Банер
Банер
Копирање књиге биће кривично дело
Вести
понедељак, 12 септембар 2011 09:48

Извор: Унија синдиката просветних радника Србије

Студенти ће убудуће моћи да копирају само одломке, а не као до сада целе књиге које користе као литературу за спремање испита. Свако фотокопирање књига сматраће се кривичним делом за које је запрећена и казна затвора од три до пет година.Ово су новине измена и допуна Закона о ауторским и сродним правима које се управо налазе пред посланицима у Народној Скупштини.

Измена закона односи се само на члан 46, који је уносио многе забуне и који каже да је дозвољено умножавање “туђег ауторског дела и без плаћања ауторске накнаде само за личне некомерцијалне потребе”.

Дилема је била да ли је фотокопирање књига које се користе за спремање испита комерцијална или некомерцијална сврха.

- Утврђено је у нашем правосуђу да копирање уџбеника није некомерцијална сврха јер на тај начин улажете у себе у своје образовање, да би сутра добили бољи посао и већу плату. Овим изменама унета је новина да се могу копирати само делови, а не и цела књига - каже Владимир Марић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину. 
Јоомла templateс бy а4јоомла