна размена између Србије и Руске Федерације је у сталном порасту. У току 2010. године укупна робна размена износила је 2.691,9 милиона УСД , при чему је извоз Србије износио 534,7 милиона УСД (раст од 53,0 % у односу на претходну годину), а увоз из РФ износио 2.157,2, милиона УСД (раст од 9,5 % у односу на претходну годину). У првих пет месеци 2011. године остварена је укупна робна размена у вредности од 1.356,8 милиона УСД што је за 40,2% више у односу на исти период претходне године. Извоз из Србије износио је 280 милиона УСД (раст од 64,3 % у односу на исти период претходне године), а увоз из РФ износио 1.076,8  милиона УСД (раст од 35,1 % у односу на исти период претходне године).

Потписивањем овог документа, окончан је процес усклађивања трговине Републике Србије са Царинском унијом Руске Федерације, Белорусије и Казахстана који пружа велике могућности за повећање конкурентности наших привреда, повећање извоза и унапређење робне размене.

Закон о потврђивању протокола између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о изузецима из режима слободне трговине уз споразум између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о слободној трговини између Савезне Републике Југославије и Руске Федерације од 28. августа 2000. године ("Сл. гласник РС - Међународни уговори ", бр. 105/2009)

 
Јоомла templateс бy а4јоомла