Банер
Банер
Оштрије казне за фирме које не уплаћују доприносе
Вести
среда, 14 септембар 2011 09:48

Извор: Блиц

Влада је свесна да доста послодаваца избегава плаћање доприноса и пореза на зараде и зато ћемо у наредне две седмице изменити законску регулативу. Санкције ће убудуће бити оштре и ефикасне и више нико неће моћи да уплати само нето зараду а да не уплати и бруто износ, значи све доприносе и порезе, каже у разговору за Блиц Душан Никезић, државни секретар у Министарству финансија.

"Министарство финансија и Министарство економије и регионалног развоја ће заједнички предложити системско решење, рокови ће бити скраћени и држава ће обезбедити средства да се обавезе редовно измирују. Исто ће важити и за локални ниво власти", рекао је државни секретар у вези са роковима плаћања државе.

Душан Никезић, државни секретар у Министарству финансија истако је да се планира смањење расхода на више позиција. "Три главне ставке су набавка робе и услуга (три милијарде динара мање), капитални расходи, али тако да неће бити укинута ниједна инвестиција, већ ће се боље планирати динамика плаћања, што значи да ће нека плаћања бити обављена 2012. године (шест милијарди динара).

Трећа велика позиција су расходи за камате (три милијарде) који ће бити мањи од плана. Такође ће и трансфери осталим нивоима власти бити нешто нижи, субвенције ће бити мање... Када се све сабере, ребалансом ћемо остварити уштеде које су договорене с мисијом ММФ-а."

"Капиталне инвестиције сигурно неће јер су инфраструктурни пројекти кључни покретач привредне активности, што је и потврђено кроз велике инфраструктурне пројекте које је иницирала и реализовала ова влада. Било би контрапродуктивно да их укидамо у условима када се Влада залаже за привредни раст који треба да омогући већу запосленост и бољи стандард. У том смислу, верујемо и да ће се у Србији догодине живети боље него ове године."

Никезић је истакао да "субвенције привредни не могу бити укинуте и оне свуда постоје, поготово у периодима кризе или непосредно после кризе. Министарство економије и регионалног развоја ће урадити програм субвенција за наредну годину у складу с потребама и нашим могућностима. Субвенције јесу подстицај за јачање привредне активности и оне су нам и даље неопходне".

"Очекујемо повећање привредне активности у наредној години за три одсто, а за сада не бележимо значајније знаке рецесије. Желео бих да нагласим да сада остварујемо историјски највећи ниво извоза у Србији који је за око 15 одсто виши него у преткризној 2008. години, док је увоз нижи за више од 10 одсто." - рекао је државни секретар

"Не планирамо да у наредној години повећавамо ПДВ. Садашње пројекције не подразумевају ни смањење пореза и доприноса на зараде, али је та могућност отворена. Наш интерес је да стално унапређујемо порески систем." - одговорио је Никазић на питање о плановима за промену пореза.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла