Банер
Банер
Привреда тражи озбиљне промене односа према стварности
Вести
уторак, 16 август 2011 09:38

Извор: Саопштење Уније послодаваца Србије

Само широка реформа може преокренути економску ситуацију у Србији

Компаније окупљење у Унији послодаваца Србије захтевају од Владе Републике Србије, али и свих других чинилаца економске политике да се у сусрет новом таласу економске кризе, од ког прети опасност, крене одлучним реформама које се одлажу већ пуну деценију уназад.

Стање привреде у Србији је такво да се никаквим краткорочним мерама неће постићи значајно побољшање и преокрет који је потребан нашој земљи, привредницима и свим грађанима жељним живота у организованијем и ефикаснијем систему усмереном на стварање нових вредности, повећању запослености и животног стандарда становништва.

Унија послодаваца Србије упозорава да се више не сме одлагати неколико кључних реформи чије спровођење једино гарантује да домаћа привреда неће даље пропадати, а куповна моћ становништва опадати.

Реформа јавног сектора

Потребно је под хитно кренути у реформу јавног сектора који је тренутно са преко 535 000 запослених највећи у Европи, јер запошљава 30,6 одсто од укупног броја запослених у Србији, што је готово троструко више од просека у земљама ЕУ (10 до 12 одсто). Креирањем дугорочног пакета програма за пребацивање запослених из јавног сектора у реални сектор створиће се вишак од милијарду евра годишње који се могу употребити за кредитне линије Развојне банке Србије, уз обавезу приватним компанијама корисницама кредита да запосле вишкове из јавног сектора у производњи и сектору услуга. Такође, потребно је за дужи низ година (до тренутка док привреда не увећа приходе од извоза и док се обухватнијом супституцијом увозних производа домаћим производима не смањи спољнотрговински дефицит) лимитирати зараде у јавном сектору на просек зарада у привреди и смањити број од тренутно 128 државних агенција (Хрватска има свега 47). Тиме ће се спречити даље задуживање државе и могућност проглашавања банкрота, уколико се негативни трендови наставе. Део ове реформе мора бити и професионализација у управљању јавним сектором и државним и јавним предузећима, као и делимична приватизација јавних предузећа проналажењем квалитетних купаца и стратешких партнера.

Реформа ПИО фонда

Друга и не мање важна реформа је реструктуирање ПИО Фонда, повраћај имовине и професионализација Фонда и његово одвајање од утицаја политичких странака. Фонд ПИО тренутно делује као обичан проточни рачун за исплату пензија и не располаже могућношћу да управља својом имовином и средствима, нити да врши контролу уплате доприноса за пензијско осигурање. Због оваквог третмана државе према Фонду из године у годину све је већи трансфер новца из буџета Републике Фонду ПИО што оптерећује буџет и "једе" сав новац који би могао да се употреби за стварање Развојне банке Србије и помогне узлет малих и средњих предузећа, производњу и повећање извоза. ПИО Фонд се у наредних 10 година мора постепено реформисати и одвајати од утицаја политичких структура и учинити независном институцијом као што је то у развијеним земљама.

Реформа пореског система и оптерећивања привредних субјеката

Трећа велика реформа је Реформа пореског система и примена европских стандарда у формули оптерећивања привредних субјеката. Привреда у Србији има застарели систем линеарног опорезивања у коме су високопрофитабилне и нископрофитабилне привредне гране изједначене, просечни порези и доприноси на зараду су реално међу највишима у Европи, а уз то постоји још читава листа од 40-65 (зависно од гране привреде и делатности предузећа) додатних такси, накнада, намета (парафискална оптерећења). Потребно је увести формуле које ће ограничити и учинити предвидљивим раст локалних комуналних такси за предузећа и предузетнике и напустити праксу да свака општина засебно уводи различите намете и притом утврђује енормне тарифе тих дажбина. Привредни субјекти морају као у ЕУ бити растерећени плаћања воде, комуналних услуга, гаса, паркинга и др. по ценама од 70 до 300 одсто већим од оних за грађане. Реформа пореског система мора обухватити не само порезе већ и увести формуле и лимите за све видове парафискалних оптерећења на територији Републике Србије. Део ове реформе је и реформа инспекцијских органа који више не смеју бити полуга за пуњење буџета, већ модеран контролни систем са партнерским наступом према привреди и стриктним спровођењем закона, где се јавним предузећима и државном сектору не гледа кроз прсте и опраштају кашњења у уплати пореза и доприноса и друга дуговања, док се приватним предузетницима за далеко краћа закашњења наплаћују астрономске казне.

Друге важне реформе

Не мање важне су и реформа система образовања које није прилагођено потребама привреде и реформа државне управе и увођење електронске управе које ће учинити ефикаснијим пословање предузећа, смањити непотребну администрацију и омогућити значајну уштеду времена и новца.

Унија послодаваца Србије као организација која је ослобођена било каквог политичког и страначког утицаја упозорава да је у општем интересу свих грађана и привреде спровођење ових реформи и да је то једини начин да се Србија изнутра ојача и спремно дочека наступајуће године. У условима продужене рецесије која прети домаћим компанијама биће отежан пласман робе и услуга на инотржишта и истовремено смањен број инвеститора у Србији. Домаћи произвођачи зато морају бити растерећени и далеко више подржани од своје државе уколико је циљ повећање прилива новца од производње и извоза. Привреди не требају стална обећања да ће производња и извоз постати окосница развоја, већ конкретне мере и свакодневни рад на терену да се стање измени, а то би се у највећој мери постигло управо наведеним реформама.

Даље одлагање ових насушних реформи и затварање очију пред стварношћу, као и пласирање различитих флоскула и парола уместо озбиљног рада, продубиће већ дубоку кризу друштва и националне економије у којој се налазимо.

Сектор за привреду Уније послодаваца Србије 
Јоомла templateс бy а4јоомла