Банер
Банер
Регистар судских забрана почео са радом
Вести
уторак, 20 септембар 2011 09:58

Извор: Тањуг

Агенција за привредне регистре успоставила је рад Регистра судских забрана захваљујући коме ће грађани који купују стан или неко потрошно добро бити у ситуацији да провере да ли постоје судске одлуке којима се забрањује отуђење те имовине.

"То је јавни регистар који садржи податке о привременим мерама донетим пре, у току или по окончању судског поступка, којима се забрањује отуђење и оптерећење покретних ствари, непокретности или стварних права на непокретностима, под условима прописаним законом", објављено је на сајту АПР.

У Регистар се уписују и све измене и допуне које се тичу изречених привремених мера.

Регистар  судских забрана представља евиденцију одређених судских забрана које су уписане на захтев извршног повериоца у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу.

У Регистар се уписују подаци о следећим мерама обезбеђења - забрани извршном дужнику да отуђи и оптерети покретне ствари чији је он власник, односно покретне ствари на које је управљено потраживање, забрани извршном дужнику да отуђи или оптерети своје непокретности или стварна права на непокретности, односно непокретности на које је управљено потраживање.

Регистар  судских забрана почео је са радом 17. септембра, а упис има декларативан карактер.

Од тренутка уписа сматра се да су трећа лица упозната са постојањем забране и нико се не може позивати да му подаци који су уписани у Регистар нису били познати.

Установљавањем Регистра судских забрана као јединствене, централне, електронске базе података сва заинтересована лица на једноставан и брз начин могу добити податке о привременим мерама забране отуђења и оптерећења покретних ствари, непокретности и стварних права на непокретностима, што води већој правној сигурности, наводи се на порталу АПР.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла